News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถานอนามัยเด็กกลาง นนทบุรี บริการตรวจโควิด ATK แบบ Professional use

บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit(ATK) แบบ Professional use พร้อมออกผลใบรับรองแพทย์ ในราคาใหม่ 150 บาท

รับการบริการได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
หากต้องการตรวจเป็นหมู่คณะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี (สถานอนามัยเด็กกลาง) โทรศัพท์ 02-0018131
วันจันทร์-วันศุกร์ (ในเวลาราชการ เวลา 08.30 -14.30 น.)
สถานอนามัยเด็กกลาง นนทบุรี บริการตรวจโควิด ATK แบบ Professional use  Healthserv.net
 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

สถานอนามัยเด็กกลาง สสม.นนทบุรี

511 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
บริการตรวจโควิดอื่นๆ บริการตรวจโควิดทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง