News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี พร้อมให้บริการ โปรแกรมตรวจโควิด (COVID-19)

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี พร้อมให้บริการ โปรแกรมตรวจโควิด (COVID-19) พร้อมใบรับรองแพทย์ และใบรายงานผล
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี พร้อมให้บริการ โปรแกรมตรวจโควิด (COVID-19) Healthserv.net
 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 
1. ATK  300.-
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit  
 • รู้ผลภายใน 30 นาที
 • บันทึกผลตรวจลงในระบบหมอพร้อม (สำหรับท่านที่มีแอพหมอพร้อม)

   
2. Rapid Test 900.-
ใบรายงานผลในระบบหมอพร้อม
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 แบบ Rapid Test Covid-19 Ag.
 • รู้ผลภายใน 2 ชั่วโมง
 • ใบรับรองแพทย์ และใบรายงานผล
 • บันทึกผลตรวจลงในระบบหมอพร้อม (สำหรับท่านที่มีแอพหมอพร้อม)

   
3. RT-PCR
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 แบบ RT-PCR for Covid-19
แบบเดี่ยว 3,000.-
แบบคู่ 5,700.-
 • รู้ผลภายใน 24-48 ชั่วโมง
 • ใบรับรองแพทย์ และใบรายงานผล
 • บันทึกผลตรวจลงในระบบหมอพร้อม (สำหรับท่านที่มีแอพหมอพร้อม)
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร.045-280040 ถึง 55
บริการตรวจโควิดอื่นๆ บริการตรวจโควิดทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง