News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พ.ร.บ. ไม่ขาดคุ้มครองทันทีที่โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

แค่มี พ.ร.บ. สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่ โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์คันที่ขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายมา รวมถึงคนเดินถนนที่ไม่ได้ขับขี่ ซ้อนท้ายหรือโดยสารในรถคันอื่นๆ โดยไม่ต้องรอสรุปผลทางคดี (หมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ พ.ร.บ. จะคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน
พ.ร.บ. ไม่ขาดคุ้มครองทันทีที่โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล  Healthserv.net
 พ.ร.บ. ไม่ขาดคุ้มครองทันทีที่โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

แค่มี พ.ร.บ. สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่ โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์คันที่ขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายมา รวมถึงคนเดินถนนที่ไม่ได้ขับขี่ ซ้อนท้ายหรือโดยสารในรถคันอื่นๆ โดยไม่ต้องรอสรุปผลทางคดี (หมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ พ.ร.บ. จะคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน
 
กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล                       สูงสุดไม่เกิน    30,000 บาท/คน
กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ                    จ่าย     35,000 บาท/คน
 
เอกสารแนะนำการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. (ฉบับปรับปรุง)
✅ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบเหตุ
✅ สำเนากรมธรรม์ พ.ร.บ. ของรถที่ประสบเหตุ
✅ สำเนาคู่มือการจดทะเบียน (สมุดเล่มเขียว)
✅ ใบบันทึกประจำวันของตำตรวจ (แจ้งรายละเอียดของรถที่ประสบเหตุให้ชัดเจน)
** ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสบเหตุ ยี่ห้อรถ สีรถ รุ่น หมายเลขทะเบียน เลขตัวถังรถ จังหวัดที่จดทะเบียน
** ระบุสาเหตุของอุบัติเหตุ สถานที่และเวลาที่เกิดเหตุ
** ระบุชื่อโรงพยาบาลให้ชัดเจน (โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล)
✅ กรณีผู้ประสบเหตุ (เป็นผู้เยาว์) ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้ประสบเหตุ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

25/25 อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินอื่นๆ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง