× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อุบัติเหตุไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

Update: 14.09.63 View: 1,514
อุบัติเหตุจราจร..ไม่ต้องสำรองจ่าย หมดกังวลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
คุ้มครองทันที 30,000 บาทแรก
แค่คุณมี พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
อุบัติเหตุไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา  Healthserv.net
อุบัติเหตุไม่ต้องสำรองจ่าย
เอกสารประกอบการเบิก  พ.ร.บ. จราจร
 
ผู้ขับขี่
 
1. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
 
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ
 
3. สำเนากรมธรรม์  พ.ร.บ.
 
4. สำเนากรมธรรม์ ประกันภัย ภาคสมัครใจ(ถ้ามี)
 
5. สำเนาทะเบียนรถ
 
6. บันทึกประจำวันจาก สน. พื้นที่เกิดเหตุ
 
7. เลขเคลมจากตัวแทนประกันภัย กรณีรถยนต์ ที่มีภาคสมัครใจ
 
8. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล  (กรณีส่งต่อมาจาก รพ. อื่น)
 

ผู้โดยสาร / คนเดินบนถนน
 
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ
 
2. สำเนาสูติบัตร กรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี
 
3. สำเนากรมธรรม์  พ.ร.บ.
 
4. สำเนากรมธรรม์ ประกันภัย ภาคสมัครใจ(ถ้ามี)
 
5. สำเนาทะเบียนรถ
 
6. บันทึกประจำวันจาก สน. พื้นที่เกิดเหตุ
 
7. เลขเคลมจากตัวแทนประกันภัย กรณีรถยนต์ ที่มีภาคสมัครใจ
 
8. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล  (กรณีส่งต่อมาจาก รพ. อื่น)
 

เอกสารประกอบการเบิกประกันอุบัติเหตุโรงเรียน
 
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตรกรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี
 
2. สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ
 
3. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (กรณีส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น)

"อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน"อื่นๆ

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)