News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ

คลินิกตรวจสุขภาพ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ โทรศัพท์ 053-936900 , 053-936901 , 065-4724657 หรือ 065-4724658
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ  Healthserv.net
ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีแพคเกจตรวจสุขภาพ ได้แก่ Gold Pink Gold Platinum for Gent &  Lady (อายุ 30-50 ปี) Diamond for Gent & Lady (อายุมากกว่า 50 ปี) ในราคาเริ่มต้น 4,200 - 22,600 บาท และเสริมด้วย รายการตรวจเพิ่มเติม ตามความจำเป็น เช่น ตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็งสำหรับเพศชาย และ หญิง ตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็งไวรัสตับอักเสบ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ทั้งชายและหญิง 

 
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ Healthserv.net
 
 
 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110/392 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง