News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Center: MCU)

ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Center: MCU)  Healthserv.net
ให้บริการการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ โรงพยาบาลเอกชัย 

การบริการ
โรงพยาบาลเอกชัย มีศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Center: MCU) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลพร้อมด้วยทีมงานด้านอาชีวอนามัยที่มีประสบการณ์ ที่ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ทั้งในโรงงาน สำนักงานหรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน และยังสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการด้านอื่นอีก เช่น การเดินสำรวจโรงงาน (Walkthrough survey) การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้ความรู้ด้านการฟื้นคืนชีพ เป็นต้น


 
ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Center: MCU) Healthserv.net
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลเอกชัย

99/9 หมู่4, ถนนเอกชัย
ตำบลโคกขาม, อำเภอเมือง,
จังหวัดสมุทรสาคร, 74000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง