× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan

Update: 23.01.65 View: 8,677
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น 10 โทร. 02-419-6195 - โรงพยาบาลศิริราช มีนโยบายที่จะให้การตรวจชนิดนี้ สามารถเข้าถึงคนไทยได้อย่างทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาพยาบาลในโรคมะเร็งหรือโรคสมองบางชนิด จึงเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan ในอัตราพิเศษตลอดปี 2563 สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปและประชาชนผู้สนใจ
ศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan  Healthserv.net
ศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan ในอัตราพิเศษตลอดปี 2563

ด้วยโรงพยาบาลศิริราช มีการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจ FDG PET/CT Scan ซึ่งเป็นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาหรับระบุระยะมะเร็ง (staging) หามะเร็งกลับเป็นซ้ำ (recurrence) ตรวจการตอบสนองต่อการรักษาโรคมะเร็ง (treatment response assessment) ในโรคมะเร็งหลากหลายชนิด อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และการตรวจ PET/CT โดยใช้สารเภสัชรังสีชนิดพิเศษ ได้แก่ dotatate PET/CT ในมะเร็งชนิด neuroendocrine tumor, PSMA PET/CT ในมะเร็งต่อมลูกหมาก รวมทั้งโรคในระบบอื่น เช่น สมองหรือหัวใจ เช่น FDOPA PET/CT ในโรค Parkinson’s disease
 
โรงพยาบาลศิริราช มีนโยบายที่จะให้การตรวจชนิดนี้ สามารถเข้าถึงคนไทยได้อย่างทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาพยาบาลในโรคมะเร็งหรือโรคสมองบางชนิด จึงเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan ในอัตราพิเศษตลอดปี 2563 สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปและประชาชนผู้สนใจ
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 
อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น10 โทร. 02-419-6195

 

"MRI-เอ็มอาร์ไอ"อื่นๆ

MRI-เอ็มอาร์ไอทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)