× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Update: 16.02.64 View: 2,534
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  Healthserv.net
Phone:
0 2765 5760
06 458 5262
 
Service Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์:
ในเวลาราชการ 08.00 - 20.00 น.
 
Location
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ (ในศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
 
เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน เป็นศูนย์ที่ถือกำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ในด้านการบริการทางการแพทย์ของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มุ่งให้บริการเพื่อรับใช้พี่น้องคนไทยด้วยเทคโนโลยีด้านรังสีวินิจฉัยและร่วมรักษาที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด โดยนักรังสีเทคนิคและรังสีแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการร่วมสร้างเสริมและดูแลรักษาสุขภาพปวงชนชาวไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้ป่วยจากที่อื่นๆ ทั่วประเทศ โดยศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชนได้ยกระดับเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชั้นสูงที่ทันสมัย ให้บริการด้วยเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยชนิดต่างๆ 5 เครื่อง ได้แก่
1. เครื่องตรวจรังสีทั่วไประบบดิจิทัล
2. เครื่องตรวจอัลตราซาวด์
3. เครื่องตรวจเต้านมระบบดิจิทัล
4. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 2 พลังงาน หรือ Spectral CT โดยเป็นเทคโนโลยีความก้าวหน้าที่ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีน้อยลง ใช้สารทึบรังสีน้อยลง และให้ภาพคมชัดที่ช่วยแยกแยะโรคได้ดีขึ้น มีความละเอียดสูง ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการตรวจในระยะเวลาอันสั้น เช่น การตรวจหารอยโรคของหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจในกลุ่มเสี่ยง ตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้น และตรวจหามะเร็งท่อน้ำดีและตับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
5. ห้องปฏิบัติการเอ็มอาร์ไอ ที่ให้บริการตรวจด้วยเครื่องคลื่นสะท้อนสนามแม่เหล็ก MRI 3 Tesla ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน เพื่อตรวจวิเคราะห์หารอยโรคต่าง ๆ รวมถึงตรวจหาการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของสมอง และคัดกรองโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ตลอดจนการตรวจหาปริมาณไขมันตับเพื่อให้นำมาเป็นเครื่องมือในการปรับวิถีการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันโรคตับในอนาคต การบริการของศูนย์นี้เราถือหลักการให้บริการคุณภาพสูงทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรโดยไม่หวังผลกำไรตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยให้การบริการรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอยและลดความเหลื่อมล้ำ
 
โดยได้เริ่มขยายการเปิดให้บริการเป็น 7 วัน/สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00น. เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการในอัตราค่าบริการตรวจตามกรมบัญชีกลางราคาเดียวทั้งในและนอกเวลาราชการ ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สอบถามหรือนัดหมายโทร 0 2765 5760
 
อนึ่ง คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ในด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างคนเพื่อสร้างชาติในสาขาวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของปวงชนชาวไทยโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งสู่การสร้างนักอัลตราซาวด์ สร้างนักรังสีเทคนิคระดับปริญญาตรี และระดับผู้เชี่ยวต่อยอดสาขาต่างๆ เช่น เอ็มอาร์ไอ, เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และด้านอัลตราซาวด์ เป็นต้น และ สร้างนักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยในการปรับใช้ท่าทางต่างๆของร่างกายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และร่วมดูแลสร้างสรรค์สมรรถภาพนักกีฬาไทยสู่สากล โดยมีศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นส่วนงานในกำกับดูแลของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

"MRI-เอ็มอาร์ไอ"อื่นๆ

MRI-เอ็มอาร์ไอทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)