News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อัตราค่าห้องพัก โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อัตราค่าห้องพัก กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +66 (0) 7635 8888 ext.1163, 1164
อัตราค่าห้องพัก โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  Healthserv.net
อัตราค่าห้องพัก
  • ห้องพิเศษ V.I.P. และค่าอาหาร  3,200 บาท ต่อวัน
  • ห้องพิเศษเดี่ยวเดอลุกซ์ และค่าอาหาร  2,200 บาท ต่อวัน
  • ห้องพิเศษเดี่ยว และค่าอาหาร  1,600 บาท ต่อวัน
  • ห้องพิเศษคู่ และค่าอาหาร  1,200 บาท ต่อวัน
  • ห้องผู้ป่วยรวม และค่าอาหาร  400 บาท ต่อวัน
  • ห้องเด็กอ่อน  400 บาท ต่อวัน
  • ห้อง I.C.U. และค่าอาหาร  2,400 บาท ต่อวัน

    *** อัตราค่าห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*ภาพจาก รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อัตราค่าห้องพัก โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต Healthserv.net
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

18,20 ถนน อนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง