News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

ขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล  Healthserv.net
ขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค
1. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
2. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
3. โรคยาเสพติดให้โทษ
4. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติหน้าที่
 
สำหรับสมัครเรียน สมัครสอบ สมัครงาน ทำใบขับขี่
 
ราคา 100 บาท
**ราคานี้สำหรับใบรับรองแพทย์ที่ไม่มีการส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและทางรังสี
**ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
โทร 053-581600 - 4 หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง