× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า-ผู้ป่วยที่รับยาต่อเนื่องของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

Update: 11.04.64 View: 1,510
บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า-ผู้ป่วยที่รับยาต่อเนื่องของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน Healthserv.net
การให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยที่รับยาต่อเนื่องของโรงพยาบาล

  ในช่วงที่ผ่านมามีการระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางรพ.จึงได้หาทางให้ผู้ป่วยที่มีประวัติกับทางรพ.อยู่แล้ว และเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในการเดินทางมายังรพ. ทางรพ.จึงได้เริ่มโครงการ TeleMed ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ โดยผู้ป่วยสามารถพบแพทย์แบบ online ผ่านทางโทรศัพท์, LINE, Video conference และทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งยาให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) ถ้ามีค่ายาหรือค่าบริการส่วนเกิน ผู้ป่วยสามารถชำระเงินได้ทาง online ได้ทันที

ผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ คือผู้ป่วยเก่า ใช้สิทธิการรักษาข้าราชการ(แบบจ่ายตรง) และสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้า หรือชำระเงินเอง
 
ขั้นตอนการรับบริการ TeleMed
 1. สแกน QRCode (ตามภาพ) หรือ แอดไลน์มาที่ @tropmedhospital หรือ click ที่ link นี้ https://lin.ee/wBAo94Q
 2. ขั้นตอนนี้สำคัญ ขอให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น เพื่อยืนยันตนเอง ชื่อ-นามสกุล, เลข HN รพ. เป็นต้น และนัดพบแพทย์ ตรงนี้หากมีการอัพเดทข้อมูลกรุณาแจ้งข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะที่อยู่ในการจัดส่งยาและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและรวดเร็ว คงต้องเสียเวลายืนยันข้อมูลในขั้นตอนสักนี้เพื่อความถูกต้อง จากนั้นนัดวัน และเวลาในการรับบริการ
 3. เมื่อถึงวันและเวลาตามที่นัดหมาย แพทย์จะทำการติดต่อไปทางโทรศัพท์, แอพพลิเคชั่น Line, Zoom เป็นต้น ตามที่ได้แจ้งไว้ตามสะดวก
 4. เจ้าหน้าที่การเงินจะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนเกินสิทธิต่างๆ ให้ท่านทราบ พร้อมช่องทางการชำระเงิน
 5. โอนเงินและส่งเอกสารเพื่อยืนยันการโอน มายังช่องทาง Line@ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ก็จะทำการเตรียมการจัดส่งพัสดุ
 6. ท่านจะได้รับเอกสารการจัดส่งพัสดุ และรอรับยา เป็นอันเสร็จสิ้น
ข้อพึงปฏิบัติเมื่อพัสดุยาได้ส่งถึงบ้านท่าน 
1. กรุณาตรวจสอบยาที่ได้รับเทียบกับฉลากยาและใบรายการยา โดยตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้ชื่อผู้ป่วย
 • ชื่อยา
 • ขนาด/ความแรงยา
 • วิธีใช้ยา
 • จำนวน
2. หากยาที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือ มีข้อสงสัยในการใช้ยา ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางห้องจ่ายยา โทร.02-3069165
หรือ Line @tropmedhospital (ช่วงเวลาตอบคำถามผ่าน LINE วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00น.-16.00น.)
บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเก่า-ผู้ป่วยที่รับยาต่อเนื่องของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน Healthserv.net

"Telemedicine"อื่นๆ

Telemedicineทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง