× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ผู้ป่วย อายุ 18-25 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ เข้ารับการฉีดวัคซีน ได้

Post:30/08/2564 | Update: 30/08/2564 View: 499
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ผู้ป่วย อายุ 18-25 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ เข้ารับการฉีดวัคซีน ได้
ประชาสัมพันธ์
ผู้ป่วยของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ที่มีอายุ 18-25 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (เข็มที่ 1 SINOVAC)

ได้ที่ช่องทาง
1.<a href="https://intranet.ricd.go.th/vaccine/">https://intranet.ricd.go.th/vaccine/</a> หรือ สแกน QR Code
2. เพจ Facebook สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
3. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โทร.053-908300 ต่อ 73136 (วัน-เวลาราชการ)

หมายเหตุ: สถานที่ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสวนปรุง วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้งค่ะ
* แจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กันยายน 2564 เท่านั้น

ข่าว-ประกาศการวัคซีน ที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)