ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางนา 5

โครงการคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางนา 5 HealthServ.net
โครงการคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางนา 5 HealthServ.net

โรงพยาบาลบางนา 5 โทร 02-1381155

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

โครงการคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางนา 5 HealthServ

 
โครงการคลอดเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น
 
 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • ภาวะโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ เช่น การเจาะเลือด ตรวจคัดกรองหรือตรวจยืนยัน ตลอดจนยาที่จำเป็นต้องใช้  ในการรักษาโรคเบาหวาน
 • การตรวจยืนยันโรคธารัสซีเมีย และตรวจโครโมโซม
 • การเจ็บป่วยอื่นๆ ที่เกิดระหว่างตั้งครรภ์ เช่น โรคหวัดคออักเสบ,โรคอุจจาระร่วง, โรคปวดท้องอื่นๆ
 • อุบัติเหตุระหว่างตั้งครรภ์
 • กรณีคลอดลูกแฝดติดตาม
 • ภาวะแทรกซ้อนของทารก
 • ภาวะรกเกาะต่ำ และภาวะเกาะเข้ากล้ามเนื้อมดลูก
หมายเหตุ
- ภาวะแทรกซ้อนของมารดา และทารก จ่ายตามจริง ส่วนลด 15% ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ของโรงพยาบาล
 
- แฝดคนที่ติดตามจ่ายตามจริง ส่วนลด 15% ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ของโรงพยาบาล
 
 
โครงการคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางนา 5 HealthServ
 

สิทธิประโยชน์สำหรับ Healthty Care Card

 
 
เงื่อนไขในการใช้บัตร
 
 1. กรุณาแสดงบัตรก่อนชำระเงินทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์
 2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% ยกเว้นค่าแพทย์ ทันตกรรม ค่าแล็บ ค่าอาหาร และบริการอื่นๆ ที่โรงพยาบาลไม่ได้ประกอบการเอง
 3. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมพิเศษที่โรงพยาบาลจัดขึ้น
 4. บัตรนี้ไม่สามารถใช้แทนเงินสดได้
 5. บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงพยาบาลบางนาทุกสาขา
 6. บัตรนี้สามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตได้
 7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสิทธิประโยชน์สำหรับ Healthy Care Card 
โครงการคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางนา 5 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด