แจ้งขอมูล คำปรึกษาโควิดในพื้นที่กรุงเทพ
  • • กรมควบคุมโรค สธ 1422
  • • bkkcovid-19 02-203-2393, 02-203-2396 (8-20 น)
  • • สำนักอนามัย กทม 02-245-4964 , 097-046-7549
  • • ศูนย์เอราวัณ กทม 1646
  • • ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 094-386-0051
    แจ้งขอมูลผู้ที่คาดว่าจะได้รับสัมผัสกับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด

แพคเกจ/ข้อมูลสุขภาพ

HealthServ.net รวมแพคเกจโปรแกรมการบริการสุขภาพด้านต่างๆ จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ [ล่าสุดมิถุนายน 2564] เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจใช้บริการสุขภาพได้คุ้มค่าสูงสุด

ต้องการ แจ้งข่าว/ฝากข่าว/ต้องการลงข้อมูล/มีคำถาม/พบปัญหา ฯลฯ แจ้งมาที่ [email protected]

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]