Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

ข่าวสาธารณสุขไทย

Home : สาระสุขภาพ : ข่าวสาธารณสุขไทย

21.10.2021

21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่าและวันพยาบาลแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศจ
12.10.2021

สบส.แจ้งรพ.เปิดระบบโครงการ AHQ ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 64 ย้ำปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กักตัวเคร่งครัด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกหนังสือประกาศ เปิดระบบการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) และแจ้งสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโค
09.10.2021

รพ.สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ (เขาเขียว) ตั้งเป้าเปิดบริการ 30 มิถุนายน 2565

มีพื้นที่ขนาด 200 ไร่ มุ่งสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 5 ด้าน คือ มะเร็ง โรคหัวใจ วิกฤตเด็กเล็ก อุบัติเหตุและปลูกถ่ายอวัยวะ
28.09.2021

กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมาย คุณสมบัติ หลักสูตร หรือเอกสารต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-193-7000 ต่อ 18408, 18429, 18433, 18411 ในวันจันทร์ - ศ
28.09.2021

เช็คเลข อย. และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์บริโภคต่างๆ

ภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาและสถานที่ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ fda.moph.go.t
25.09.2021

24 กันยายน วันมหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โภคทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุท
22.09.2021

ครม.เห็นชอบ กำหนดเพิ่ม - นักศึกษาแพทย์ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก่อนใช้ทุน

เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2564 นักศึกษาแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบไม่ผ่านใบอนุญาตฯ (ไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งนายแพทย์) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
14.09.2021

การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MoU ในสถานการณ์โควิด - แบ่งกลุ่มคนต่างด้าว 3 กลุ่ม 3 สี

แบ่งกลุ่มคนต่างด้าวที่อนุญาตให้เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศเป็น 3 กลุ่ม 3 สี ได้แก่ เขียว เหลือง แดง ตามจำนวนการฉีดวัคชีน (1 หรือ 2 เข็ม)
14.09.2021

กรมการจัดหางาน ขอให้นายจ้าง-สถานประกอบการ เร่งนำคนต่างด้าว ทำประกันสุขภาพและยื่นขออนุญาติทำงาน

กรมการจัดหางาน ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งนำคนต่างด้าวกลุ่มมติ 29 ธันวาคม 2563 เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทำประกันสุขภา
10.04.2021

กรมการแพทย์ จับมือหลายหน่วยงาน ช่วยแรงงานต่างด้าวขออนุญาตทำงานสะดวกขึ้น

กรมการแพทย์ จับมือหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน ธนาคารกรุงไทย บ. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อช่วยแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายสะดว
31.03.2021

ชู รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต้นแบบร่วมวิสาหกิจชุมชนยกระดับสมุนไพรไทยครบวงจร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลต้นแบบการวิจัยพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร เป็นที่ยอมรับ ได้รับความนิยมจากประชาชน รวมทั้งการศึกษาวิจัยพืชกัญชาทางก
29.03.2021

เพราะ อสม.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นจึง สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นได้

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เข้าสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บร
23.03.2021

คนไทยเกือบ 10 ล้านครอบครัว มี 3 หมอประจำครอบครัวแล้ว

จากโครงการ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน โดยหมอคนที่ 1 คือ อสม. หมอประจำบ้าน หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมอคนที่ 3 คือ หมอประจำครอบครัว
22.03.2021

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดให้บริการ คลินิกผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ (Geriatric Clinic)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดให้บริการ คลินิกผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ (Geriatric Clinic) เริ่มให้บริการวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 08

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)