Home : ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

Advertise with us ลงโฆษณา สปอนเซอร์ พาร์ทเนอร์พันธมิตรธุรกิจ กับเรา

Date: 04/03/2564 | Update: 05/05/2564 View: 920

ลงโฆษณา สปอนเซอร์ ทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ สปอนเซอร์ พาร์ทเนอร์พันธมิตรธุรกิจ กับ HealthServ.net

HealthServ.net เริ่มต้นตั้งแต่สิงหาคม 2563 และเติบโตขึ้นเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน ด้วยบทบาทการเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพมากมายในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ความรู้สุขภาพ สำหรับการดูแลตนเองและครอบครัว คนที่รัก อัพเดตด้วยข่าวสารในด้านสุขภาพทั้งจากภาครัฐ องค์กรสุขภาพ หรือเอกชน บทความ บทวิเคราะห์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิง ค้นคว้า  รวมไปถึงข้อมูลการบริการสุขภาพด้านต่างๆ จากผู้ให้บริการสุขภาพที่มีมากมายในประเทศไทย  โดยข้อมูลในหลากหลายมิติเหล่านี้ สามารถเข้าถึงได้โดยกลุ่มผู้ชมในทุกๆ กลุ่ม ทุกระดับ ซึ่ง HealthServ.net ตอบสนองความต้องการข้อมูลที่เป็นที่ต้องการเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน ตรงเป้าหมาย 

ด้วยประสิทธิภาพเหล่านั้น HealthServ.net จึงมั่นใจว่า สามารถส่งต่อคุณค่าและคุณภาพของธุรกิจ/องค์กรของท่าน ตรงสู่ส่งกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

ข้อมูล HealthServ.net Visitors

ข้อมูลผู้ชมเว็บ ตั้งแต่ สค 63 ถึง ปัจจุบัน

ติดต่อทีมงาน HealthServ.net สำหรับ รูปแบบและอัตราค่าโฆษณา สปอนเซอร์
โทร. 086-7891652 อีเมล์ healthserv.net@gmail.com

HealthServ.net เปิดกว้างสำหรับธุรกิจ/องค์ ที่มีแนวคิด/แนวทางในการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ฯลฯ ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ/องค์กรของท่านได้ เรายินดี เป็นพันธมิตรกับท่าน

 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com