× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Advertise with us ลงโฆษณา สปอนเซอร์ พาร์ทเนอร์พันธมิตรธุรกิจ กับเรา

Advertise with us ลงโฆษณา สปอนเซอร์ พาร์ทเนอร์พันธมิตรธุรกิจ กับเรา

GreenShopCafe.com
Sponsor

ลงโฆษณา สปอนเซอร์ ทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ สปอนเซอร์ พาร์ทเนอร์พันธมิตรธุรกิจ กับ HealthServ.net

HealthServ.net เริ่มต้นตั้งแต่สิงหาคม 2563 และเติบโตขึ้นเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน ด้วยบทบาทการเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพมากมายในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ความรู้สุขภาพ สำหรับการดูแลตนเองและครอบครัว คนที่รัก อัพเดตด้วยข่าวสารในด้านสุขภาพทั้งจากภาครัฐ องค์กรสุขภาพ หรือเอกชน บทความ บทวิเคราะห์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิง ค้นคว้า  รวมไปถึงข้อมูลการบริการสุขภาพด้านต่างๆ จากผู้ให้บริการสุขภาพที่มีมากมายในประเทศไทย  โดยข้อมูลในหลากหลายมิติเหล่านี้ สามารถเข้าถึงได้โดยกลุ่มผู้ชมในทุกๆ กลุ่ม ทุกระดับ ซึ่ง HealthServ.net ตอบสนองความต้องการข้อมูลที่เป็นที่ต้องการเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน ตรงเป้าหมาย 

ด้วยประสิทธิภาพเหล่านั้น HealthServ.net จึงมั่นใจว่า สามารถส่งต่อคุณค่าและคุณภาพของธุรกิจ/องค์กรของท่าน ตรงสู่ส่งกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

ข้อมูล HealthServ.net Visitors

ข้อมูลผู้ชมเว็บ ตั้งแต่ สค 63 ถึง ปัจจุบัน

ติดต่อทีมงาน HealthServ.net สำหรับ รูปแบบและอัตราค่าโฆษณา สปอนเซอร์
โทร. 086-7891652 อีเมล์ healthserv.net@gmail.com

HealthServ.net เปิดกว้างสำหรับธุรกิจ/องค์ ที่มีแนวคิด/แนวทางในการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ฯลฯ ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ/องค์กรของท่านได้ เรายินดี เป็นพันธมิตรกับท่าน

ข้อมูล/ภาพจาก

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)