ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผลสำรวจ ความต้องการสุขภาพ@Healthserv

ผลสำรวจ ความต้องการสุขภาพ@Healthserv HealthServ.net
ผลสำรวจ ความต้องการสุขภาพ@Healthserv ThumbMobile HealthServ.net

ผลการสำรวจความคิดเห็น "บริการสุขภาพเพื่อตัวเองและครอบครัว" เป็นแบบสอบถาม ที่เว็บไซต์ HealthServ.net ทำขึ้น เพื่อสำรวจตรวจสอบความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย

โดยแบบสอบถาม จะมีคำถามตรงไปตรงมา 4 ข้อ โดยถามท่านว่า "บริการสุขภาพใด" ที่ท่านต้องการ "เพื่อตัวเอง" และ "ครอบครัว" มากที่สุด  บนเงื่อนไขด้านงบประมาณ ที่ "จำกัด" และ "ไม่จำกัด"  
 
    * ผู้ตอบสามารถระบุคำตอบเพิ่มเติมได้ หากไม่มีตัวเลือกที่ต้องการ
    * แบบสอบถามนี้ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ (ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์) แต่อย่างใด
    * ข้อมูลแบบสอบถามนี้จัดเก็บและเผยแพร่เฉพาะที่ HealthServ.net เท่านั้น ไม่ส่งต่อข้อมูล แก่ผู้ใดหรือหน่วยงานใดในทุกกรณี


รายงานผลสำรวจความเห็น เรื่องการบริการสุขภาพ

บันทึกผลการสำรวจ และรายละเอียด เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจ - เริ่มแจงโดยละเอียด หลังจากจำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามเกิน 500 รายขึ้นไปแล้ว  (แบบสอบถามนี้เริ่มต้นเมื่อ 02/2022 และจะอัพเดตผลสำรวจทุก 1-2 สัปดาห์ ภาพกราฟฟิคที่แสดงจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่อัพเดต)
 • 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 498 ท่าน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 533 ท่าน
 • 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 613 ท่าน
 • 24 มีนาคม 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 702 ท่าน
 •  26 เมษายน 2567  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 810 ท่าน
      Healthserv รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกท่านที่สละเวลา ทำแบบสอบถามและแสดงความคิดผ่านแบบสอบถามนี้  ผลที่ได้มาจากแบบสำรวจนี้ (ซึ่งแสดงด้านล่าง)  คือการสะท้อนความต้องการของประชาชนทุกท่านอย่างตรงไปตรงมา ในฐานประชาชนคนไทย ที่สามารถจะคาดหวัง และสมควรได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และตรงตามความต้องการที่สุด จากรัฐหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ทั้งโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง

ผลสำรวจคำถาม 1. หากท่านมี งบประมาณ "ไม่จำกัด" ท่านอยากตรวจสุขภาพ/รักษาโรคใด?

บันทึกผลการสำรวจคำถาม 1  "มีเงินเยอะ เลือกให้ตัวเอง" พร้อมรายละเอียดบางส่วน
 • 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 498 ท่าน ตรวจมะเร็ง 30.7%    ตรวจภายในสำหรับสตรี (มดลูก เต้านม การตั้งครรภ์) 11.6%      ตรวจสุขภาพจิต 11.8%     ตรวจด้านสมอง (ระบบประสาท สมองเสื่อม) 10.4%     ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 9.4% 
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 533 ท่าน  ตรวจมะเร็ง 30.8%    ตรวจภายในสำหรับสตรี (มดลูก เต้านม การตั้งครรภ์) 11.6%      ตรวจสุขภาพจิต 11.4%     ตรวจด้านสมอง (ระบบประสาท สมองเสื่อม) 9.9%     ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 9.8%.     ตรวจเกี่ยวกับปอด ระบบทางเดินหายใจ 3.6%      ตรวจเกี่ยวกับไต 2.4%    ความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์คินสัน 3.6%     ตรวจเกี่ยวกับตับ 1.5%     ตรวจระบบทางเดินอาหาร 4.1%
 • 24 มีนาคม 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 702 ท่าน  ตรวจมะเร็ง 29.9%    ตรวจภายในสำหรับสตรี (มดลูก เต้านม การตั้งครรภ์) 13.2%      ตรวจสุขภาพจิต 11.4%    ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 9.7%.    ตรวจด้านสมอง (ระบบประสาท สมองเสื่อม) 9%     ตรวจระบบทางเดินอาหาร 3.8%   ตรวจเกี่ยวกับปอด ระบบทางเดินหายใจ 3.8%      ความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์คินสัน 3.4%    ตรวจเกี่ยวกับไต 2.4%      ตรวจเกี่ยวกับตับ 1.6%    
 • 26 เมษายน 2567  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 810 ท่าน
 

ผลสำรวจคำถาม 2. และหากท่านมี งบประมาณ "ไม่จำกัด" ท่านจะให้ "คนในครอบครัว" ตรวจสุขภาพ/รักษาโรคใด?

บันทึกผลการสำรวจคำถาม 2  "มีเงินเยอะ เลือกให้คนในครอบครัว (ไม่ใช่ตัวเอง)" พร้อมรายละเอียดบางส่วน
 • 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 498 ท่าน ตรวจมะเร็ง 33.3%    ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 17.1% 
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 533 ท่าน  ตรวจมะเร็ง 33.8%    ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 16.3%    ตรวจสุขภาพเด็ก 7.1%     ตรวจสุขภาพจิต 6%   ตรวจด้านสมอง (ระบบประสาท สมองเสื่อม) 6.4%    ตรวจเกี่ยวกับปอด ระบบทางเดินหายใจ 6%      ตรวจภายในสำหรับสตรี (มดลูก เต้านม การตั้งครรภ์) 4.5%     ตรวจเกี่ยวกับไต 3%    ความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์คินสัน 3%     ตรวจเกี่ยวกับตับ 2.8%     ตรวจระบบทางเดินอาหาร 2.3%
 • 24 มีนาคม 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 702 ท่าน   ตรวจมะเร็ง 34.3%    ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 15.4%    ตรวจสุขภาพเด็ก 7.5%     ตรวจสุขภาพจิต 5.6%   ตรวจด้านสมอง (ระบบประสาท สมองเสื่อม) 6.3%    ตรวจเกี่ยวกับปอด ระบบทางเดินหายใจ 5.6%      ตรวจภายในสำหรับสตรี (มดลูก เต้านม การตั้งครรภ์) 4.1%     ตรวจเกี่ยวกับไต 3.4%    ความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์คินสัน 3.1%     ตรวจเกี่ยวกับตับ 3%     ตรวจระบบทางเดินอาหาร 2.3%
 • 26 เมษายน 2567  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 810 ท่าน
 

ผลสำรวจคำถาม 3.แต่หากมี งบประมาณ "จำกัด" เลือกได้เพียงอย่างเดียว "ตัวท่าน" จะเลือกตรวจสุขภาพ/รักษาโรคใดก่อน?

บันทึกผลการสำรวจคำถาม 3  "เงินน้อย เลือกให้ตัวเอง"  พร้อมรายละเอียดบางส่วน
 • 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 498 ท่าน ตรวจมะเร็ง 34.7%    ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 14.7%    ตรวจภายในสำหรับสตรี (มดลูก เต้านม การตั้งครรภ์) 10.5%    ตรวจด้านสมอง 8%  
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 533 ท่าน  ตรวจมะเร็ง 34.1%    ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 14.4%    ตรวจภายในสำหรับสตรี (มดลูก เต้านม การตั้งครรภ์) 10.5%    ตรวจสุขภาพจิต 9%    ตรวจด้านสมอง (ระบบประสาท สมองเสื่อม) 7.9%  ตรวจเกี่ยวกับตับ 2.1%   ตรวจเกี่ยวกับไต 3%    ความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์คินสัน 3%    ตรวจเกี่ยวกับปอด ระบบทางเดินหายใจ 6%      ตรวจระบบทางเดินอาหาร 3.8%
 • 24 มีนาคม 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 702 ท่าน   ตรวจมะเร็ง 33.5%    ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 14.2%    ตรวจภายในสำหรับสตรี (มดลูก เต้านม การตั้งครรภ์) 11%    ตรวจสุขภาพจิต 9.8%    ตรวจด้านสมอง (ระบบประสาท สมองเสื่อม) 6.8%  ตรวจเกี่ยวกับตับ 2.7%   ตรวจเกี่ยวกับไต 3.3%    ความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์คินสัน 2.7%    ตรวจเกี่ยวกับปอด ระบบทางเดินหายใจ 6.3%      ตรวจระบบทางเดินอาหาร 3.7%
 • 26 เมษายน 2567  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 810 ท่าน

ผลสำรวจคำถาม 4. เช่นเดียวกัน หากมี งบประมาณ "จำกัด" เลือกได้เพียงอย่างเดียว ท่านจะให้ "คนในครอบครัว" ตรวจสุขภาพ/รักษาโรคใดก่อน?

บันทึกผลการสำรวจคำถาม 4   "เงินน้อย เลือกให้คนในครอบครัว (ไม่ใช่ตัวเอง)"  พร้อมรายละเอียดบางส่วน
 • 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 498 ท่าน ตรวจมะเร็ง 35.7% ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 20.1%
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 533 ท่าน  ตรวจมะเร็ง 35.8%    ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 19.1%    ตรวจเกี่ยวกับตับ 3%   ตรวจเกี่ยวกับไต 3.2%    ความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์คินสัน 5.1%    ตรวจเกี่ยวกับปอด ระบบทางเดินหายใจ 6%   ตรวจด้านสมอง (ระบบประสาท สมองเสื่อม) 5.8%    ตรวจระบบทางเดินอาหาร 3.6% 
 • 24 มีนาคม 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 702 ท่าน   ตรวจมะเร็ง 36.2%    ตรวจด้านหัวใจ ระบบเลือด 17.8%    ตรวจเกี่ยวกับตับ 3.1%   ตรวจเกี่ยวกับไต 3.8%    ความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์คินสัน 4.6%    ตรวจเกี่ยวกับปอด ระบบทางเดินหายใจ 6.1%   ตรวจด้านสมอง (ระบบประสาท สมองเสื่อม) 5.7%    ตรวจระบบทางเดินอาหาร 3.1% 
 • 26 เมษายน 2567  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 810 ท่าน

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ)

บันทึกผลการสำรวจ ตามเพศ - แบ่ง 4 กลุ่ม คือ ชาย หญิง LGBTQ และ ไม่ระบุ 
 • 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 498 ท่าน  หญิง  70.5%. ชาย 22.9%
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 533 ท่าน หญิง  70%. ชาย 23.1%  LGBTQ 4.9% และ ไม่ระบุ 2.1%
 • 24 มีนาคม 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 702 ท่าน  หญิง  71.7%. ชาย 22.2%  LGBTQ 4.4% และ ไม่ระบุ 1.7% 
 • 26 เมษายน 2567  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 810 ท่าน

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม (การศึกษา)

บันทึกผลการสำรวจด้าน การศึกษา - แบ่งหลายระดับ ตั้งแต่ ประถมศึกษา ม.ต้น (ม.1-3) ม.ปลาย (ม.4-6)  ป.ตรี-โท-เอก กศน. ไม่ได้ศึกษา และ กลุ่มชาวต่างชาติ/ต่างด้าว  ทั้งนี้จะบันทึก ไว้ 5 อันดับแรกสุดเท่านั้น
 • 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 498 ท่าน  ป.ตรี  53.8%. ม.ปลาย 18.3% ม.ต้น 9.4%
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 533 ท่าน ป.ตรี  55.2%. ม.ปลาย 17.6% ม.ต้น 9.2% ป.โท 8.4% ประถม 4.1%
 • 24 มีนาคม 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 702 ท่าน  ป.ตรี  53.1%. ม.ปลาย 20.1% ม.ต้น 8.5% ป.โท 8.7% ประถม 4.4%
 • 26 เมษายน 2567  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 810 ท่าน

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม (สถานะภาพ)

บันทึกผลการสำรวจเรื่อง สถานะภาพ  (เริ่ม 02/2022) 
 • 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 498 ท่าน  เป็นโสด 51.2%. แต่งงาน 39.8% หย่าร้าง/หม้าย 9%
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 533 ท่าน  เป็นโสด 51.6%. แต่งงาน 39.8% หย่าร้าง/หม้าย 8.6%
 • 24 มีนาคม 2567 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 702 ท่าน   เป็นโสด 52.1%. แต่งงาน 40.2% หย่าร้าง/หม้าย 7.7%
 • 26 เมษายน 2567  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 810 ท่าน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด