Home : ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

มาร่วมเป็นพันธมิตร เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ บริการและเนื้อหาสาระบทความ

Date: 04/03/2564 | Update: 14/05/2564 View: 10,739

มาร่วมเป็นพันธมิตร เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ บริการและเนื้อหาสาระบทความสุขภาพต่างๆ บนเว็บไซต์ HealthServ.net 

จากเจตนารมย์ของ HealthServ.net เพื่อการเป็น แพลตฟอร์ม" ระบบ"ข้อมูลบริการสุขภาพ"  เราจึงมีความยินดีและเปิดกว้างที่จะเป็นเวทีให้ธุรกิจ/องค์กร ได้เผยแพร่ข้อมูล สาระ ความรู้ บริการและอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดย มี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ
1. ข้อมูลธุรกิจองค์กร Business Identity
2. เนื้อหา Content

1. ข้อมูลธุรกิจองค์กร

HealthServ.net มีพื้นที่สำหรับนำเสนอข้อมูลของธุรกิจ/องค์กร ด้านสุขภาพต่างๆ สู่ผู้ชม 
โดยจัดทำเป็นหน้าเว็บเพจ มีรูปแบบตามตัวอย่าง หน้าข้อมูล รพ.จุฬาภรณ์ หรือดูจากเมนู > รพ/ศูนย์/คลินิก > ตามหมวดหมู่ที่จัดไว้

ธุรกิจ/องค์กร ที่ต้องการมีหน้าเพจรูปแบบดังกล่าว สามารถทำได้ ฟรี โดยนำส่งข้อมูลดังนี้
 1. ชื่อ + ภาพ + โลโก้ + ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ และแผนที่ (google map)
 2. รายละเอียด บริการ, ค่าบริการ, ประวัติ และอื่นๆ
 3. ระบุประเภท เช่น รพ. คลินิก ศูนย์แพทย์ บริษัท
 4. ลิงค์ต่างๆ ที่ไปยังธุรกิจของท่าน ได้แก่ เว็บไซต์ facebook , youtube, instagram, line
 5. สามารถวางคลิปวิดีโอในหน้าธุรกิจของท่านได้ โดยส่งลิงค์คลิปที่ต้องการลงมา
 6. สามารถลงข้อมูลแพคเกจบริการ โปรโมชั่น ข่าวสาร บทความ สาระความรู้ บทวิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพต่างๆ ได้ (ดูข้อ 2) *
 7. ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com
*ตามการพิจารณาของกองบรรณาธิการ เนื้อหาจะแสดงในส่วนต่างๆ ในข้อ 2.

2.เนื้อหา Content ประเภทต่างๆ

HealthServ.net เปิดพื้นที่สำหรับธุรกิจ/องค์กร ที่ต้องการนำเสนอ เผยแพร่ content ต่างๆ อาทิ ข้อมูลบริการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาด บทความ สาระความรู้ บทวิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพต่างๆ ฯลฯ สามารถลงได้ ฟรี
โดยที่ เนื้อหา (content) แต่ละประเภทจะแสดงในส่วนต่างๆ (section) ในเว็บไซต์ HealthServ ดังนี้ ธุรกิจ/องค์กร ที่ต้องการนำเสนอ ทำได้ดังนี้
2.1 ดาวน์โหลดและตอบรับการมีส่วนร่วม พร้อมระบุความต้องการมีส่วนร่วม 
2.2 ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com ทีมงานจะติดต่อกลับเมื่อได้รับเอกสารแล้ว
2.3 ส่งเนื้อหามาลงได้ ดังนี้
 1. ชื่อเรื่อง + ภาพ + รายละเอียด (เป็นข้อความ text)
 2. ลิงค์ต่างๆ ไปยังแหล่งข้อมูล เช่น เว็บไซต์, facebook , youtube
 3. สามารถวางคลิปวิดีโอประกอบในเนื้อหาได้ โดยส่งลิงค์วิดีโอมา
 4. ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

3. ลงประกาศข่าวการบริจาค

ธุรกิจ/องค์กร ที่ประสงค์จะลงประกาศเกี่ยวกับการบริจาค (ลงได้ ฟรี) ส่งข้อมูลดังนี้
 1. ชื่อกิจกรรม + ภาพ + รายละเอียด (เป็นข้อความ text)
 2. ข้อมูลองค์กร (ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ facebook)
 3. ลิงค์ต่างๆ ที่ไปยังประกาศการบริจาค เช่น เว็บไซต์, facebook , youtube
 4. สามารถวางคลิปวิดีโอในหน้าธุรกิจของท่านได้ โดยส่งลิงค์คลิปที่ต้องการลงมา
 5. ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

4. โฆษณา สปอนเซอร์ การตลาด

HealthServ.net มีส่วนที่เป็นการบริการโฆษณา สปอนเซอร์ กิจกรรมการตลาด ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีรูปแบบและค่าบริการ ตามที่กำหนดไว้ตามลิงค์นี้ (พร้อมข้อมูลด้านสถิติของเว็บไซต์)

หากมีข้อสงสัย/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม/คุยรายละเอียด 
ติดต่อ คุณยศศิริ ชาติวงศ์
healthserv.net@gmail.com
0867891652
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com