ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ระบบนัดตรวจล่วงหน้า 2 ช่องทาง คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ระบบนัดตรวจล่วงหน้า 2 ช่องทาง คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ Thumb HealthServ.net
ระบบนัดตรวจล่วงหน้า 2 ช่องทาง คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ThumbMobile HealthServ.net

ระบบนัดตรวจล่วงหน้า มี 2 ช่องทาง
1.ผ่านระบบ HOT LINE โทร 0-2289-7214
2.นัดตรวจล่วงหน้าผ่านระบบนัดตรวจออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ
*ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เท่านั้น ต้องทำการนัดตรวจล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาตรวจรักษาจริง 1 วัน ใช้เฉพาะการตรวจที่คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ด้วยระบบนัดตรวจล่วงหน้า
 
ระบบนัดตรวจล่วงหน้า มี 2 ช่องทาง  ได้แก่  

ช่องทางที่ 1  : 
นัดตรวจล่วงหน้าผ่านระบบ HOT LINE โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้  
1)  ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2289-7214  เพื่อนัดวันเวลาที่ท่านต้องการตรวจ  
2)  แจ้งข้อมูลของท่านแก่เจ้าหน้าที่  

ช่องทางที่ 2  : 

นัดตรวจล่วงหน้าผ่านระบบนัดตรวจออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ ด้วยการลงทะเบียนในระบบนัดตรวจออนไลน์ของคลินิกประกันสังคม โดยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่กำหนดไว้


โดยมีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้
  • เป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  • ต้องทำการนัดตรวจล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาตรวจรักษาจริง 1 วัน  ผ่านระบบได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.
  • การนัดตรวจล่วงหน้าตามระบบนี้ ใช้เฉพาะการตรวจที่คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
  • ผู้ประกันตนที่ทำการนัดล่วงหน้าแล้ว  **ไม่ต้องยื่นบัตรที่ชั้น 2 ให้มาติดต่อที่คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 ได้เลย
หมายเหตุ 
  • โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อย
  • กรณีที่คลินิกประกันสังคมไม่สามารถให้บริการตรวจรักษาตามวันเวลาที่ท่านระบไว้ในระบบนัดตรวจออนไลน์ได้
  • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับให้ท่านทราบทาง e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่ท่านได้แจ้งไว้
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด