ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net

ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net Thumb HealthServ.net
ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net ThumbMobile HealthServ.net

ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net ตั้งแต่ 2020-2022 และ Q1-Q2@2023

สถิติเว็บไซต์


ประจำปี  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024

ติดต่อสอบถาม 086-789165 อีเมล์ healthserv.net@gmail.com

เกี่ยวกับ HealthServ.net

เกี่ยวกับเรา  • ลงข้อมูล  •  โฆษณา สปอนเซอร์

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ HealthServ 2020

ตัวเลขการเข้าชม ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2020
 • ผู้ชม  663,385 users
 • ผู้ชมใหม่ ไม่ซ้ำ  663,081 users
 • จำนวนหน้าเพจที่คลิกดู  1,286,574 เพจ

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ HealthServ 2021

ยอดรวมปี 2021 ข้อมูลสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2021
 • ผู้ชม  4,161,069 users
 • ผู้ชมใหม่ ไม่ซ้ำ  4,139,430 users
 • จำนวนหน้าเพจที่คลิกดู  7,955,598 เพจ
 • Session 5,422,492  sessions
 • *กราฟแสดงเป็นรายสัปดาห์ 

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ HealthServ 2022

ยอดรวมปี 2022  ข้อมูลสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2022
 • ผู้ชม  2,260,218 users
 • ผู้ชมใหม่ ไม่ซ้ำ  2,244,516 users
 • จำนวนหน้าเพจที่คลิกดู  3,943,783 เพจ
 • Session 2,828,651  sessions
*เปลี่ยนระบบเก็บสถิติจาก UA เป็น G4 เมื่อ 1 สิงหาคม 2022 กล่าวคือ ตัวเลขสถิติจาก 1 สิงหาคมจะลดลงเรื่อยๆ 
** ข้อมูล Generate เมื่อ 23/2/2023 บน UA (Google Universal Analytics dashboard)


ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ HealthServ 2022 (August-December)

เริ่มต้นเก็บสถิติบนระบบ Truehits ตั้งแต่สิงหาคม 2022 (ไม่เต็มเดือน) และเริ่มแสดงข้อมูลเต็มเดือนตั้งแต่กันยายน 2022 เป็นต้นไป 
 • ผู้ชม  1,591,875 users
 • ผู้ชมใหม่ ไม่ซ้ำ  1,138,701 users
 • จำนวนหน้าเพจที่คลิกดู  2,722,569 เพจ
 • Session 1,911,099  sessions

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ HealthServ 2023

ข้อมูลสถิติบน Truehits ปี 2023 ตั้งแต่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2023
ดูสถิติ Healthserv บน Truehits    (หมวด Health
 • ผู้ชม  5,727,935users
 • ผู้ชมใหม่ ไม่ซ้ำ  3,852,161 users
 • จำนวนหน้าเพจที่คลิกดู  9,689,331 เพจ
 • Session 6,854,333 sessions
 • สัดส่วนผู้ชมใหม่ (new visitor) เทียบผู้ชมกลับมาใหม่ (return visitor) 89.69 %/10.30%  (เฉลี่ย 12 เดือน)
   

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ HealthServ 2024

ข้อมูลสถิติบน Truehits ปี 2024
ดูสถิติ Healthserv บน Truehits    (หมวด Health
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด