× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net

ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net

เกี่ยวกับ HealthServ.net


ติดต่อสอบถาม 086-789165 อีเมล์ healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ HealthServ 2020

ตัวเลขการเข้าชม ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2020

ตัวเลขการเข้าชม ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2020 ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
ตัวเลขการเข้าชม ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2020 ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
ผู้ชม  663,385 users
ผู้ชมใหม่ ไม่ซ้ำ  663,081 users
จำนวนหน้าเพจที่คลิกดู  1,286,574 เพจ


ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ HealthServ 2021

 

ตัวเลขการเข้าชม ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2021

ตัวเลขการเข้าชม ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2021 ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
ตัวเลขการเข้าชม ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2021 ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
ยอดรวมปี 2021
ผู้ชม  4,161,069 users
ผู้ชมใหม่ ไม่ซ้ำ  4,139,430 users
จำนวนหน้าเพจที่คลิกดู  7,955,598 เพจ
Session 5,422,492  sessions
จำนวน session ต่อ user 1.30 
จำนวนหน้า ต่อ session 1.47 

*กราฟแสดงเป็นรายสัปดาห์ 


2021 Overview

2021 Overview ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
2021 Overview ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
 

Audience overview

Audience overview ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
Audience overview ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
 

Audience Demographic

Audience Demographic ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
Audience Demographic ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
 

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ HealthServ 2022

 

ตัวเลขการเข้าชม 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2022

ตัวเลขการเข้าชม 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2022 ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
ตัวเลขการเข้าชม 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2022 ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ HealthServ.net
 
ข้อมูล/ภาพจาก

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง