ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ThumbMobile HealthServ.net
โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 
ถ.แสงชูโต ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  โทร.0 3463 0409
 
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
ถ.แสงชูโต ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทร.0 3464 2102
 
โรงพยาบาลทองผาภูมิ 
ถ.แสงชูโต ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 9602-6
 
โรงพยาบาลท่ากระดาน 
ถ.แสงชูโต ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3469 6117
 
โรงพยาบาลไทรโยค 
ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 1034
 
โรงพยาบาลบ่อพลอย
ถ.แสงชูโต ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3458 1160
 
โรงพยาบาลเลาขวัญ 
ถ.แสงชูโต ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3457 6050
 
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 
ถ.แสงชูโต ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 7111
 
โรงพยาบาลสถานพระบารมี 
ถ.แสงชูโต ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3467 5042
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
ถ.แสงชูโต ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3451 6133
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (ท่าม่วง) 
ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.0 3462 6268
 
โรงพยาบาลสังขละบุรี 
ถ.แสงชูโต ต.หนองลูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 5030
 
โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
ถ.แสงชูโต ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
 โทร.0 3452 6241
 
โรงพยาบาลหนองปรือ 
111 ม.10 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3462 2712
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3456 4276
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค
ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 1060
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย 
ถ.แสงชูโต ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3458 1021
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ 
ถ.แสงชูโต ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์จ.กาญจนบุรี
 
โทร.0 3469 6124
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา 
ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3454 1884
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง
ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3461 2507
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ 
ถ.แสงชูโต ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 9123
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี 
ถ.แสงชูโต ต.หนองลูอ.สังขละบุรีจ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 5035
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน 
ถ.แสงชูโต ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3457 9013
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ 
ถ.แสงชูโต ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3457 6120
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
ถ.แสงชูโต ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3464 6260
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านหนองปรือ 
ถ.แสงชูโต ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3464 5066
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา 
ถ.แสงชูโต ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3467 7313
 
สถานพยาบาล เขื่อนท่าทุ่งนา 
100 ม.1 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3451 6802-3
 
สถานพยาบาล เขื่อนศรีนครินทร์ 
300 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3451 3001-2 
 
สถานพยาบาล เขื่อนเขาแหลม(เขื่อนวชิราลงกรณ) 
444 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 9077
 
กาญจน์คลินิกแพทย์ 
20 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรีจ.กาญจนบุรี
โทร.0 3462 1170 
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมแพทย์ธเนศ 
125/20 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรีโทร.08 9897 2713 
 
คลินิกเวชกรรมหมอสุวิมล 
157/2 ต.บ้านใต้อ.เมืองกาญจนบุรีจ.กาญจนบุรี
โทร.0 3451 1889
 
ท่าม่วงคลินิกเวชกรรม 
428 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3461 1649
 
ท่าม่วงคริสเตียนคลินิกเวชกรรม 736 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3461 1772 
 
แฟมิลี่คลินิก(นายแพทย์รักษ์พงศ์) 
29/13-14 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.0 3451 1082 
 
เมืองทองคลินิกแพทย์ 
286/12-14 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรีจ.กาญจนบุรี
โทร.0 3451 5033 
 
หมอแนน คลินิกตา 
1075/9 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.09 3114 6273
 
คลินิกแพทย์สุเทพ 
160/20 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรีจ.กาญจนบุรี
โทร.0 3451 2898
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด