ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.หาดใหญ่ เปิดหอผู้ป่วยรักษ์จิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวม

รพ.หาดใหญ่ เปิดหอผู้ป่วยรักษ์จิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวม Thumb HealthServ.net
รพ.หาดใหญ่ เปิดหอผู้ป่วยรักษ์จิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวม ThumbMobile HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดหอผู้ป่วยรักษ์จิต จำนวน 16 เตียง ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินให้ได้รับการรักษารวดเร็ว ทันเวลา ครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม พร้อมบูรณาการภาคีเครือข่าย จัดระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ

รพ.หาดใหญ่ เปิดหอผู้ป่วยรักษ์จิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวม HealthServ
 
          
 
          16 กันยายน 2565 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดหอผู้ป่วยรักษ์จิต โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ให้โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป จัดบริการรองรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงเกิดความรุนแรงและมีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันต่อเวลา ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงเป็นพิเศษ เพื่อให้อาการทางจิตสงบ และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น โดยให้การดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการดูแลอาการทางจิตในระยะฉุกเฉิน ร่วมกับการดูแลอาการทางกาย ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคหรือภาวะแทรกช้อนทางกายร่วมด้วย และส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางเมื่อต้องได้รับการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูในระยะยาว รวมถึงติดตามเยี่ยมเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้านเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
 
 
รพ.หาดใหญ่ เปิดหอผู้ป่วยรักษ์จิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวม HealthServ
 
         ด้านนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ข้อมูลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่แผนกจิตเวช ในปี 2565 มากที่สุด คือ โรคจิตเภท โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า อาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด และโรคอารมณ์สองขั้ว ตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสเกิดภาวะฉุกเฉินด้านพฤติกรรมและอารมณ์ได้บ่อย โดยหอผู้ป่วยรักษ์จิตรองรับผู้ป่วยจิตเวชได้สูงสุด 16 เตียง มีจิตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมด้านจิตเวชให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
รพ.หาดใหญ่ เปิดหอผู้ป่วยรักษ์จิต ดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวม HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด