Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

Health Economy

Home : สาระสุขภาพ : Health Economy

22.10.2021

งบประมาณ ฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงบประมาณจัดทำเอกสาร งบประมาณฉบับประชาชน ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึง และเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้น
12.10.2021

รายงานประจำครึ่งปี (มกราคม - มิถุนายน 2564) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (กค.)

ธปท.จัดทำรายงานสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายสถาบันการเงิน นโยบายระบบการชำระเงิน แนวทางการดำเนินงานและประเมินผล เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อรายงานคณะร
12.10.2021

เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน ย่อยสลายขยะใน 48 ชม.

ผลงาน ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ รับรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สาขาสังคมวิทยา
10.10.2021

ประเทศไทย อยู่จุดใดในอันดับโลก ปี 2021 (US News World Report)

เป็นจากการจัดอันดับประจำปี 2021 โดย US News World Report โดยภาพรวมและจำแนกตามปัจจัยย่อยต่างๆ อาทิ อิทธิพลด้านวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต การเป็นผู้ประกอบการ
06.10.2021

อนุมัติงบ 135 ล้าน จัดโครงการ The Michelin Guide Thailand 5 ปี (2565–2569)

โครงการ The Michelin Guide Thailand ประจำปี 2560–2563 มีผลการดำเนินงานที่เป็นส่วนสำคัญในการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจ
05.10.2021

Superblock ต้นเหตุแห่งปัญหารถติดในกรุงเทพมหานคร - ดร.พนิต ภู่จินดา

ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ มีต้นเหตุจากอะไร แต่ละคนก็คงมีคำตอบในใจแตกต่างกัน ถ้าทำการตรวจร่างกายคนป่วย เราก็ต้องดูสภาพสรีระของคนป่วยเป็นอันดับแรก ก
30.09.2021

Smart Hospital โรงพยาบาลอัจฉริยะ กระทรวงสาธารณสุข

หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล
22.09.2021

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2564 - สภาพัฒน์ฯ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2564 ต่อคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กันยายน 2564 มีสาระสำคัญ 3 ประเด็นหลัก
15.09.2021

EEC ความหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ ปี 2564 ลงทุน 4 แสนล้าน

ในปี 2564 โครงการ EEC ตั้งเป้าเติบโตต่อเนื่อง นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) คาดการณ์ว่า ในปี 2564 จะมีมู
14.07.2021 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

Smart Hospital คืออะไร แล้วโรงพยาบาลจะดีกว่าเดิมและฉลาดกว่าเดิมอย่างไร

Smart มันคืออะไรบางอย่างที่มีคุณสมบัติมากกว่าเดิม ดีกว่าเดิม ฉลาดกว่าเดิม รวมกับ Hospital โรงพยาบาลจะดีกว่าเดิมอย่างไร และโรงพยาบาลจะฉลาดกว่าเดิมอย่าง
02.07.2021

โรงพยาบาลโซล่าร์ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

ในทางทฤษฎีบอกว่าแสงแดดในประเทศไทยสามารถผลิตไฟได้ 4.5 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ยทั้งปี
04.06.2021

สหภาพยุโรปเสนอร่างกฎหมาย AI ห้ามการสอดส่องดูแลมวลชนและระบบเครดิตทางสังคม

คณะกรรมาธิการยุโรป เสนอให้ห้ามใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสอดส่องดูแลมวลชน หรือ การนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ทั่วไปกับบุคคลธรรมดาโดยไม่เจาะจงบุค
01.06.2021

คุณหมอยุคใหม่ใช้ไฟฟรีจากฟ้า มอบโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลกู่แก้ว

รพ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี เป็นรพ.ที่ 6 โซลาร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล ประมาณโรงพยาบาลละ 3 ล้าน
04.04.2021

MDKKU CARE แอปฯ แพทย์ฯ ม.ขอนแก่น แอพเดียวจบ ครบทุกบริการ

การพัฒนาแอปพลิเคชัน MDKKU CARE จะช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และสามารถที่ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ โดยต้องการที่จะให้ผู้ป่วยใช้ระยะเวลาภายในโรง
25.03.2021

ตลาด Health Care ญี่ปุ่นโตไม่หยุด มองให้เป็นเห็นโอกาส

ญี่ปุ่นได้มีนโยบายเปิดรับต่างชาติให้สามารถเข้ามาทํางานในญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น โดยตั้งวีซ่าทักษะเฉพาะ จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจกับประเทศที่ญี่ปุ่นทําสนธิสัญญา
24.03.2021

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวม ปี 2563

สรุปสาระสำคัญของรายงาน โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2564

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)