ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

5 เทรนด์ดิจิตัล ยกระดับพัฒนาการสุขภาพในเอเซีย

5 เทรนด์ดิจิตัล ยกระดับพัฒนาการสุขภาพในเอเซีย HealthServ.net

นิตยสาร Healthcare Asia เผย 5 เทรนด์ดิจิตัลที่จะมีบทบาทในการพัฒนาและผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการสุขภาพในเอเซียก้าวไปแบบพลิกโฉมในอนาคตอันใกล้นี้ เป็นมุมมองและข้อมูลที่น่าสนใจ

5 เทรนด์ดิจิตัล ยกระดับพัฒนาการสุขภาพในเอเซีย ThumbMobile HealthServ.net
           การบริการสุขภาพสาธารณสุขเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่นับวันจะมากขึ้นและเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆ  ขณะที่ความต้องการและปัจจัยต่างๆ มีความซับซ้อนขึ้น  และที่สำคัญคือความคาดหวังจากผู้รับบริการนั้นสูงลิบลิ่ว  เหล่านี้จึงเป็นแรงกดดันขนาดมหึมาต่อองค์กรหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่จะต้องเร่งหากลยุทธ์และยุทธวิธีที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ทัน

           เทคโนโลยี คือคำตอบ  การนำเอาเทคโนโลยีระบบดิจิตัลมาใช้เพื่อขยายขอบเขตการบริการเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธ  เทคโนโลยีสมัยใหม่คือหัวใจ คือเครื่องมือสำคัญ ที่จะนำมาใช้จัดการความซับซ้อน  จัดการการบริหารจัดการ   การเข้าถึง การดูแลต่างๆ ทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมาย ในการตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ  ขณะที่องค์กรก็หวังจะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ได้อย่างไร้ที่ติ 

            เทรนด์การใช้เทคโนโลยีในทางการแพทย์สุขภาพ มีทิศทางอย่างไร Healthcare Asia จับตา 5 เทรนด์น่าสนใจ ที่จะยกระดับศักยภาพให้กับการแพทย์สุขภาพในเอเซีย ดังนี้
เทรนด์ 1 ข้อมูลดาต้า ขุมทรัพย์ที่เพิ่มทวีคูณ ท้าทายการนำไปใช้ประโยชน์

           ในยุคนี้ ไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของดาต้า เพราะมันคือมูลค่ามหาศาล ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นทวีคูณในแทบทุกนาทีที่ผ่านไป อ้างอิงจากรายงานของ RBC Capital Markets ระบุ ด้าน healthcare เป็นเซคเตอร์ที่มีปริมาณข้อมูลเกิดขึ้นมากที่สุดที่ 36% (ด้านอื่นๆ ได้แก่ ภาคการผลิต 30%  การเงิน 26%  สื่อและบันเทิง 25%  และอื่นๆ 27%)  ความท้าทายสำคัญคือ องค์กรจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพมากมายเหล่านี้อย่างไร  จะปลดล็อกศักยภาพองค์กร การบริการ ระบบความรู้ จากดาต้ามหาศาลเหล่านั้นไปในทิศทางใดเทรนด์ 2 ปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวเร่งความก้าวหน้าในบริการสุขภาพ


           จากดาต้ามหาศาลมาสู่ปัญญาประดิษฐ์  เป็นที่ยอมรับกันแล้วโดยไร้ข้อโต้แย้งว่า ประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุดด้านหนึ่งของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เอไอ  คือ ด้านการแพทย์และบริการสุขภาพ   เอไอจะมาปลดล็อกทุกสิ่ง ตั้งแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแขนง  การบริหารจัดการวางแผน  การบริการ  การเฝ้าระวังติดตามประเมินผล   ปัญญาประดิษฐ์ เอไอจะเป็นเครื่องมืออันวิเศษของแพทย์และทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการรักษา การบริหารจัดการ การดูแแล ให้กับผู้ป่วยและญาติ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   ทุกสิ่งจะง่ายขึ้น เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และทั่วถึงมากขึ้น  แม้ว่าในระยะแรกอาจจะมีความห่วงกังวลบ้างในแง่ของความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวก็ตาม   ด้วยคุณค่าที่ชัดเจนของการใช้เอไอทางการแพทย์ จะส่งผลถึงการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน  ดังนั้นจึงเป็นเทรนด์คู่ขนานที่น่าจับตา กับการลงทุนในทางการแพทย์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก
เทรนด์ 3 ปลดล็อกศักยภาพ เมื่อดาต้าไหลเวียนสอดประสานกัน

           หมายถึงเมื่อหน่วยงานองค์กรแต่ละแห่งที่ต่างก็มีระบบข้อมูลดาต้าเป็นของตนเอง มีการเชื่อมประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นระหว่างกันได้ ปริมาณข้อมูลจำนวนมากที่ไหลเวียน ส่งผ่านถึงกัน กับหน่วยสุขภาพทุกระดับ  นั่นจะเป็นการทลายกำแพงที่ขวางกั้น และขยายศักยภาพใหม่ ของการบริการสุขภาพ ออกไปได้อย่างมีนัยยะสำคัญเทรนด์ 4 การแพทย์ทางไกล จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ

           คุณูปการของยุคหลังโรคระบาดใหญ่ คือระบบการแพทย์ทางไกลที่ยังคงอยู่ และพัฒนาไปไกลอย่างรวดเร็ว หน่วยงานสุขภาพประยุกต์เอาระบบแพทย์ทางไกลมาใช้ในหลายมิติ ตามกรอบและศักยภาพ บนเป้าหมายของแต่ละแห่ง ที่ให้ผลสำเร็จที่น่าตื่นเต้นไม่น้อย   แนวโน้นการพัฒนาการใช้ระบบแพทย์ทางไกล ขยับจากพื้นฐานในการเชื่อมแพทย์กับผู้ป่วยเข้าหากัน  ไปสู่การบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนขึ้นได้ ผ่านเครืองมืออุปกรณ์ที่อาจซับซ้อนขึ้น เช่นการผ่าตัดผ่านกล้องทางไกล    หรือการมีระบบคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง ทำให้การประมวลข้อมูลจำนวนมากและแม่นยำรวดเร็ว    ระบบอินเตอร์เน็ตเร็วสูง ทำให้การถ่ายทอดภาพหรือระบบวิดีโอทำได้ไม่สะดุด ไม่กระตุกหรือดีเลย์  หรือการช่วยให้เข้าถึงบริการของผู้ต้องการในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้นเทรนด์ 5 ระบบอินเตอร์เน็ตในอุปกรณ์การแพทย์ เติบโตสูง

           เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในทางการแพทย์ หรือเพื่อใช้ด้านสุขภาพ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว  เพราะฟังก์ชั่นสำคัญในการเก็บข้อมูล บันทึก ไปจนถึงวิเคราะห์และส่งต่อ ข้อมูลที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบัน (Real-time) เหล่านั้น  เป็นข้อมูลที่ล้ำค่าอย่างที่สุด  ทั้งต่อตัวบุคคล แพทย์และการนำไปใช้งานต่อ   ไม่เป็นการเกินเลยไปแน่ หากจะกล่าวว่า  ความสามารถในการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แบบนี้  คือ อีกหนึ่งการปฏิวัติทางเทคโนโลีการเก็บข้อมูลที่แท้จริง  ประโยชน์ที่จะตามมามีมากมาย อาทิ  การแพทย์แบบเฉพาะบุคคล   การวิเคราะห์เหตุและหาแนวทางรักษาป้องกันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก เป็นต้น             เทคโลโลยีเหล่านี้ จะเดินหน้าพัฒนาต่อไป การนำมาใช้ในเชิงการแพทย์แและสาธารณสุขให้เหมาะสม เป็นคุณต่อทุกชีวิตอย่างที่สุด  เทคโนโลยีจะทำให้การแพทย์เพื่อทุกคนเป็นความจริงได้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน  

 
อ่านประกอบ healthcareasiamagazine.com
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด