ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

10 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย (ไตรมาส 1 ปี 2566)

10 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย (ไตรมาส 1 ปี 2566) Thumb HealthServ.net
10 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย (ไตรมาส 1 ปี 2566) ThumbMobile HealthServ.net

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2566 ในหัวข้อ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยมีจำนวนสูงสุด 10 อันดับแรกในไตรมาส 1 ของปี 2566 พร้อมจำนวนนักท่องเที่ยวและข้อมูล ดังนี้

 กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2566 ในหัวข้อ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยมีจำนวนสูงสุด 10 อันดับแรกในไตรมาส 1 ของปี 2566 พร้อมจำนวนนักท่องเที่ยวและข้อมูล ดังนี้
 
 
1. นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เดินทางเข้ามามีจำนวนมาก เป็นอันดับ 1 หรือมีจำนวน 9.21 แสนคน เติบโตร้อยละ 11,772.16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.22 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เที่ยวไทยทั้งหมดในตรมาส 1 ปี 2566
 
2. นักท่องเที่ยวจากรัสเชีย เดินทางมามีจำนวนมากเป็นอันดับ 2 หรือมีจำนวน 5.67 แสนคน เติบโตร้อยละ 1,015.07 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2565 แต่ลดลงร้อยละ 7.94 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2562 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.75 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2566
 
3. นักท่องเที่ยวจากจีน เดินทางมามีจำนวนมากเป็นอันดับ 3 หรือมีจำนวน 5.17 แสนคน เติบโตร้อยละ 3,665.25 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2565 แต่ลดลงร้อยละ 83.42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2562 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.99 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2566
 
4. นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ เดินทางมามีจำนวนมากเป็นอันดับ 4 หรือมีจำนวน 4.42 แสนคน เติบโตร้อยละ 3,665.25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 แต่ลดลงร้อยละ 17.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2562 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.82 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2566
 
5. นักท่องเที่ยวจากอินเดีย เดินทางมามีจำนวนมากเป็นอันดับ 5 หรือมีจำนวน 3.23 แสนคน เติบโตร้อยละ 1,812.49 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2565 แต่ลดลงร้อยละ 28.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2562 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.98 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2566
 
 
6. นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา เดินทางมามีจำนวนมาก เป็นอันดับ 6 หรือมีจำนวน 2.49 แสนคน เติบโตร้อยละ 735.52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 แต่ลดลงร้อยละ 22.96 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.84 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย ทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2566
 
 
7. นักท่องเที่ยวจากเยอรมัน เดินทางมามีจำนวนมากเป็นอันดับ 7 หรือมีจำนวน 2.35 แสนคน เติบโตร้อยละ 454.71 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2565 แต่ลดลงร้อยละ 22.34 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเยอรมันคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 3.63 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด ในไตรมาส 1 ปี 2566
 
8. นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร เดินทางมามีจำน เป็นอันดับ 8 หรือมีจำนวน 2.33 แสนคน เติบโตร้อยละ 463.78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 แต่ลดลงร้อยละ 16.97 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.60 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย ทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2566
 
9. นักท่องเที่ยวจากเวียดนาม เดินทางมามีจำนวนมากเป็นอันดับ 9 หรือมีจำนวน 2.23 แสนคน เติบโตร้อยละ 4,386.55 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2565 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเวียดนามคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 3.45 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด ในไตรมาส 1 ปี 2566
 
10. นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ เดินทางมามีจำนวนมากเป็น อันดับ 10 หรือมีจำนวน 2.13 แสนคน เติบโตร้อยละ 1,662.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 แต่ลดลงร้อยละ 7.62 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสิงคโปร์คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 3.29 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด ในไตรมาส 1 ปี 2566


ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย 10 อันดับแรก มีจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.56 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เที่ยวไทยทั้งหมดในไตรมาส 1 ของปี 2566
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด