ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
 อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โทร.0 7439 9023
 
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร.0 7447 3488
 
โรงพยาบาลควนเนียง 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา โทร.0 7438 6647
 
โรงพยาบาลจะนะ
อ.จะนะ จ.สงขลา โทร.0 7420 7067-9
 
โรงพยาบาลเทพา 
อ.เทพา จ.สงขลา โทร.0 7437 6359-60
 
โรงพยาบาลนาหม่อม 
อ.นาหม่อม จ.สงขลา โทร.0 7438 2011-5
 
โรงพยาบาลบางกล่ำ 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โทร.0 7432 8221-4
 
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
อ.สะเดา จ.สงขลา โทร.0 7452 1485
 
โรงพยาบาลระโนด 
อ.ระโนด จ.สงขลา โทร.0 7439 2174-6
 
โรงพยาบาลรัตภูมิ
อ.รัตภูมิจ.สงขลา โทร.0 7443 0390
 
โรงพยาบาลสทิงพระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทร.0 7439 7112
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี 
อ.นาทวี จ.สงขลา โทร.0 7437 3080-7
 
โรงพยาบาลสะเดา
อ.สะเดา จ.สงขลา 0 7441 1229
 
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทร.0 7437 7100-1
 
โรงพยาบาลสิงหนคร
อ.สิงหนคร จ.สงขลา โทร.0 7433 2005-6
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
(หน้าสถานีตำรวจภูธร อ.หาดใหญ่)  78 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7425 8229
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองเตย
19 ซ.สองพี่น้อง ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7423 8333
 
ศูนย์บริการสาธาณสุขเทศบาล 
ต.กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิจ.สงขลา โทร.0 7438 8491
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
ถ.เทศบาลใหม่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7438 4901
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลปริก 
53 ถ.รวมประชา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา โทร.0 7429 8300
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห 
สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.08 7290 2402
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์
62/65 ซ.5 บ้านทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7421 7288
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
25 ถ.เทศบาล 4 อ.สะเดา จ.สงขลา โทร.0 7452 2388
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหมทองสองยอด 
53 ถ.เพชรเกษม ซ.33 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7425 5804
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ 
อาคารแฟลต 2 หน้าสำนักงานแฟลตการเคหะแห่งชาติ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7425 7466
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ 
42 ซ.ถ.รัตนอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7425 7059
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1 
1 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7424 6148
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 
13 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7425 2584
 
(ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา)
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 
ในวัดคอหงส์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(วัดคอหงส)์ โทร.0 7424 6964
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 
139/1 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(วัดคลองเรียน) โทร.0 7421 2261
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 
2 ถ.วัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7425 3608
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสนามกีฬาจิระนคร
ภายในสนามกีฬาจิระนคร 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7423 8332
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขบุญวรรโณ 
97/1 ซ.ชื่นอุทิศแก้วสมิตรพัฒนา ถ.พลพิชัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7426 2818
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย
 113 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7426 2818-20
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขอู่ ท.ส. 
76 ซ.6/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7423 1148
 
ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล
 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7438 0421-2
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลพะตง 
112 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7429 1193
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลควนลัง 
ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.08 6498 3354
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
โรงพยาบาลกองบิน 56 
กองบิน 56 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร.074-278034
 
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ 
191 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7458 6671
 
โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
161/27 ซ.8 ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7435 2901-3 

คลินิกต่าง ๆ
 
คลินิกนายแพทย์อมร
1096 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7425 4946
 
คลองเรียนคลินิกเวชกรรม
343 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7423 7405
 
คลินิกกระดูกและข้อหมอศศิพงษ์
188/17 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7480 1710
 
คลินิกสูติ-นรีเวช หมอประวิทย์ 
422 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.06 5883 7090
 
คลินิกอายุรกรรมและโรคติดเชื้อ แพทย์หญิงวัจนารัตน์ (หมอทราย)
743/3 ม.2 ต.พะวง  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 
คลินิกตาหมอวิชัย
112-113 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7424 3767
 
คลินิกหมอโฆษิตสูติ- นรีเวช
122/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.08 1767 2427
 
คลินิกแพทย์กำพล 
85 ม.5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
โทร.0 7443 1309
 
คลินิกแพทย์เจริญ 
432 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7436 7355
 
คลินิกแพทย์นล 
504/7 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.08 9876 4323
 
คลินิกแพทย์ไพบูลย์ 
891 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.08 9656 9750
 
คลินิกแพทย์สุรสิทธิ์
170/20 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.08 1276 4551
 
คลินิกสูตินรีเวช แพทย์หญิงพักตร์ประภา
121/63 ถ.คลองเตย-คลองเปล ซ.4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
คลินิกราษฎร์อุทิศการแพทย์ 
93 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.08 1331 5868
 
คลินิกเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์แพทย์กิตติพล
95/1-2 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.08 3045 6155
 
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อัฐพล (หาดใหญ่)
1056 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.08 9466 6230
 
คลินิกเวชกรรมนฤมลการแพทย์ 
84 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7447 1119
 
คลินิกหมออำนาจ มีสัทธรรม กระดูกและข้อ
198/2 ถ.นิพัทธ์สงเคาระห์ 1 ซอย7 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7426 1605
 
คลินิกสูตินรีเวชแพทย์หญิงสุนิษฐา 
491/5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7423 6811
 
คอหงส์เวชคลินิก
958 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7436 4817
 
ทุ่งเสาคลินิกเวชกรรม
66/2 ถ.ทุ่งเสา 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.093-1086887
 
ศตพงษ์คลินิกโรคกระดูกและข้อ
176/38 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7423 8109
 
สะเดาสหคลินิก
72 ถ.ท่าพรุวิทยา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
โทร.0 7441 1333
 
หมอจิตติคลินิกเวชกรรม 
268 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7422 6476
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด