ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] หน่วยงานภายในสำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพ 1-12

[ประกันสังคม] หน่วยงานภายในสำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพ 1-12 Thumb HealthServ.net
[ประกันสังคม] หน่วยงานภายในสำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพ 1-12 ThumbMobile HealthServ.net

หน่วยงานภายในสำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 0-2956-2345
โทรศัพท์ : 1506
โทรสาร : 0-2526-0658
E-mail : info@sso1506.com

 
 
หน่วยงานสังกัดสำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานสังกัดสำนักงานประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์
กองกฏหมาย 0 2956 2652
กองนโยบายและแผนงาน 0 2956 2172
กองบริหารการเงินและการบัญชี 0 2956 2453
กองคลัง 0 2956 2060
กองบริหารการลงทุน 0 2956 2416
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2956 2132
สำนักเงินสมทบ 0 2956 2251
สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ 0 2956 2491
สำนักตรวจสอบ 0 2956 2571
สำนักเงินสมทบ 0 2956 2251
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2956 2330
สำนักสิทธิประโยชน์ 0 2956 2281
สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ    0 2956 2105
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2956 2692
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2956 2213
กองวิจัยและพัฒนา 0 2956 2900
กองฝึกอบรม 0 2956 2314
ศูนย์สารนิเทศ 0 2956 2531
สำนักงานกองทุนเงินทดแทน 0 2956 2724
 
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) 0 2567 0847-9
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง) 0 3887 7246-7
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม่)              0 5301 6850-9
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) 0 4328 3040
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 5 (จังหวัดสงขลา) 0 7459 1075-7

 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2622-2500-17   โทรสาร 0-2622-2626
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  

 
ตั้งอยู่ : อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 4 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  10200 
 
สถานที่ : ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย 
 
รับผิดชอบเขต
  ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์
 
ฝ่ายอำนวยการ 0-2622-2525
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2622-2518
งานการเงินและบัญชี 0-2622-2522
งานเงินสมทบ 0-2622-2528
งานทะเบียนและประสานการแพทย์  0-2622-2520
 
 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

หมายเลขโทรศัพท์   :  เบอร์กลาง  0-2954-2577   โทรสาร  0-2954-4869
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2  
ตั้งอยู่ : เลขที่ 70 ซอย 10 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
สถานที่ : ตรงข้ามประชาชื่น 44 ใกล้โรงเรียนเพชรรัตน์
 
รับผิดชอบเขต
 จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่
 
ฝ่ายอำนวยการ 0-2954-4864
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2954-4804
งานการเงินและบัญชี 0-2954-4807
งานเงินสมทบ 0-2954-2825
งานทะเบียนและประสานการแพทย์  0-2954-2586
 
 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง 0-2248-4867,0-2245-1220  โทรสาร 0-2245-3907
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3  
ตั้งอยู่ :อาคาร 12 ชั้น กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400
สถานที่ : บริเวณกระทรวงแรงงานอาคารสำนักงานประกันสังคม
 
รับผิดชอบเขต
  ดินแดง  พญาไท ราชเทวี  ห้วยขวาง
 
ฝ่ายอำนวยการ 0-2248-1318
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2245-4008
งานการเงินและบัญชี 0-2245-4012
งานเงินสมทบ 0-2245-4440
งานทะเบียนและประสานการแพทย์  0-2245-4101
 
 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง 0-2634-0180-95  โทรสาร 0-2634-0192-7
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4  
ตั้งอยู่ :เลขที่ 144/18-22 ซอยสีลม 10  ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500
* จุดสังเกต : ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ *          
 
รับผิดชอบเขต
  บางรัก  ปทุมวัน
 
ฝ่ายอำนวยการ 0-2634-0973-4
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2634-0250-2
งานการเงินและบัญชี 0-2634-0198-9
งานเงินสมทบ 0-2634-0325
งานทะเบียนและประสานการแพทย์  0-2634-0971-2
 
 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

หมายเลขโทรศัพท์  : เบอร์กลาง  0-2476-8787, 0-2476-9016, 0-2476-9982  โทรสาร 0-2476-8871
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5  
ตั้งอยู่ :เลขที่ 309, 311  ซอยรัชดา 6  ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ   10600               
** จุดสังเกต : อยู่ในซอยรัชดา 6 **                    
 
รับผิดชอบเขต
  คลองสาน  ธนบุรี  บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่  บางพลัด 
 
ฝ่ายอำนวยการ 0-2476-8787
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2476-9984
งานการเงินและบัญชี 0-2476-9979
งานเงินสมทบ 0-2468-8739
งานทะเบียนและประสานการแพทย์  0-2476-9985
 
 
 

 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2455-8989 (จำนวน 13 คู่สาย)
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6  
ตั้งอยู่ :เลขที่  140/1  อาคารทาคูนิ ชั้น 4-5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค  กรุงเทพฯ   10160
** จุดสังเกต : ซอยโครงการบ้าน The Plant **  
 
รับผิดชอบเขต
  ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ  หนองแขม                                                                
 
ฝ่ายอำนวยการ
0-2455-8989 กด 5  
 
0-2455-4897            
 
โทรสาร 0-2455-4898
 
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน
0-2455-8989 กด 2
 
0-2455-6768
 
โทรสาร 0-2455-4896
 
งานการเงินและบัญชี
0-2455-8989 กด 4
 
0-2455-6769
 
งานเงินสมทบและตรวจสอบ
0-2455-8989 กด 1
 
0-2455-6770
 
โทรสาร 0-2455-4881
 
งานทะเบียนและประสานการแพทย์  
0-2455-8989 กด 328-338
 
0-2455-6771
 
โทรสาร 0-2455-4881
 
 
 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2415-0995  โทรสาร  0-2415-8488
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 
ตั้งอยู่ :เลขที่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ  10150
* จุดสังเกต : ตรงข้ามตลาดสด DK *  
 
รับผิดชอบเขต
  จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน  ราษฎร์บูรณะ 
 
ฝ่ายอำนวยการ 0-2415-7371
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2415-7704
งานการเงินและบัญชี 0-2415-7049
งานเงินสมทบ 0-2415-0569
งานทะเบียนและประสานการแพทย์   0-2415-3836
 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง 0-2743-3690   โทรสาร 0-2743-3817
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 
ตั้งอยู่ :อาคารไอทีเอ็ม เลขที่ 255 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
                                                                              
รับผิดชอบเขต
  บางนา ประเวศ พระโขนง  สวนหลวง
 
ฝ่ายอำนวยการ 0-2743-3815
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2743-3731
งานการเงินและบัญชี 0-2743-3767
งานเงินสมทบ 0-2743-3784
งานทะเบียนและประสานการแพทย์   0-2743-3710
 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

หมายเลขโทรศัพท์  :  -
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 
ตั้งอยู่ :ศูนย์การค้าพันธู์ทิพย์ บางกะปิ ชั้น 5 เลขที่ 3191, 38 :ซอยลาดพร้าว 127 (อุทิศ 1) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
 
รับผิดชอบเขต
  คันนายาว  บางกะปิ  ลาดพร้าว วังทองหลาง  บึงกุ่ม
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2379-2836
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2733-4111-4
งานเงินสมทบและการตรวจสอบ 0-2733-4115-8
งานทะเบียนและประสานการแพทย์
 
0-2379-2923-4
 
งานการเงินและบัญชี
 
0-2379-2836
 
 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง 0-2517-9222    โทรสาร   0-2517-9035
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 
ตั้งอยู่ :เลขที่  555/1-27 หมู่ที่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กทม. 10510
** จุดสังเกต : ตรงข้ามตลาดมีนบุรี **                                                 
 
รับผิดชอบเขต
  คลองสามวา   มีนบุรี  ลาดกระบัง  สะพานสูง  หนองจอก  สายไหม
 
ฝ่ายอำนวยการ 0-2517-9222 ต่อ 201 - 204
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2517-9222 ต่อ 301 - 308
งานการเงินและบัญชี 0-2517-9222 ต่อ 401 - 402
งานเงินสมทบ 0-2517-9222 ต่อ 501 - 512
งานทะเบียนและประสานการแพทย์   0-2517-9222 ต่อ 601 - 605
 
 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2294-5958   โทรสาร  0-2294-5504
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 
ตั้งอยู่ :เลขที่ 2-8 ถนนพระราม 3 ซอย 27 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
 
 รับผิดชอบเขต 
 
  ยานนาวา  สาทร  บางคอแหลม    
 
ฝ่ายอำนวยการ 0-2294-5958 ต่อ 401
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2294-5958 ต่อ 201
งานการเงินและบัญชี 0-2294-5958 ต่อ 206
งานเงินสมทบ 0-2294-5958 ต่อ 405 
งานทะเบียนและประสานการแพทย์   0-2294-5958 ต่อ 308
 
 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง 02 311 5935-9, 02 311 6507-9, 02 311 6527-8
 
     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 
ตั้งอยู่ : เลขที่ 222 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 2) แขวงพระโขนง  เขตวัฒนา   กทม 10260
 
รับผิดชอบเขต 
 
  วัฒนา  คลองเตย
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 310 - 313
เบอร์ตรง 02 311 1954
โทรสาร 02 311 1106
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน ต่อ 101 - 110
เบอร์ตรง 02 311 6740, 02311 0580
โทรสาร 02 311 6741
งานการเงินและบัญชี ต่อ 201 และ 205
งานเงินสมทบ และกฎหมาย ต่อ 401 - 409
เบอร์ตรง 02 332 7455, 02 311 9717
โทรสาร 02 311 6529
งานทะเบียน  ต่อ 301 - 309
เบอร์ตรง 02 311 3529, 02 331 1107
โทรสาร 02 311 6511
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด