ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ปี 2565)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ปี 2565) Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ปี 2565) ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี!! เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น
ลงทะเบียนจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ (เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ) ฟรี ผ่าน QR Code และฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่แผนกเวชศาสตร์ชุมชน เบอร์โทรศัพท์ 080-313-6756, 038-394850, 038-394851, 038-394852, 038-394853 และ 038-390324 เบอร์ต่อภายใน 1526 หรือ 1800

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ปี 2565) HealthServ

สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง

ได้แก่
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี (ติดต่อแผนก OPD เด็ก)
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากเลือกวันเวลานัดหมายแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และขอความร่วมมือมาตรงตามวัน-เวลานัด : ลงทะเบียนที่ชั้น 1 และฉีดวัคซีนที่ชั้น 5 ณ อาคารวิจัยทางการแพทย์)   


หมายเหตุ
1. หากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงตามเงื่อนไข ขออนุญาตตัดสิทธิการรับวัคซีน
2. กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริง และบันทึกหน้าจอการลงทะเบียนจากระบบ เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน
3. หลักฐานแสดงถึงโรคประจำตัว
4. สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี (ติดต่อนัดหมายโดยตรงได้ที่แผนกกุมารเวช เบอร์ติดต่อภายใน 3234 และ 3236)
5. ควรเว้นระยะห่างจากวัคซีนชนิดอื่นๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์

 สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่แผนกเวชศาสตร์ชุมชน เบอร์โทรศัพท์ 080-313-6756, 038-394850, 038-394851, 038-394852, 038-394853 และ 038-390324 เบอร์ต่อภายใน 1526 หรือ 1800


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด