ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก-เต้านม ฟรี ปี 2567 คลินิกตรวจมะเร็งฯ สมาคมแพทย์สตรีฯ

ตารางบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก-เต้านม ฟรี ปี 2567 คลินิกตรวจมะเร็งฯ สมาคมแพทย์สตรีฯ Thumb HealthServ.net
ตารางบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก-เต้านม ฟรี ปี 2567 คลินิกตรวจมะเร็งฯ สมาคมแพทย์สตรีฯ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก สมาคมแพทย์สตรีฯ ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ฟรี ประจำปี 2567 บริการตรวจ ทุกวันเสาร์ สัปดาห์แรก และสัปดาห์ที่สาม ของทุกเดือน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถาม โทร. 02-3910400

ตารางบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก-เต้านม ฟรี ปี 2567 คลินิกตรวจมะเร็งฯ สมาคมแพทย์สตรีฯ HealthServ
คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ [แผนที่ google map]  ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก (การตรวจแปปสเมียร์) และมะเร็งเต้านมเบื้องต้น (การคลำหาก้อนหรือสิ่งผิดปกติรอบเต้านม)  ฟรี    โดยมีรายละเอียดการบริการ วิธีการจอง และคำแนะนำที่ควรทราบดังนี้ 
 
 • วันบริการตรวจ   ทุกวันเสาร์ สัปดาห์แรก และสัปดาห์ที่สาม  ของทุกเดือน  ( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ) เวลาตรวจ 8.00 น.- 11.00 น. รับบัตรคิวที่ชั้น 2 (เมื่อประตูสมาคมเปิด ประมาณเวลา 7.00 น. ) 
 • จำนวนที่เปิดรับและการจองคิว    รับจำนวนจำกัด 100 คน ต่อวัน โดยผ่านทางการจองออนไลน์ 50 คน (จะเปิดให้จองออนไลน์ ในวันเสาร์ก่อนวันรับตรวจ 7 วัน เวลา 8.00น. จนกว่าจะเต็ม ผ่าน Facebook กับเว็บไซต์สมาคม https://forms.gle/XtrniyJDr417LUoD8 ) และ รับบัตรคิวที่สมาคมด้วยตนเอง 50 คน จนกว่าบัตรคิวจะหมด. (ซึ่งส่วนมากบัตรคิวจะหมดและเต็มไว )
 • วิธีตรวจสอบการลงทะเบียน   ท่านที่ลงทะเบียน สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนของท่านได้ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก(มือถือ) ค้นหา รายชื่อของท่าน หากท่านลงทะเบียนผ่าน จะมีข้อมูลปรากฏขึ้น ในระบบค้นหาผู้ทะเบียน * โดยจะสามารถค้นหาได้เฉพาะรอบที่เปิดจองปัจจุบันเท่านั้น
 • วันนัดตรวจ   ควรมาถึงสมาคมแพทย์สตรี ก่อนเวลานัด 30 นาที หรือช้าที่สุด 9.00 น. แจ้งเจ้าหน้าที่คลินิกว่ามาจากการลงทะเบียนออนไลน์ ถ้าหลังจากเวลานี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการตรวจ
 • ระยะเวลาดำเนินการผลตรวจ   ผลตรวจและการจัดส่งผลตรวจ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30-40 วัน
 • การติดตามผลตรวจหากเกิน 40 วัน   หากยังไม่ได้รับผลตรวจเลย 40 วัน หลังจากวันตรวจ สามารถโทรสอบถาม ที่เบอร์ 02 391 0400 ในเวลาราชการ  ยกเว้นวันอาทิตย์ วันพุธและ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • การยกเลิกนัดหมาย   ให้ติดต่อโทรเบอร์ 023910400 แจ้งชื่อ กับเจ้าหน้าที่ในเวลาราชการ  ยกเว้นวันอาทิตย์ วันพุธและ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 
การติดต่อ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 
วันทำการคลินิกประจำปี 2567
เดือน รอบตรวจ ( วันนัด ) วันเปิดลงทะเบียนออนไลน์ให้จองคิวล่วงหน้า 50 คิว
ผ่านทางเว็บไซต์สมาคม เวลา 8.00 น.
มกราคม วันเสาร์ที่ 6 เสาร์ที่ 30 ธันวาคม ( 2566 )
  วันเสาร์ที่ 20 เสาร์ที่ 13 มกราคม
กุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 3 เสาร์ที่ 27 มกราคม
  วันเสาร์ที่ 17 เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์
มีนาคม วันเสาร์ที่ 2 เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์
  วันเสาร์ที่ 16 เสาร์ที่ 9 มีนาคม
เมษายน หยุดวันจักรี -
  วันเสาร์ที่ 20 เสาร์ที่ 13 เมษายน
พฤษภาคม หยุดวันฉัตรมงคล -
  วันเสาร์ที่ 18 เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม
มิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม
  วันเสาร์ที่ 15 เสาร์ที่ 8 มิถุนายน
กรกฎาคม วันเสาร์ที่ 6 เสาร์ที่ 29 มิถุนายน
  หยุดวันเข้าพรรษา -
สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม
  วันเสาร์ที่ 17 เสาร์ที่ 10สิงหาคม
กันยายน วันเสาร์ที่ 7 เสาร์ที่ 31 สิงหาคม
  วันเสาร์ที่ 21 เสาร์ที่ 14 กันยายน
ตุลาคม วันเสาร์ที่ 5 เสาร์ที่ 28 กันยายน
  วันเสาร์ที่ 19 เสาร์ที่ 12 ตุลาคม
พฤศจิกายน วันเสาร์ที่ 2 เสาร์ 26 ตุลาคม
  วันเสาร์ที่ 16 เสาร์ 9 พฤศจิกายน
ธันวาคม วันเสาร์ที่ 7 เสาร์ 30 พฤศจิกายน
  วันเสาร์ที่ 21 เสาร์ 14 ธันวาคม
ข้อมูล จากเว็บไซต์ สมาคมฯ www.tmwa.or.th หรือ โทร. 02-3910400 

 

ข้อมูล/เงื่อนไขการรับบริการ

 
 1. เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้
 2. เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มขึ้นไป โดยแสดงหลักฐานการฉีด หรือ แอพหมอพร้อม
 3. รับจำนวน 100 คน
 4. รับบัตรคิวที่สมาคมแพทย์สตรี 
 5. ทั้งนี้การเปิดรับการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเพจ facebook และหน้าเว็บไซต์
 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจแปปสเมียร์

 • ตรวจแปปสเมียร์ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน
 • ห้ามสวนล้างช่องคลอดก่อนการตรวจ
 • ห้ามใช้ยาเหน็บช่องคลอด ครีม หรือยาฆ่าเชื้ออสุจิในช่องคลอดก่อนการตรวจ 48 ชั่วโมง
 • งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจ 24 ชั่วโมง 
 
* ข้อมูลและภาพจาก เว็บสมาคมฯ
 
 
 
ติดต่อ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
สมาคมแพทย์สตรีฯ มีบริการคลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเบื้องต้น "ฟรี" และมีหน่วยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกในสตรีด้อยโอกาส

อาคารแพทย์โกศล 980/2  ตรงข้ามวัดธาตุทอง  ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
 
โทรฯ : (02) 391-0400 โทรสาร : (02) 391-4081
 
***อยู่ติดธนาคารทหารไทย
 
สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า ลงที่สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย  ทางออกประตู4
 
สถานที่จอดรถ
1. เกตเวย์
2. วัดธาตุทอง
ตารางบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก-เต้านม ฟรี ปี 2567 คลินิกตรวจมะเร็งฯ สมาคมแพทย์สตรีฯ HealthServ
ตารางบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก-เต้านม ฟรี ปี 2567 คลินิกตรวจมะเร็งฯ สมาคมแพทย์สตรีฯ HealthServ

เชิญชวนร่วมบริจาค สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

เชิญชวนร่วมบริจาคให้กับ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้การเป็นทุนการศึกษานักเรียนแพทย์สตรี  และโครงการคลินิกมะเร็งในสตรี ของสมาคมฯ  การบริจาคทำได้ ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
 • บริจาคด้วยเงินสด ณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์   ฝาก / โอนเงินเข้า บัญชี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ธนาคารทหารไทย จำกัด ( มหาชน ) บัญชีเลขที่ 017-2-30238-2 ( ออมทรัพย์) 
 • สแกน QR Code ตามภาพ
 • แจ้งหลักฐาน การ ฝาก/โอนเงิน ชื่อสกุล และที่อยู่ ส่งมาที่ tmwa2495@hotmail.com หรือ Fax.โทรสาร : (02) 391-4081) 
 • หรือแจ้งทาง www.tmwa.or.th/new/bill.php
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาค จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด