ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Air Quality Index Thailand ดัชนีคุณภาพอากาศ

Air Quality Index Thailand ดัชนีคุณภาพอากาศ HealthServ.net

Air Quality Index Thailand ดัชนีคุณภาพอากาศ

Air Quality Index Thailand ดัชนีคุณภาพอากาศ ThumbMobile HealthServ.net

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ

อากาศดี 0-50

 • ประชาชนทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ปานกลาง 51-100

 • ประชาชนที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป: ควรลดการออกแรงหนักหรือเป็นเวลานาน และสังเกตอาการไอและเหนื่อยของตัวเอง
 • ประชาชนทั่วไป: ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง 101-150

 • ประชาชนในกลุ่มเสียง: ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน โดยอาจพักเป็นระยะ ๆ หมั่นสังเกตอการไอ ล้า ใจสั่น และแน่นหน้าอกของตัวเอง หากมีโรคประจำตัวให้ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ
 • ประชาชนทั่วไป: ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

อากาศไม่ดี 151-200

 • ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน พักหรือทำงานในอาคาร
 • ประชาชนทั่ไป: ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นวลานาน อาจพักเป็นระยะ ๆ

ไม่ดีอย่างยิ่ง 201-300

 • ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด ทำกิจกรรมในอาคารแทน
 • ประชาชนทั่วไป: ควรหลีกเสี่ยงกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นวลานาน ทำกิจกรรมในอาคารแทน

อันตราย มากกว่า 300

 • ประชาชในกลุ่มเสี่ยง: ควรพักในอาคารเท่านั้น ทำกิจกรรมที่เบา ๆ
 • ประชาชนทุกคน: ควรงดกิจกรรมนอกบ้านทุกชนิด

 
กลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่กำเนิดมลพิษ ทำงาน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา
กลางแจ้ง หรืผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ ภูมิต้นทานต่ำ ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดสมอง
Air Quality Index Thailand ดัชนีคุณภาพอากาศ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด