ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมท่องเที่ยว จัดคอร์สท่องเที่ยวออนไลน์เรียนฟรี ติดอาวุธ-เสริมทักษะสร้างคนเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวไทย

กรมท่องเที่ยว จัดคอร์สท่องเที่ยวออนไลน์เรียนฟรี ติดอาวุธ-เสริมทักษะสร้างคนเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวไทย Thumb HealthServ.net
กรมท่องเที่ยว จัดคอร์สท่องเที่ยวออนไลน์เรียนฟรี ติดอาวุธ-เสริมทักษะสร้างคนเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ThumbMobile HealthServ.net

ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยคืออาวุธสำคัญของประเทศที่จะ กรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการมุ่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงการมุ่งสร้างบุคลากร เสริมทักษะยกระดับบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พัฒนาขึ้นไป หนึ่งในวิธีเสริมทักษะเรียนรู้ คือ ได้มีการจัดทำคอร์สเรียนฟรีออนไลน์ ในเนื้อหาที่น่าสนใจและดึงดูดความน่าสนใจในการเริ่มต้นศึกษาหรือต่อยอดทักษะความรู้เดิม อาทิเช่น Front Office (แผนกต้อนรับส่วนหน้า) Housekeeping (แผนกแม่บ้าน) Food Production (แผนกประกอบอาหาร) Food and Beverage Service (แผนกอาหารและเครื่่องดื่ม) ไปจนถึงด้าน Wellness Tourism ที่กำลังจะเป็นหนึ่งเทรนด์สำคัญในอนาคตที่ประเทศไทยของเรามีศักยภาพ

ติดอาวุธเรียนรู้ด้วยคอร์สเรียนฟรีออนไลน์ กรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างคนเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวไทย
 
กรมการท่องเที่ยว ได้จัดทำคอร์สออนไลน์ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในวงการโรงแรม กับสไตล์การสอน สนุกสนาน น่าติดตามและนำไปใช้ได้จริงใน ชีวิตประจำวัน มีบทเรียน คำศัพท์และเคล็ดลับต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม เพื่อพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามมาตรฐานระดับอาเซียน
 
และแน่นอนว่าเป็นคอร์สออนไลน์ที่เรียนได้ฟรี แค่ลงชื่อ ก็เข้าใช้งานระบบเริ่มเรียนได้เลย 
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนใช้งานระบบ

 
1. ลงทะเบียนระบบ e-learning 2 วิธี โดย facebook/google  หรือทางอีเมล์ 
2. เข้าระบบเพื่อเริ่มเรียน
3. เลือกคอร์สที่สนใจและสมัครเรียน ได้เลย (ดูคอร์สที่มีด้านล่าง)
4. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และทำทดสอบหลังการเรียน
5. รับใบประกาศเมือเรียนครบทุกบทเรียนในแต่ละคอร์ส
6. สนใจคอร์สอื่น ก็สมัครเรียนได้เรื่อยๆ 

 
 

คอร์สที่มีการเปิดให้เรียนออนไลน์ 

จำแนกเป็น

ด้านการยกระดับวิชาชีพ
 


Wellness Tourism
 
 
แต่ละคอร์สมีรายละเอียโดยสังเขปและวิธีการเข้าใช้งานได้ ดังนี้
 
 

หลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management)

ลิงค์หลักสูตร

ในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงในประเทศไทย ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยให้ความรู้ในเรื่องของความหมายและบทบาทของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ และสามารถปรับใช้ให้เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงผู้เรียนจะได้เห็นแนวทางที่จะช่วยลดความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวนอกฤดูกาล การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การรักษาความสมดุลระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และขีดความสามารถของทรัพยากรในการรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น
 
ซึ่งหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้เพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการด้านการท่องเที่ยว และมุ่งหวังในการผลักดันให้เกิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่จะนำไปสู่ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการท่องเที่่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักสูตร Front Office แผนกต้อนรับส่วนหน้า

Front Office คอร์สนี้เหมาะสำหรับตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
 • ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Manager)
 • ผู้ควบคุมฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Supervisor)
 • พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
 • พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator)
 • พนักงานดูแลสัมภาระ (Bell Boy) 
ลิงค์หลักสูตร

หลักสูตร Housekeeping แผนกแม่บ้าน

Housekeeping คอร์สนี้เหมาะสำหรับตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
 • ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
 • ผู้จัดการส่วนซักรีดของโรงแรม (Laundry Manager)
 • ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor)
 • พนักงานซักรีดของโรงแรม (Laundry Attendant)
 • พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant)
 • พนักงานทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (Public Area Cleaner)
ลิงค์หลักสูตร

หลักสูตร Food Production แผนกประกอบอาหาร

หลักสูตร Food Production แผนกประกอบอาหาร คอร์สนี้เหมาะสำหรับตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
 • ผู้บริหารงานครัว (Executive Chef/ Sous Chef)
 • พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef)
 • ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef)
 • หัวหน้าแผนกงานแต่ละครัว (Chef de Partie)
 • ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry)
 • พนักงานทำขนมปัง (Baker)
 • พนักงานแล่เนื้อ (Butcher)

ลิงค์หลักสูตร

หลักสูตร Food and Beverage Service แผนกอาหารและเครื่่องดื่ม)

Food and Beverage Services คอร์สนี้เหมาะสำหรับตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
 • ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director)
 • ผู้จัดการห้องอาหาร (F&B Outlet Manager)
 • หัวหน้าพนักงานบริการ (Head Waiter/ Head Waitress)
 • พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
 • พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress) 

ลิงค์หลักสูตร

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism Project)

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism Project)

ลิงค์หลักสูตร

หลักสูตร การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ

หลักสูตร "การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ"
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมและยกระดับการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีศักยภาพเทียมเท่าการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากล 

ลิงค์หลักสูตร

หลักสูตร เทคนิคการให้บริการเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Service Techniques for Being a Great Host)

ลิงค์หลักสูตร
 
           เทคนิคของการพิชิตใจลูกค้านอกจากคุณภาพของสินค้าต้องดีแล้ว การบริการถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ สามารถสะท้อนถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรต่อผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านมิติของลูกค้าการที่พนักงานมีจิตบริการก็จะช่วยสร้างความประทับใจ และทำให้มีโอกาสที่จะกลับมาใช้ซ้ำหรือเกิดการบอกต่อ หากเป็นด้านของพนักงานในองค์กรก็จะช่วยสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้น่าอยู่ สร้างความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และหากเป็นในด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย การที่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้การบริการและการต้อนรับด้วยความเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็จะนำไปสู่การส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
 
           หลักสูตรนี้ถูกวางระบบให้เกิดความเข้าใจหลักการของการให้บริการจากภายในสู่ภายนอก คือการเริ่มต้นจากองค์ความรู้พื้นฐานมุ่งไปสู่การบริการอย่างมืออาชีพ และนำไปสู่การบริหารจัดการธุรกิจด้วยความตระหนักรู้ถึงหัวใจของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว โดยปูพื้นฐานจากการเข้าใจจิตวิทยาการให้บริการเพื่อปรับทัศนคติที่ดีในการให้บริการ การทำความเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงหัวใจของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม รวมไปถึงความรู้พื้นฐานที่สำคัญอีกมากมาย เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การเรียนรู้ศิลปะการต้อนรับ การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจและแนวทางการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ ทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานเพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ด้านบริหารจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจท่องเที่ยว และแนวทางการจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจบริการ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ได้พัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจ และส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว 

หลักสูตร การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล (Advertising and Public Relations for Tourism in the Digital Era)

ลิงค์หลักสูตร
 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนช่องทางออนไลน์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของโครงสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วและหลากหลาย ซึ่งการพัฒนาทักษะด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
 
           ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การสร้าง “Brand” ที่จะสามารถบอกเล่าตัวตนได้อย่างมีเอกลักษณ์ สามารถค้นหาวิธีการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ทั้งกับสินค้าหรือบริการของตนเอง และเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดจะทำให้ผู้เรียนได้พิจารณาไตร่ตรองหาจุดแข็ง จุดอ่อน มองเห็นจุดที่ขาด และจุดที่โดดเด่น เพื่อให้มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารที่จะนำไปสู่การสร้าง Content Marketing ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าผ่านการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เช่น เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้การท่องเที่ยว ในการกระตุ้นให้เกิดกระแสการส่งต่อเรื่องราว เทคนิคการใช้ภาษาและการใช้คำบรรยายประกอบการเล่าเรื่องบนช่องทางออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ และการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น เทคนิคการเลือกใช้ภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเล่าเรื่องและประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ เทคนิคการเผยแพร่โฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยการซื้อโฆษณาออนไลน์ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Advertising) และการใช้ Influencer Marketing รวมถึงเทคนิคอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล 

หลักสูตร Review essentials of vocational training delivery using ASEAN Toolboxes

Review essentials of vocational training delivery using ASEAN Toolboxes
คอร์สนี้เหมาะสำหรับบุคลากร ที่ทำงานในส่วนงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • Front Office (Front Office Manager/Front Office Supervisor/Receptionist/Telephone Operator/Bell Boy)
 • Hotel Services (Housekeeping)
 • Food Production
 • Food and Beverage Service
 • Travel Services (Travel Agencies/Tour Operation) 


ลิงค์หลักสูตร

หลักสูตร ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (English Language Skills for Exemplary Hospitality)

ทักษะภาษาอังกฤษ ถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และเป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตรนี้นอกจากจะให้ความรู้และความเข้าใจในหลักการของการสื่อสารแล้วยังให้ความสำคัญกับเทคนิคการสร้างความประทับใจในด้านต่าง ๆ เช่น การแสดงการต้อนรับด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเรียนรู้วัฒนธรรม การเลือกใช้คำให้เหมาะสม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้บทสนทนาหรือวลีที่จําเป็นสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว และเทคนิคการนำไปใช้ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือในการสื่อสารข้ามภาษาได้อย่างหลากหลาย ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้งานได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 

ลิงค์หลักสูตร
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด