ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จำนวนประชากรไทยรายอายุ แยกตามเพศ พื้นที่ ทั่วประเทศ 2565-2566

จำนวนประชากรไทยรายอายุ แยกตามเพศ พื้นที่ ทั่วประเทศ 2565-2566 Thumb HealthServ.net
จำนวนประชากรไทยรายอายุ แยกตามเพศ พื้นที่ ทั่วประเทศ 2565-2566 ThumbMobile HealthServ.net

ข้อมูลประชากรประทศไทย ปี 2565 และ ปี 2566 จากระบบสถิติทางการทะเบียน Official statistics registration systems สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

 
ข้อมูลเฉพาะ ปี 2565 และ ปี 2566

* อ้างอิง สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

สถิติจำนวนประชากร ปี 2566

ยอดรวมทั้งหมด ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
 • ชาย 32,232,522
 • หญิง 33,827,514
 • รวม 66,060,036

รายเดือน 
 • มกราคม 2566 ชาย 32,263,197  หญิง 33,818,007 รวม 66,081,204
 • กุมภาพันธ์ 2566 ชาย 32,258,894 หญิง 33,817,660  รวม 66,076,554
 • มีนาคม 2566 ชาย 32,255,409  หญิง 33,818,495 รวม 66,073,904
 • เมษายน 2566 ชาย 32,249,261 หญิง 33,816,713 รวม 66,065,974
 • พฤษภาคม 2566 ชาย 32,242,001 หญิง 33,814,864  รวม 66,056,865
 • มิถุนายน 2566 ชาย 32,238,674 หญิง 33,816,156 รวม 66,054,830
 • กรกฎาคม 2566 ชาย 32,237,380 หญิง 33,819,289  รวม 66,056,669
 • สิงหาคม 2566 ชาย 32,235,163 หญิง 33,821,704 รวม 66,056,867
 • กันยายน 2566 32,235,514 33,826,003 66,061,517
 • ตุลาคม 2566 32,232,522 33,827,514 66,060,036
 

จำนวนประชากร กลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้น

 • อายุ 60-69 ปี  รวม 7,143,492  คน
 • อายุ 70-79 ปี รวม 3,612,711 คน
 • อายุ 80-89 ปี รวม 1,462,564  คน
 • อายุ 90-99 ปี รวม 281,235 คน
 • อายุ 100 ปี รวม 6,314 คน
 • อายุเกิน 100 ปี รวม 26,801 คน 

รวมประชากรกลุ่มสูงอายุ รวม 12,533,117 คน

คิดเป็น 18.95% ของประชากรไทยทั้งหมด 66,104,104 คน

สถิติจำนวนประชากร ปี 2565

ยอดรวมทั้งหมด
 • ชาย 32,286,841
 • หญิง 33,817,263
 • รวม 66,104,104
   
 รายเดือน
 • มกราคม 2565 ชาย 32,333,451 หญิง 33,831,810 รวม 66,165,261
 • กุมภาพันธ์ 2565 ชาย 32,328,659 หญิง 33,831,020 รวม 66,159,679
 • มีนาคม 2565 ชาย 32,319,924 หญิง 33,827,430 รวม 66,147,354
 • เมษายน 2565 ชาย 32,308,380 หญิง 33,820,954 รวม 66,129,334
 • พฤษภาคม 2565 ชาย 32,300,190 หญิง 33,817,702 รวม 66,117,892
 • มิถุนายน 2565 ชาย 32,295,019 หญิง 33,816,786 รวม 66,111,805
 • กรกฎาคม 2565 ชาย 32,291,150 หญิง 33,817,014 รวม 66,108,164
 • สิงหาคม 2565 ชาย 32,286,841 หญิง 33,817,263 รวม 66,104,104 
 • กันยายน 2565  ชาย 32,286,628 หญิง 33,821,264 รวม 66,107,892
 • ตุลาคม 2565 ชาย 32,282,718 หญิง 33,821,933 รวม 66,104,651
 • พฤศจิกายน 2565 ชาย 32,278,115 หญิง 33,821,860 รวม 66,099,975
 • ธันวาคม 2565 ชาย 32,270,615 หญิง 33,819,860 รวม 66,090,475
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด