ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สปสช.บัตรทอง ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชน มีผล 1 ต.ค.65

สปสช.บัตรทอง ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชน มีผล 1 ต.ค.65 HealthServ.net

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง ประกาศการยกเลิกสัญญา กับโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง ทำให้จะเหลือโรงพยาบาลเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ยังคงอยู่ในสัญญาและให้บริการอยู่ นั่นคือโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ

สปสช.บัตรทอง ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชน มีผล 1 ต.ค.65 ThumbMobile HealthServ.net
 
17 กันยายน 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง ประกาศการยกเลิกสัญญา กับโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
 
1.รพ.มเหสักข์ 
2.รพ.บางนา 1 
3.รพ.ประชาพัฒน์ 
4.รพ.นวมินทร์ 
5.รพ.เพชรเวช 
6.รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 
7.รพ.แพทย์ปัญญา 
8.รพ.บางมด 
9.รพ.กล้วยน้ำไท
 

ทำให้จะเหลือโรงพยาบาลเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ยังคงอยู่ในสัญญาและให้บริการอยู่ นั่นคือโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ
 

ขณะที่ รพ.สิรินาถ บึงกุ่ม ได้ประกาศยุติการให้บริการผ่านเพจของรพ. ไปก่อนหน้านั้นแล้ว (วันที่ 31 สิงหาคม 2565)  โดยระบุว่า 
 
"ขอยุติการให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (บัตรทอง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป"
 
เหตุผลยกเลิกสัญญา
 
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยถึงกรณีที่ สปสช.ได้ยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 9 แห่ง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ว่า 
 
การยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อปสข.กทม.) ที่ให้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เรียกเงินคืน แจ้งสภาวิชาชีพ ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการเอกชนทั้ง 9 แห่งดังกล่าว รวมทั้งการยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ 
 
เนื่องมาจากผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พบเอกสารหลักฐานว่า หน่วยบริการเอกชนทั้ง 9 แห่งมีการเบิกค่าคัดกรองเมตาบอลิกไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงเป็นที่มาการยกเลิกสัญญาเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 


 
 
จำนวนผู้ป่วยที่มีผลกระทบ
 
สปสช.เปิดเผยข้อมูลว่า รพ.เอกชนทั้ง 9 แห่งที่เลิกสัญญาไปนั้น 
ดูแลประชากรผู้มีสิทธิบัตรทองจำนวนรวม 696,103 คน
ในจำนวนนี้มีผู้ใช้สิทธิรับบริการ 62,331 คน (ร้อยละ 9) 
เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 24,058 คน 
 
 
 

สปสช.จัดมาตรการรองรับ ไม่ลอยแพผู้ป่วย

พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการสปสช. กล่าวถึงมาตรการรองรับภายหลังการยกเลิกสัญญากับ 9 รพ.เอกชน ว่า สปสช.ได้เตรียมการ 1) จัดหาหน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ เพื่อรองรับดูแล ได้แก่ คลินิกเวชกรรม คลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และร้านยา ฯลฯ 2) จัดหาโรงพยาบาลรับส่งต่อ พร้อมกับประสานและจัดหน่วยบริการแห่งใหม่เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีนัดรักษาหรือติดตามอาการ 3) จัดหาระบบบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้บริการ อาทิ ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อเพิ่มทางเลือกกับให้กับประชาชน
 
 

กรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง

 
พญ.ลลิตยา กล่าวถึงผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษากับ รพ.เอกชนทั้ง 9 แห่ง ในกรณีต่างๆ เอาไว้ดังนี้
 
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ใช้สิทธิรักษาเหมือนเดิมทุกประการ
 
กรณีผู้ป่วยใน ที่ยังนอนอยู่ รพ. รักษาต่อไปได้ จนกว่าจะปลอดภัย 
 
กรณีผู้ป่วยกลุ่มเร่งด่วน ผู้ป่วยนัดรักษาต่อเนื่อง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มีนัดติดตามอาการ ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบำบัด และกรณีหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด ฯลฯ ผู้ป่วยกลุ่มนี้ สปสช.ได้ประสานและจัดหาหน่วยบริการเพื่อให้การรักษาต่อเนื่องแล้ว เบื้องต้นขอให้ท่านติดต่อขอรับเวชระเบียน (ข้อมูลและประวัติการรักษา) กับโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ในขณะนี้ โดย สปสช.ได้ทำหนังสือถึง รพ. ทั้ง 9 แห่ง เพื่อขอข้อมูลผู้ป่วยพร้อมประวัติการรักษาด้วยเช่นกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประสานส่งต่อผู้ป่วย อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยรายใดไม่ได้รับการติดต่อจาก สปสช. ขอให้ท่านโทรมายังสายด่วน สปสช. 1330 กด 6 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป
 
กรณีผู้ป่วยไต ที่มีนัดฟอกไตกับทั้ง 9 รพ.เอกชน ยังคงรับบริการได้ตามนัดเหมือนเดิม เนื่องจากการยกเลิกสัญญาไม่ได้รวมถึงการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
 
กรณีผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง

ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ตามการเลือกเพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิโดยตรง คือ 
1. กลุ่มที่เลือก 9 รพ.เอกชน โดยตรง และ
2. กลุ่มที่เลือก คลินิกเอกชนหรือศูนย์บริการสาธารณสุข ที่เป็นเครือข่ายกับ 9 รพ.เอกชน
 
ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบมีคำแนะนำดังนี้
 
1. กลุ่มที่เลือก 9 รพ.เอกชน โดยตรง 
 
- เปลี่ยนหน่วยบริการแห่งใหม่ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ทดแทน ทั้ง 9 รพ.เดิม
- ในกรณีที่ไม่มีหน่วยบริการในเขตพื้นที่ให้เลือก ก็สามารถรอได้ 
เพราะขณะนี้ 
"สปสช.อยู่ระหว่างการเร่งจัดหาหน่วยบริการเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป หากเกิดภาวะเจ็บป่วยท่านก็ยังใช้สิทธิบัตรทองรักษาได้ โดยเข้ารับบริการที่ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งในระบบบัตรทอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"
 
กล่าวคือ หากพ้นวันที่ 1 ตุลาคม 65 ไปแล้ว แต่ยังไม่เลือกหน่วยบริการใดไว้ จะถือว่าเป็น "สิทธิว่าง" ซึ่งประโยชน์คือ "จะสามารถเข้ารับบริการได้ที่ทุกหน่วยบริการ" นั่นเอง
 
2. กลุ่มที่เลือก คลินิกเอกชน/ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่เป็นเครือข่ายกับ 9 รพ.เอกชน
 
กรณีนี้ หากชเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการรักษาได้ตาม คลินิกเอกชน/ศูนย์บริการสาธารณสุข เบื้องต้นตามสิทธิได้เช่นเดิม กรณีที่จะต้องถูกส่งต่อไปรักษายังสถานพยาบาลอื่น สปสช.ได้ประสานงานให้ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่ได้จัดหาเพิ่มให้ 
 
 
 
 

ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่เว็บไซต์ สปสช.

ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่เว็บไซต์ สปสช. 
https://eservices.nhso.go.th 
หรือที่ไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso 
เลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ หรือแอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนูตรวจสอบสิทธิตนเอง 
ดูรายชื่อหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
• เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/
• เว็บไซต์ Nostra map https://map.nostramap.com/ หรือแอปพลิเคชัน Nostra Map เลือกชั้นข้อมูลที่เขียนว่า รายชื่อสถานพยาบาลในระบบ สปสช. 
(เลือกประเภทการขึ้นทะเบียนที่ระบุว่า บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป หรือหน่วยบริการประจำ)

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1. สายด่วน สปสช. 1330 กด 6 
2. ช่องทางออนไลน์

รพ.สิรินาถ บึงกุ่ม ประกาศยุติการให้บริการ LINK

รพ.สิรินาถ บึงกุ่ม ประกาศยุติการให้บริการ สปสช.บัตรทอง ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชน มีผล 1 ต.ค.65
รพ.สิรินาถ บึงกุ่ม ประกาศยุติการให้บริการ สปสช.บัตรทอง ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชน มีผล 1 ต.ค.65
รพ.สิรินาถ บึงกุ่ม ได้ประกาศยุติการให้บริการผ่านเพจของรพ. ไปก่อนหน้านั้นแล้ว (วันที่ 31 สิงหาคม 2565) โดยระบุว่า "ขอยุติการให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป"

ประกาศหน่วยบริการใหม่ ทดแทน รพ.สิรินาถ บึงกุ่ม LINK

ประกาศหน่วยบริการใหม่ ทดแทน รพ.สิรินาถ บึงกุ่ม สปสช.บัตรทอง ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชน มีผล 1 ต.ค.65
ประกาศหน่วยบริการใหม่ ทดแทน รพ.สิรินาถ บึงกุ่ม สปสช.บัตรทอง ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชน มีผล 1 ต.ค.65
ประกาศ!!! กรณีโรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สปสช. จัดหน่วยบริการรับส่งต่อแห่งใหม่มารอบรับ รพ.รับส่งต่อแห่งเดิมให้แก่ผู้รับบริการที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิส่งต่อ รพ.จำนวน 3 แห่ง มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
 
1. หน่วยบริการปฐมภูมิ คือ พรหมธาดาคลินิกเวชกรรม สาขาบึงกุ่ม หน่วยบริการประจำ คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม รพ.รับส่งต่อแห่งใหม่คือ รพ.นพรัตนราชธานี
 
2. หน่วยบริการปฐมภูมิ คือ คลินิกเวชกรรมเสนา 88 หน่วยบริการประจำ คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ รพ.รับส่งต่อแห่งใหม่คือ รพ.นพรัตนราชธานี
 
3. หน่วยบริการปฐมภูมิ คือ คลินิกเวชกรรมบ้านอัมรินทร์ หน่วยบริการประจำ คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม รพ.รับส่งต่อแห่งใหม่คือ รพ.นพรัตนราชธานี
 
ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านทาง
1. ไลน์ สปสช. @nhso
2. แอปพลิเคชัน สปสช.
3. โทร 1330 กด 2 กดเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

ประกาศจาก รพ.กล้วยน้ำไท LINK

ประกาศจาก รพ.กล้วยน้ำไท สปสช.บัตรทอง ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชน มีผล 1 ต.ค.65
ประกาศจาก รพ.กล้วยน้ำไท สปสช.บัตรทอง ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชน มีผล 1 ต.ค.65
ประกาศ!! ตามที่สปสช. ได้แจ้งยกเลิกสัญญากับรพ.เอกชนทั้ง 9 แห่งนั้นเป็นการยกเลิก *กรณีหน่วยรับส่งต่อ*
 ทั้งนี้ ผู้ที่มีบัตรทองยังสามารถใช้บริการได้ที่
 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท เคสหคลินิก และเคคลินิกได้ทุกสาขา รวมถึงผู้ที่เป็นสิทธิ์ว่าง
สอบถามแอดมินคลินิกกล้วยน้ำไท

โทร.080-3270304
กรณี หน่วยรับส่งต่อทาง สปสช. จะจัดหน่วยบริการให้ใหม่ภายใน 1 ตค. 65
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด