ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

Mongkutwattana Hospital

Logo

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงที่มีขีดความสามารถทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิหรือขีดความสามารถเฉพาะทางขั้นสูงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในทุกสิทธิดังนี้ -ผู้ใช้บริการที่รักษาด้วยเงินส่วนตัว -ผู้ใช้บริการตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพส่วนบุคคล -ผู้ใช้บริการตามสิทธิกองทุนรักษาพยาบาล -กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) -กองทุนประกันสังคม สิทธิข้าราชการในโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 77 หัตถการ โดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 77 หัตถการนโยบายคุณภาพ “การแพทย์มาตราฐาน บริการประทับใจ พัฒนาต่อเนื่องไป ดำรงค์ไว้จริยธรรม”

ที่อยู่/ติดต่อ
34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02574-5000-9 , 02574-5380-4 , 02982-4700-3 โทรสาร 0-573-3418

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

 
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางทุกสาขาแบบครบวงจรด้วยคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ด้านต่างๆ ที่เชี่ยวชาญกว่า 500 ท่าน สูงด้วยประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศวัย อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ประกอบไปด้วยแผนกต่างๆ ดังนี้ :-
 1. อายุรกรรม  
 2. สูตินรีเวชกรรม
 3. จิตวิทยา  
 4. รังสีกรรม
 5. ศัลยกรรม  
 6. จักษุกรรม
 7. กุมารเวชกรรม  
 8. วิสัญญีกรรม
 9. โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์  
 10. เวชกรรมป้องกัน
 11. กระดูกและข้อ  
 12. ทันตกรรมและศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก
 13. เวชกรรมฟื้นฟู  
 14. ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์
 15. เภสัชกรรม  
 16. ไตเทียม  

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-สาระ-บริการ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง
 1. คลีนิกอายุรศาสตร์โรคไต
  จันทร์, ศุกร์ 08.00 - 15.00 น.
  อาทิตย์ 13.00 - 17.00 น.
 2. คลินิกประสาทอายุรศาสตร์
  จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 15.00 น.
  เสาร์ 08.00 - 12.00 น.
  อาทิตย์ 08.00 - 15.00 น.
 3. คลินิกโรคหัวใจและความดันโลหิต
  จันทร์- อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
 4. คลินิกโรคทางเดินหายใจ
  จันทร์ 17.00 - 20.00 น
  พุธ 17.00 น. (เฉพาะนัด)
  เสาร์ 9.00 - 15.00 น.
  อาทิตย์ 10.00 - 12.00 น.
 5. คลินิกโรคทางเดินอาหาร
  อังคาร-เสาร์ 08.00 - 15.00 น.
 6. คลินิกโรคติดเชื้อ
  จันทร์-พฤหัสบดี 17.00 - 19.00 น.
 7. คลินิกสูติ
  จันทร์-อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
 8. คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
  จันทร์ - ศุกร์ 17.00 - 19.00 น.
 9. คลินิกตา
  จันทร์-อาทิตย์ 09.00 - 19.30 น.
 10. คลินิกหู คอ จมูก
  จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ 09.00 - 15.00 น. (ช่วงที่ 2)  17.00-20.00 น.
  อังคาร 09.00 - 16.00 น.
  เสาร์ -อาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.
 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ เคาน์เตอร์พยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) โทร. 0-2574 -5000 - 9 ต่อ 8122

 

แผนกต่างๆของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 
 1. แผนกผู้ป่วยนอก / Outpatient Department
 2. ห้องตรวจโรคทั่วไป 12 ห้อง / เตียง
 3. ห้องตรวจสูตินารีเวชกรรม 3 ห้อง / เตียง
 4. ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 5 ห้อง / เตียง
 5. ห้องตรวจจักษุกรรม 2 ห้อง / เตียง
 6. ห้องตรวจการได้ยิน 1 ห้อง
 7. ห้องตรวจกระดูกและข้อ 1 ห้อง / เตียง
 8. ห้องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ 1 ห้อง
 9. ห้องเวชปฏิบัติต่างๆ 6 ห้อง / เตียง
 10. แผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง / 24 Hour Emergency Room
 11. ห้องตรวจโรคทั่วไป / เวชปฏิบัติ 9 เตียง
 12. ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง / เตียง
 13. แผนกรังสีกรรม / Radiology Department
 14. ห้องตรวจพร้อมเครื่องมือ 6 ห้อง
 15. แผนกผู้ป่วยใน / Inpatient Department
 16. ห้องพักเตียงเดี่ยวแบบมาตรฐาน, เดอลุกซ์, ซูพีเรียร์, วีไอพี 50 ห้อง
 17. ห้องพักเตียงคู่ 10 ห้อง
 18. ห้องพักรวม แบบ 4 เตียง 4 ห้อง แบบ 14 เตียง 1 ห้อง
 19. แผนกห้องผ่าตัด / Operating Theatres Department
 20. ห้องผ่าตัดระบบ Laminar Air Flow Operating theatres 8 ห้อง / เตียง
 21. แผนกวิสัญญี / Department of Anaesthesia
 22. ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 8 ห้อง / เตียง
 23. แผนกคลอด / Labour Delivery Departmen
 24. ห้องคลอด 8 ห้อง / เตียง
 25. แผนกเด็กแรกเกิด / New-born Nursery Department
 26. ห้องเด็กแรกเกิด 20 เตียง
 27. ห้องดูแลพิเศษ NICU 5 เตียง
 28. แผนกผู้ป่วยหนัก / Intensive Care Unit
 29. ห้องรวม critical care beds 10 เตียง
 30. ห้อง coronary care units 2 ห้อง / เตียง
 31. แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู/ Rehabilitation Department
 32. ห้องตรวจโรค 2 ห้อง
 33. ห้องและเตียงบำบัดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ธาราบำบัด, อาชีวะบำบัด ฯลฯ อย่างครบครัน
 34. แผนกไตเทียม / Hemodialysis Unit
 35. เก้าอี้ปรับนอนได้ 8 เตียง เตียงนอน 4 เตียง
 36. แผนกเภสัชกรรม / Phamarceutical Department
 37. แผนกโภชนาการ/Nutrition & Catering Department
 38. แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ / Laboratory Department
  ประกอบด้วยเครื่อง Automatic Analyser, เครื่องตรวจทาง Immunology ที่ทันสมัยที่สุด, เครื่องตรวจทาง Chemistry , Blood Cell Analyser, Blood Bank, Bacterial Culture ฯลฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก :-
       1. สำนักรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
       2. EQAC  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล / EQAC.
       3. BIORAD  LABORATORY  USA.
       4. ISO 9001 : 2008
       ผ่านการรับรองมาตรฐาน  ISO 15189  ทั้งระบบ
 

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เข้าสู่ระดับ มาตรฐานสากล ISO 15189 ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญ ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในระดับภูมิภาค  คือ Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation   (APLAC MRA) และองค์กรระดับโลก คือ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC MRA)โดยมีสำนักมาตร ฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   เป็นหน่วยงานดำเนินการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่ส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการในประเทศไทย พัฒนาให้ได้มาตรฐาน ISO 15189  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดคุณภาพ และความสามารถของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์โดยเฉพาะ
 
ทั้งนี้กลุ่มสมาชิก APLAC MRA ประกอบด้วยหน่วยงานรับรอง 20 แห่งจาก 15 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่นและไทย เป็นต้น สำหรับกลุ่มสมาชิก ILAC MRA ประกอบด้วย  หน่วยรับรองทั้งหมดที่เป็น  APLAC MRA  และหน่วยงานรับรองอีก 24 แห่ง จาก 18  ประเทศในกลุ่มยุโรป   เช่น ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์ และ สเปน เป็นต้น
 
มาตรฐาน ISO 15189 เป็นมาตรฐานที่มีวิธีตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสมทางวิชาการในทุกขั้นตอนปฏิบัติยึดมั่นในจริยธรรม และรักษาความลับของผู้ป่วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน  ISO 15189 เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในประเทศที่เป็นสมาชิก  APLAC MRA  และ  ILAC MRA  โดยไม่ต้องนำตัวอย่างไปตรวจซ้ำ เรียกว่า "มาตรฐานเดียว ตรวจครั้งเดียว ยอมรับทั่วโลก" อีกทั้งประชาชนผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพจากห้องปฏิบัติการ  ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 สามารถมั่นใจในผลในผลการตรวจวิเคราะห์   ซึ่งได้มาตรฐานสากล  ขณะเดียวกัน แพทย์ผู้ใช้บริการก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์สามารถนำไปวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ นับว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้ผ่าน การรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 ทั้งระบบ โดยได้รับการรับรองทุกสาขาที่ให้บริการได้แก่ เคมีคลินิก, โลหิตวิทยา, จุลทรรศาสตร์คลินิก, ภูมิคุ้มกันวิทยา, ธนาคารเลือดและจุลชีววิทยา รวมทั้งสิ้น 105 รายการการบริการพิเศษ ณ. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
การบริการพิเศษ : เพื่อความอบอุ่นใจ สบายใจแก่ท่าน ทางโรงพยาบาล จึงจัดบริการพิเศษต่อไปนี้ให้แก่ท่านได้ตามต้องการทุกเวลา
 •  พยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • แพทย์ประจำของโรงพยาบาล
 • การเจาะจงแพทย์
 • แพทย์พิเศษ
 • กรณีที่ท่านมีแพทย์ประจำ และประสงค์จะให้มารับผิดชอบดูแลท่าน ณ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เพียงแต่ขอใหท่านกรุณาแจ้งความประสงค์ต่อพยาบาลประจำหอผู้ป่วย ซึ่งจะรับเป็นผู้ประสานระหว่างท่านกับแพทย์ และท่านยังได้รับบริการอื่นๆ เช่นเดียวกับผู้ป่วยของโรงพยาบาล
 • แพทย์ประจำของโรงพยาบาล
 • ในกรณีแพทย์ประจำของโรงพยาบาลพิจารณาเห็นว่าอาการป่วยของท่านจำเป็นต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคมาตรวจ ให้คำปรึกษาแนะนำ และหรือร่วมให้การรักษากับแพทย์ของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อน และต้องได้รับคำยินยอมเห็นชอบจากท่าน
 
 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

 
สถานพยาบาลในระดับสูง 
 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต