ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ Thumb HealthServ.net
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ ThumbMobile HealthServ.net

จ.สมุทรปราการ มี 6 อำเภอ 50 ตำบล มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง โดยมี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 7 แห่ง, เทศบาลตำบล 14 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง

จ.สมุทรปราการ มี 6 อำเภอ 50 ตำบล 405 หมู่บ้าน อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการประกอบไปด้วย  อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางเสาธง  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 7 แห่ง, เทศบาลตำบล 14 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง

 

เทศบาลนครและเทศบาลเมือง
 • เทศบาลนครสมุทรปราการ  | facebook | 
 • เทศบาลเมืองพระประแดง | facebook | 02-4625028
 • เทศบาลเมืองลัดหลวง | facebook | 02-4644337
 • เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ | facebook | 02-186-5991
 • เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย |  facebook | 02-363-9800
 • เทศบาลเมืองบางแก้ว | facebook | 02-7102784 ถึง 7
 • เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ | facebook | 02-1824195 ถึง 98
 • เทศบาลเมืองแพรกษา | facebook |  fbทม.แพรกษา | 02-3429700 
 
 

เทศบาลตำบล
 
 • เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ | facebook | 02-3639669
 • เทศบาลตำบลบางปู  | facebook | 02-1743390 ถึง 99
 • เทศบาลตำบลแพรกษา  | facebook  | 02-3429700
 • เทศบาลตำบลด่านสำโรง  | facebook  | 02-7592770
 • เทศบาลตำบลบางเมือง    | facebook  | 02-3883427
 • เทศบาลตำบลบางบ่อ    | facebook | 02-3172316
 • เทศบาลตำบลคลองสวน    | facebook | 02-7393253
 • เทศบาลตำบลคลองด่าน  | facebook  | 02-3302013
 • เทศบาลตำบลบางพลี    | facebook  |  02-3373086
 • เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์    | facebook | 02-4053780 ถึง 84
 • เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  | facebook | 02-4537136
 • เทศบาลตำบลบางเสาธง  | facebook | 02-3151606 , 02-3303501 ถึง 5
 • เทศบาลตำบลบางพลีน้อย | facebook | 02-3376241
 • เทศบาลตำบลเทพารักษ์ | facebook | 02-3854704

องค์การบริหารส่วนตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา (อ.เมืองสมุทรปราการ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ (อ.เมืองสมุทรปราการ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง (อ.เมืองสมุทรปราการ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน (อ.เมืองสมุทรปราการ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ (อ.เมืองสมุทรปราการ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง (อ.พระประแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง (อ.พระประแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ (อ.พระประแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า (อ.พระประแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว (อ.พระประแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ (อ.พระประแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ (อ.บางพลี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (อ.บางพลี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง (อ.บางพลี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (อ.บางพลี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อ.บางพลี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (อ.บางพลี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ (อ.บางบ่อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง (อ.บางบ่อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ (อ.บางบ่อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา (อ.บางบ่อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน (อ.บางบ่อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง (อ.บางบ่อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด (อ.บางบ่อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า (อ.พระสมุทรเจดีย์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน (อ.พระสมุทรเจดีย์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ (อ.พระสมุทรเจดีย์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ (อ.บางเสาธง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย (อ.บางเสาธง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (อ.บางเสาธง)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด