ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตารางเจาะเลือดล่วงหน้านอกโรงพยาบาล พค-มิย 65

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตารางเจาะเลือดล่วงหน้านอกโรงพยาบาล พค-มิย 65 HealthServ.net
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตารางเจาะเลือดล่วงหน้านอกโรงพยาบาล พค-มิย 65 ThumbMobile HealthServ.net

ประชาสัมพันธ์โครงการเจาะเลือดล่วงหน้านอกโรงพยาบาล
เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการกับผู้ป่วยที่มีนัดหมายเจาะเลือดและพบแพทย์ ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการเจาะเลือดล่วงหน้าไม่เกิน 7 วันก่อนถึงวันที่แพทย์นัดได้

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตารางเจาะเลือดล่วงหน้านอกโรงพยาบาล พค-มิย 65 HealthServ
       โดยมีการเปิดให้บริการ ทุกวันเสาร์ที่ ศาลาไทย เวลา 07.00-10.00 น. และ รพสต. 4แห่ง ได้แก่ ไม้เค็ค เนินหอม ดงขี้เหล็ก และศาลานเรศวร ซึ่งมีตารางการออกให้บริการ รพสต.ทั้ง 4 แห่ง ให้ผู้ป่วยเลือกเข้ารับบริการตามวัน และ สถานที่ที่สะดวก เมื่อถึงวันแพทย์นัดผู้ป่วยสามารถมายื่นบัตรและพบแพทย์ตามนัดโดยไม่ต้องรอเจาะเลือดในตอนเช้าเพิ่มความสะดวกและลดการแออัด
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อ
โทร 096-161-1955 ห้องแล็บโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตารางเจาะเลือดล่วงหน้านอกโรงพยาบาล พค-มิย 65 HealthServ
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตารางเจาะเลือดล่วงหน้านอกโรงพยาบาล พค-มิย 65 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด