ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย หลังยุคโควิด-19 เป็นไปได้จริงมั๊ย

การตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย หลังยุคโควิด-19 เป็นไปได้จริงมั๊ย Thumb HealthServ.net
การตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย หลังยุคโควิด-19 เป็นไปได้จริงมั๊ย ThumbMobile HealthServ.net

งานเสวนาวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565 เกิดขึ้นหลังจากมี ความเคลื่อนไหวของฝั่งการเมืองของไทย ที่มีความพยายามผลักดันให้การพนันถูกกฏหมายเกิดขึ้นในประเทศ เมื่อการเมืองขยับในประเด็นอ่อนไหวและผลประโยชน์กว้างไกลอย่างนี้ ฟากฝั่งนักวิชาการจึงต้องขยับตาม เพื่อร่วมสำรวจตรวจสอบ ร่วมพิจารณา นำเสนอข้อมูลการศึกษาผลกระทบให้หลากหลายมิติ เพื่อพยายามเข้าถึงคำตอบให้ได้ว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่เพียงใด ที่บ่อนการพนันคาสิโนถูกกฎหมายจะเกิดขึ้นในประเทศไทย

 
การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565 "ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป"

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตอนที่ 3 เวทีอภิปราย "อนาคตอุตสาหกรรมบ่อนการพนัน หลังวิกฤติโควิด-19"

ร่วมอภิปรายโดย 
  1. รศ.วิทยากร  เชียงกูล นักวิชาการอิสระ
  2. ดร.อาร์ม  ตั้งนิรันดร  ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ดร.ณัฐกร  วิทิตานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ 
  4. ดำเนินรายการโดย  ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก    นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
 


 
 

เนื้อหาการอภิปราย

 
 
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก 
 
กล่าวแนะนำหัวข้อการอภิปรายเรื่องแนวคิดการตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยหลังยุคโควิด-19 และเรียนเชิญวิทยากรทั้ง 3 ท่านอภิปรายในประเด็นอุตสาหกรรมการพนันในต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้
 
 
 
ดร.อาร์ม  ตั้งนิรันดร
 
ประเทศจีนกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการพนันเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศจีน
2) ผลกระทบต่อการพนันในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคและทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการพนันในประเทศไทย

จากช่วงโควิดที่ผ่านมาผลกระทบหลักของประเทศไทยคือเศรษฐกิจที่พึ่งพาด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก (ร้อยละ 20 ของ GDP) ซึ่งสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนสูงมาก ด้วยนโยบาย ZERO COVID ของประเทศจีนทำให้นักท่องเที่ยวเป็นศูนย์ไปด้วย ผู้สนับสนุนให้มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายให้เหตุผลว่าสอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งคิดว่าน่าจะต้องทบทวนและตั้งคำถามกับความคิดในลักษณะนี้พอสมควร เพราะนโยบายภายในของจีน โดยเฉพาะในยุครัฐบาลสีจิ้นผิงที่มีนโยบายปราบคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอุตสาหกรรมการพนัน และเรื่องการจัดระเบียบสังคม
 
ช่วงปีที่ผ่านมามีการจัดระเบียบบริษัทใหญ่ 10 บริษัท ทั้งเกมออนไลน์ การจัดการการผูกขาดในแพลตฟอร์ม สื่อ social media ตามที่สีจิ้งผิงเรียกว่า “การจัดการการขยายของทุนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไม่มีขอบเขต” ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดังกล่าวรวมถึงการจัดการกับอุตสาหกรรมการพนันด้วย คือ ระหว่างปี ค.ศ. 2020-2021 มีการออกบัญชีดำรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นบ่อนการพนันข้ามพรมแดน 3 บัญชี แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการกระทำที่เป็นความผิดฐานเล่นการพนันโดยการเพิ่มเรื่องการพนันข้ามพรมแดนและการพนันออนไลน์ รวมถึงเพิ่มโทษความผิดฐานฟอกเงินให้สูงขึ้น ห้ามจัดให้ประชาชนชาวจีนเล่นการพนันนอกพรมแดนและให้มีโทษเช่นเดียวกับฐานการเปิดบ่อนการพนัน นโยบายให้ผู้ที่เล่นการพนันข้ามพรมแดนออกมามอบตัวเพื่อรับโทษตามกฎหมาย เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การพนันข้ามพรมแดนถือเป็นนโยบายใหญ่ของรัฐบาลจีนในช่วงงที่ผ่านมา
 
พัฒนาการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 นิยามว่าการพนันออนไลน์คือหนึ่งในประเภทของการพนันตามกฎหมายอาญาทำให้มีการปราบปรามแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์กว่า 2,260 แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มการโอนเงินผิดกฎหมาย 1,960 แพลตฟอร์ม กลุ่มนักคอมฟิมเตอร์ 980 กลุ่ม รวมผู้ต้องหากว่า 75,000 คน เป็นต้น และการขึ้นทะเบียนบัญชีดำสถานที่ท่องเที่ยว 3 บัญชีก็ทำให้การขอเอกสารการเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้นยากยิ่งขึ้น เช่น งดการจัดทัวร์ไปสถานที่ที่มีบ่อนการพนัน ตรวจสอบการเดินทางแบบเหมาเครื่องบิน เป็นต้น คถามที่สำคัญคือการจัดระเบียบของประเทศจีนในครั้งนี้ส่งผลกระเทือนอย่างไรบ้างในภูมิภาค สำหรับมาเก๊านักพนัน VIP ถูกจำกัดจำนวนเงินในการเล่นพนันแต่ละครั้ง มาตรการตรวจคนเข้าออกมีความเข้มงวดขึ้น มีแนวโน้มจะลดระยะเวลาของใบอนุญาตเปิดบ่อนการพนันในมาเก๊าให้สั้นลง และธุรกิจการพนันอาจถูกกำกับโดยรัฐบาลเพื่อให้มาเก๊าลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมการพนันในประเทศมาเก๊าลแล้วหันมาพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ้น
 
ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ประเทศกัมพูชา โดนรัฐบาลจีนกดดันให้มีการปราบปรามการพนันทำให้คนจีนกว่า 1 แสนคนทยอยเดินทางออกจากกัมพูชา จีนและกัมพูชามีการทำงานเรื่องการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันที่สีหนุวิลในการจับกุมชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพนันออนไลน์ รวมถึงรัฐบาลกัมพูชาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลจีนเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ประเทศฟิลิปินส์ก็เผชิญแรงกดดันจากรัฐบาลจีนเช่นกันคือการเรียกร้องให้ฟิลิปินส์ยกเลิกใบอนุญาตการพนันถูกกฎหมายและแบนการพนันออนไลน์ สุดท้ายรัฐบาลฟิลิปินส์ก็ยอมยกเลิกใบอนุญาตการพนันถูกกฎหมาย 28 ฉบับ ปิดเว็บไซต์การพนัน ยกเลิกใบอนุญาตการทำงานของชาวจีนตามรายชื่อของสถานทูตจีน เรียกเก็บภาษีธุรกิจการพนันที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติเพิ่ม เป็นต้น
 
ประเทศเมียนมาร์ที่ติดกับชายแดนจีนมีการระงับการเดินทางของชาวจีนที่ต้องการเดินทางไปเล่นพนัน ตัดไฟฟ้า แทรกแซงสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประชาสัมพันธ์ในประเทศจีนว่าพม่าเป็นพื้นที่อันตรายที่ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทาง เป็นต้น โดยสรุป บทเรียนจากกรณีศึกษาของประเทศจีนต่อทิศทางของอุตสาหกรรมการพนันมีความเข้มงวดอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายปราบคอรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมถึงนโยบายการจัดระเบียบสังคมซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของรัฐบาลสีจิ้งผิง รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศจีนมีอิทธิพลเหนือกว่าจำเป็นต้องยอมให้ความร่วมมือกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลจีนตามที่ได้ยกตัวอย่างในข้างต้น ทว่า นักพนันจีนเองก็มีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะย้ายฐานการเล่นพนันไปยังที่ใหม่เช่นเดียวกัน
 
 
 
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก
 
ประเด็นถัดไปคือเรื่องของบ่อนการพนันในประเทศอเซียนที่อนุญาตให้มีการพนันถูกกฎหมายเป็นอย่างไร
 
 
 
 
ดร.ณัฐกร  วิทิตานนท์
 
ต้องการแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในอุตสาหกรรมการพนันตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับภูมิภาค ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 อุตสาหกรรมการพนันของหลายประเทศทั่วโลกเติบโตและมีแนวโน้มที่ดีมาโดยตลอด ทว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมการพนันทั่วโลกซบเซาลงจากการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ข้อสังเกตคือ GDP ซึ่งพึ่งพาอุตสาหกรรมการพนันเป็นหลักมี GDP ที่ต่ำมากตั้งแต่ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ต่างจากรัฐลาสเวกัส สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ที่ยังสามารถทรงตัวได้ ในภาพรวมประเทศที่คาสิโนสามารถฟื้นตัวได้ต้องมีตลาดภายในที่ใหญ่เพียงพอและไม่พึ่งพิงตลาดนอกประเทศเป็นหลัก ธุรกิจคาสิโนต้องมีการปรับตัวโดยการให้บริการในบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ในส่วนของประเทศจีน มีการจับกุมประธานของกลุ่มซัน ซิตี้ ที่ประกอบธุรกิจ junket ด้วยข้อหาการพนันข้ามพรมแดนและการฟอกเงิน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงไปกว่าร้อยละ 90 จากปี พ.ศ. 2562 ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวจากนนักท่องเที่ยวจีนมากเกินไปอย่างชัดเจน
 
ภาพรวมอุตสาหกรรมการพนันถูกกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน มี 3 ประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายได้แก่ ไทย บรูไน และอินโดนีเซีย ในภาพรวมคาสิโนในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดมีจำนวนกว่า 400 แห่ง แต่มีปัญหาที่ประเทศพม่าที่ไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดเพราะส่วนใหญ่คาสิโนจะตั้งในเขตพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย ข้อสังเกตที่ 1) คือจำนวนคาสิโนที่มากและมีกระจายอยู่เกือบทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน 2) นโยบายของประเทศที่อนุญาตให้มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ประชาชนชาติตนเข้าไปเล่นการพนัน มีเพียงประเทศฟิลิปปินส์ (ไม่มีเงื่อนไข) และเวียดนาม (มีเงื่อนไข) เท่านั้นที่อนุญาตให้คนในชาติเข้าไปเล่นการพนันได้ โดยผลกระทบหลักจากการจับกุมตัวประธานกลุ่มซันซิตี้ทำให้มีการเดินขบวนประท้วงเรื่องการปลดพนักงานที่ทำงานในคาสิโนเพราะกลุ่มซันซิตี้เป็นเครือข่ายพันธมิตรในการหานักพนันในแก่คาสิโนนากาคอป รวมถึงจากการโดนกดดันในห้ปราบปรามการพนันจากรัฐบาลจีนทำให้สีหนุวิลกลายเป็นเมืองร้างจากการที่คนจีนกว่าแสนคนย้ายออกไป
 
อุตสาหกรรมคาสิโนในประเทศเวียดนามมีเพียงแห่งเดียวที่ยังสามารถดำเนินกิจการต่อได้ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพราะเป็นแห่งเดียวที่อนุญาตให้คนเวียดนามเข้าไปเล่นการพนันได้ (ภายใต้เงื่อนไข) ทำให้เกิดข้อเรียกร้องจากบริษัทคาสิโนอื่นอีก 7 แห่งต่อรัฐบาลเวียดนามว่าควรจะอนุญาตให้คนเวียดนามเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนใดก็ได้และมีการขยายเวลาโครงการนี้ ส่วนประเทศฟิลิปปินส์มีหน่วยงานของรัฐคอยกำกับดูแลซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะรัฐมีการเปิดคาสิโนเองถึง 13 แห่ง ประเทศลาวมีคาสิโนทั้งหมด 3 แห่ง แต่มีเพียงแห่งเดียวที่เปิดได้คือคิงส์โรมันเพราะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคาสิโนสะหวันรีสอร์ทที่เปิดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 น่าสนใจว่ากลุ่มลูกค้าจะเป็นใคร เพราะด่านชายแดนจังหวัดมุกดาหารยังไม่เปิดให้มีการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว สุดท้ายประเทศพม่า มีการประเมินว่ากลุ่มคนจีนที่ย้ายออกจากสีหนุวิลจะย้ายเข้ามาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคาสิโนต่อใน Swe Koke Ko (อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอด)
 
โดยสรุป ในภาพรวมจำนวนคาสิโนในกลุ่มประเทศอาเซียนมีแนวโน้มลดลงจากการกดดันของนโยบายของรัฐบาลจีนและรัฐบาลแต่ละประเทศ ประกอบกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้รายได้ของคาสิโนตกต่ำลง กลุ่มทุนที่จะพอไปรอดต้องมีรายได้จากแหล่งอื่นมาจุนเจือ เช่น สวนสนุก ศูนย์การค้า และมีการกระจายความเสี่ยงด้วยการขยายการลงทุนไปยังหลายประเทศในทวีปต่าง ๆ รวมถึงการปรับตัวให้เป็นคาสิโนออนไลน์
 
 
 
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก
 
ความต้องการทำให้บ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรจำเป็นต้องศึกษาความใหญ่โตของปัญหาการพนันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและโอกาสที่จะส่งผลไปสู่อนาคต
 
 
 
รศ.วิทยากร  เชียงกูล
 
ต้องมองการพนันเป็นภาพใหญ่ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองไปถึงผลกระทบทั้งหมดในภาพรวม การเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ดีกว่าการไปตามอย่างคนอื่นเท่านั้น การพนันบางมองว่าเป็นกิจกรรมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้ามีการ “เสี่ยง” ต้องถือว่าเป็นการพนันเพราะคุณลงทุนไปแล้วอาจจะไม่ได้อะไรกลับมา นักวิชาการหลายคนมักกล่าวทำนองว่ามันมีเส้นแบ่งระหว่างคนที่ติดพนัน (ซึ่งถือว่ามีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10) กับผู้ที่เล่นพนันเป็นครั้งคราวซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยถือว่ามีปัจจัยเสี่ยงสูง และขาดความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการเล่นพนัน
 
ทางการแพทย์การติดพนันถือเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่ง เพราะทำให้รู้สึกกระวนกระวายใจเมื่อไม่ได้เล่นพนันในบางคนอาจทำให้นอนไม่หลับ ในด้านปัญหา ไม่เพียงแต่คนที่ติดพนันอย่างหนักเท่านั้นที่จะสร้างปัญหา ทว่าคนที่ติดพนันปานกลางเองก็สร้างปัญหาเช่นเดียวกัน ปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นมีหลายด้านทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ การเรียน การทำงาน ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเงิน การเป็นหนี้ การทุจริต ก่ออาชญากรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะนักพนันเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบตัวนักพนัน อาทิเช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น แม้สัดส่วนคนติดการพนันโดยรวมอาจน้อยกว่าร้อยละ 10 ของคนเล่นการพนัน แต่คนติดการพนัน 1 คน ก่อปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง อีกไม่ต่ำกว่า 10 คน
 
ปัจจัยเสี่ยงของการติดการพนัน มีตั้งแต่ 1. ปัจจัยทางกายภาพ สมอง และจิตใจ เช่น วัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสมองด้านการรู้คิดเหตุผล คนที่มีปัญหาความผิดปกติด้านจิตใจ ความเครียด ซึมเศร้า รู้สึกโดดเดี่ยวจากสังคม มีความเสี่ยงสูง 2) ปัจจัยด้านครอบครัวและสภาพแวดล้อม เช่น พ่อแม่ติดการพนัน ติดสารเสพติด ชีวิตในวัยเด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี มีความเสี่ยงสูง 3) การรู้คิดและทัศนคติ การหลงผิดเรื่องการพนัน การมีความหวังผิดๆ อยากรวยเร็ว
 
แนวทางป้องกันและแก้ไข ควรมีตั้งแต่ การอธิบายโดยใช้สื่อหรือสัมมนาพูดคุยเกี่ยวกับการหลงผิดเรื่องการพนัน การส่งเสริมพัฒนาจิตวิทยาทางบวก ทำให้คนมีความเข้มแข็ง รู้จักดูแลควบคุมความคิด จิตใจ อารมณ์ แก้ปัญหาเป็น  เมื่อคนติดการพนันแล้ว ต้องมีหน่วยงานให้คำปรึกษาโดยนักบำบัด ทั้งทางโทรศัพท์และออนไลน์ ดังนั้น ในระดับประเทศ ควรมีการตั้งสถาบันเพื่อวิจัยเผยแพร่ความรู้ในทางป้องกันและเยียวยาปัญหาการเสพติดการพนัน และมีหน่วยงานให้บริการให้คำปรึกษาที่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
 
 

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก 
 
กล่าวว่าประเด็นของ รศ.วิทยากรมีความน่าสนใจมากในการให้สังคมฉุกคิด รวมถึงตั้งคำถามว่าเวลานี้ประเทศไทยถึงเวลาที่จะต้องมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายแล้วหรือไม่
 
 
 
ดร.อาร์ม  ตั้งนิรันดร
 
เรื่องของการพนันในวัฒนธรรมจีนต้องพิจารณาคุณธรรมตามระบบขงจื้อ การพนันถือเป็นสิ่งผิดศีลธรรมรุนแรงยิ่งกว่าการดื่มสุรา เพราะการพนันส่งผลกระทบทั้งกับตนเองและครอบครัว และพื้นที่ที่ GDP ที่เยอะที่สุดคือมาเก๊าแต่ในปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ลำดับ 4-5 จากลำดับ 1 ดังนั้น เราควรต้องคิดให้รอบคอบและถี่ถ้วนถ้าหากจะมีการอนุญาตให้มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย รวมถึงหากประเมินจากความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะหาเหตุผลมาสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน
 
 
 
ดร.ณัฐกร  วิทิตานนท์
 
หากมองการบังคับใช้กฎหมายมีเฉดสีที่แตกต่างกันอยู่ในแต่ละประเทศของอาเซียน เช่น ประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม มีการบังคับใช้กฎหมายห้ามคนสัญชาตินั้น ๆ เข้าไปเล่นการพนันในคาสิโนอย่างเข้มข้นมาก แต่หากเป็นประเทศลาว กัมพูชา ความเข้มข้นก็อาจจะลดหย่อนลงจากหลายปัจจัย เช่น การอ้างว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือระยะทางความห่างจากศูนย์กลางว่าเป็นคาสิโนที่อยู่ใกล้หรือไกลจากเมืองหลวงความเข้มข้นในการควบคุมก็แตกต่างกัน หรือประเทศฟิลิปปินส์ที่ไม่มีการห้ามคนฟิลิปินส์เข้าเล่นการพนันในคาสิโนแต่ก็ยังคงมีการ monitor เรื่องการควบคุมและการบำบัดรักษาอยู่บ้าง ส่วนของประเทศญี่ปุ่นมีระบบการดำเนินการที่มีความรอบครอบทั้งเรื่องการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผลกระทบในทุกด้าน
 
 
 
รศ.วิทยากร  เชียงกูล
 
อาจเป็นการเปิดอย่างมีเงื่อนไขมีการพิจารณาอย่างรอบครอบ คือไม่ได้เปิดเสรีและมีหน่วยงานที่เป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือมากำกับดูแล รวมถึงวิจัยเรื่องผลกระทบอย่างจริงจัง แต่ไม่ควรคิดถึงเรื่องการหาผลกำไรหรือรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักและไม่ควรเปิดอย่างแพร่หลาย คือไม่ควรเปิดจากฐานคิดแบบทุนนิยมสูงสุดที่จะเป็นการส่งเสริมให้คนไม่ว่าจะเป็นคนในชาติหรือนักท่องเที่ยวติดการพนัน ที่สำคัญประชาชนควรมีสิทธิในการให้ความคิดเห็น
 
 
 
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก
 
สรุปเวทีการอภิปรายว่าการพนันถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสังคม การจะทำให้ถูกกฎหมายจึงถูกตั้งคำถามว่าจะมีองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือกว่าองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามากำกับดูแลในเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ คณะอนุกรรมาธิการทั้ง 4 อนุฯ ที่ก่อตั้งขึ้นมาจะสร้างความพร้อมที่จะเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยแล้วหรือ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด