ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เกาะติด จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย รายสัปดาห์ ปี 2567

เกาะติด จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย รายสัปดาห์ ปี 2567 HealthServ.net
เกาะติด จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย รายสัปดาห์ ปี 2567 ThumbMobile HealthServ.net

รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทย ตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ ปี 2567 โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา Economics Tourism and Sports Division (ETSMOTS)

 

เดือนมกราคม 2567

 รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 1 ของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1-7 ม.ค 2567 )  
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 605,537 คน 
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย
 • ภาพรวม ลดลง 184,106 คน (-23.32%) เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า 
สัปดาห์ที่ 2 (ระหว่างวันที่ 8-14 ม.ค 2567 )  
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 694,826 คน (+89,289 เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า)  เฉลี่ย 99,261 คน/วัน
 • สะสม 1,300,363 คน  
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ รัสเซีย อินเดีย

สัปดาห์ที่ 3
 (ระหว่างวันที่ 15-21 ม.ค 2567 )  
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 715,579 คน (+20,753 เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า)  เฉลี่ย 102,226 คน/วัน
 • สะสม 2,015,942 คน  
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ รัสเซีย อินเดีย


สัปดาห์ที่ 4
 (ระหว่างวันที่ 22-28 ม.ค 2567 )  
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 727,205 คน (+11,626 เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า)  เฉลี่ย 103,887 คน/วัน
 • สะสม 2,743,147 คน  
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ รัสเซีย เและอินเดีย
 • สะสม 5 อันดับ ได้แก่ จีน 444,702. มาเลเซีย 300,576. เกาหลีใต้ 203,907.  รัสเซีย 197,656. อินเดีย  146,784


สรุปจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมประจำเดือนมกราคม 2567

 จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมประจำเดือนมกราคม 2567 
สำหรับเดือนนี้ พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 3,035,296 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 147,922 ล้านบาท  โดยจำนวนนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (508,563 คน) มาเลเซีย (321,704 คน) , เกาหลีใต้ (222,571 คน) รัสเซีย (219,167 คน) และอินเดีย (162,831 คน)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 

หมายเหตุ :
1. ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นข้อมูลเบื่องต้นจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งยังไม่นับรวมนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)
2.รายได้ประมาณการจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในอดีต

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

  รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 5 ของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 29 ม.ค - 4 ก.พ.2567 )  
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 770,008 คน  (+42,803 เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า)  เฉลี่ย 110,002 คน/วัน
 • สะสม 3,513,155 คน  
 • สร้างรายได้ประมาณ 170,411 ล้านบาท
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย
สัปดาห์ที่ 6 (ระหว่างวันที่ 5-11 ก.พ.2567)  
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 872,235 คน (+102,227 เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า)  เฉลี่ย 124,605 คน/วัน
 • สะสม 4,385,390 คน  
 • สร้างรายได้ประมาณ 215,147 ล้านบาท
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย

สัปดาห์ที่ 7
 (ระหว่างวันที่ 12-18 ก.พ.2567)  
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 831,989 คน (-40,246 เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า)  เฉลี่ย 118,856 คน/วัน
 • สะสม 5,217,379 คน  
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ รัสเซีย อินเดีย


สัปดาห์ที่ 8
 (ระหว่างวันที่ 19-25 ก.พ.2567)  
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 763,855 คน (-68,134 เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า)  เฉลี่ย 109,123 คน/วัน
 • สะสม 5,981,234 คน  
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย เเกาหลีใต้ และอินเดีย
 • สะสม 5 อันดับ ได้แก่ จีน 1,114,316. มาเลเซีย 759,828. รัสเซีย 397,006. เกาหลีใต้ 387,745.   อินเดีย  293,129

นักท่องเที่ยวสะสมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

เดือนมีนาคม 2567

   รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 9 ของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2567 )  
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 749,680 คน  (-14,175 เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า)  เฉลี่ย 107,098 คน/วัน
 • สะสม 6,730,914 คน  
 • สร้างรายได้ประมาณ 326,034 ล้านบาท
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย
สัปดาห์ที่ 10 (ระหว่างวันที่  4-10 มี.ค. 2567)
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 698,675 คน (-51,005 เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า)  เฉลี่ย 99,811 คน/วัน
 • สะสม 7,429,589 คน  
 • สร้างรายได้ประมาณ 359,273 ล้านบาท
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย

สัปดาห์ที่ 11
 (ระหว่างวันที่ 11-17 มี.ค. 2567)
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 645,062 คน (-53,613 เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า)  เฉลี่ย 92,152 คน/วัน
 • สะสม 8,074,651 คน  
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ รัสเซีย อินเดีย


สัปดาห์ที่ 12
 (ระหว่างวันที่  18-24 มี.ค. 2567)
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 651,318 คน (+6,256 เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า)  เฉลี่ย 93,046 คน/วัน
 • สะสม 8,725,969 คน
 • 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย เเกาหลีใต้ และอินเดีย

สัปดาห์ที่ 13 (ระหว่างวันที่  25-31 มี.ค. 2567)จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567

 จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567 พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 9,370,297 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 454,653 ล้านบาท  โดยจำนวนนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (1,756,337 คน) มาเลเซีย (1,168,574 คน) , รัสเซีย (622,813 คน) เกาหลีใต้ (558,873 คน) และอินเดีย (472,952 คน)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 
 
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งยังไม่นับรวมนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)
2.รายได้ประมาณการจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในอดีต
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด