ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การรับผู้ป่วยใน (Admission Center) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

การรับผู้ป่วยใน (Admission Center) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล Thumb HealthServ.net
การรับผู้ป่วยใน (Admission Center) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admission Center) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. โทร. 02-244-3892 หรือ 02-244-3000 ต่อ 5482

การรับผู้ป่วยใน (Admission Center) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล HealthServ
การรับจองและการจัดเข้าห้องพิเศษ
 
1. กรณีผู้ป่วยมีนัดเพื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสามารถติดต่อจองห้องพิเศษได้ล่วงหน้าที่ ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admission Center) ชั้น G ที่อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
2.กรณีที่มีห้องพิเศษว่างและถึงคิวของผู้ป่วยทางโรงพยาบาลจะจัดให้เข้าห้องพิเศษเมื่อแพทย์เจ้าของไข้อนุญาต
3. กรณีห้องพิเศษไม่ว่าง ผู้ป่วยต้องนอนรักษาที่หอผู้ป่วยสามัญก่อน
 
** หมายเหตุการจองห้องพิเศษล่วงหน้า ถือว่าเป้นการลงทะเบียนเพื่อการบริหารจัดการ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้ห้องพิเศษในวันเวลาดังกล่าวเเน่นอน**
 
 
อัตราค่าบริการกับสิทธิการรักษาพยาบาล
 
1. ผู้ป่วยสิทธิกรมบัญชีกลาง / สทิธิ ก.ท.ม. / อปท. เบิกค่าห้องพิเศษได้ 1,000 บาท/วัน (ก่อนหักส่วนลด)
2. สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบิกค่าห้องพิเศษได้ 400 บาท/วัน
3. รัฐวิสาหกิจ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิของแต่ละสังกัด
 
 
 
การชำระเงินค่ารักษาพยาบาล
 
     โรงพยาบาลจะแจ้งรายการเก้บเงินค่ารักษาพยาบาลทุก 3 วัน กรุณานำใบรายการไปชำระเงินที่ เคาท์เตอร์การเงิน อาคารเพชรรัตน์ ชั้น G
 
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admission Center) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
โทร. 02-244-3892 หรือ 02-244-3000 ต่อ 5482
การรับผู้ป่วยใน (Admission Center) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด