ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บัตรทอง : 3 วิธีเปลี่ยนหน่วยบริการประจำบัตรทอง (เปลี่ยนได้ปีละ 4 ครั้ง)

บัตรทอง : 3 วิธีเปลี่ยนหน่วยบริการประจำบัตรทอง (เปลี่ยนได้ปีละ 4 ครั้ง) HealthServ.net

เราทุกคนสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำบัตรทองได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ ผ่าน 3 วิธี คือ ผ่านแอป ผ่านไลน์ หรือติดต่อด้วยตนเองที่สปสช. ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานเขต 19 เขต ต่างจังหวัดติดต่อรพ.สต.

บัตรทอง : 3 วิธีเปลี่ยนหน่วยบริการประจำบัตรทอง (เปลี่ยนได้ปีละ 4 ครั้ง) ThumbMobile HealthServ.net
ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิบัตรทอง บัตร 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เป็นพื้นฐาน  โดยสิ่งที่เราต้องจดจำไว้
  • ผู้ที่ใช้ สิทธิบัตรทอง – สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้มากถึง 4 ครั้งต่อปี
  • การเปลี่ยนหน่วยบริการประจำหรือการเปลี่ยน สถานพยาบาล ประจำเปลี่ยนปุ๊บ เข้ารักษาที่ใหม่ได้ปั๊บ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  • กรณีที่ท่านไม่พึงพอใจหน่วยบริการหรือมีความจำเป็นต้องย้ายที่พำนัก หรือในกรณีที่ต้องย้ายภูมิลำเนา สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ทันที 
 
นี่คือการอำนวยความสะดวกสบายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มุ่งหวังให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้าถึงบริการอย่างเป็นมิตรและใกล้บ้านใกล้ใจ
 

บัตรทอง : 3 วิธีเปลี่ยนหน่วยบริการประจำบัตรทอง (เปลี่ยนได้ปีละ 4 ครั้ง) HealthServ

3 วิธีเปลี่ยนหน่วยบริการ 


1. ผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.
- ดาวน์โหลดแอปฯ สปสช. ได้ทั้ง Android และ iOS
- เลือกเมนู ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ
 
2. ผ่านไลน์ OA สปสช.
- แอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหาไลน์ไอดี @nhso
- เลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง
 
3. ติดต่อด้วยตนเอง

ต่างจังหวัด
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
    - สถานีอนามัย
    - ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
    - โรงพยาบาลของรัฐ
 
กรุงเทพมหานคร
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในวันเวลาราชการ
- โทร. สายด่วน สปสช. 1330
 

เอกสารที่ต้องใช้
 
- บัตรประจำตัวประชาชน
- เด็กเล็กใช้สูติบัตร(ใบเกิด) คู่กับบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
 
* เลือกสถานพยาบาล(หน่วยบริการ)ไม่ตรงตามที่อยู่บัตรประชาชน แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1 หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน
2 หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน
3 หนังสือรับรองผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
4 เอกสารหรือหลักฐานที่มีชื่อของผู้ประสงค์ลงทะเบียน
เช่น ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่าที่พัก ฯลฯ
 
ผู้มีสิทธิบัตรทอง (บัตร 30 บาท) หากย้ายที่พักอาศัย สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล (หน่วยบริการ) ประจำตัวได้ 4 ครั้งต่อปี ใช้สิทธิรักษาได้ทันที เพื่อความสะดวกใช้บริการสาธารณสุขใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ https://lin.ee/nwxfnHw

 
ข้อมูลจากเพจ สปสช  6 ธันวาคม 2566 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด