ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สปสช.เขต ทั้ง 13 เขตในประเทศไทย

สปสช.เขต ทั้ง 13 เขตในประเทศไทย HealthServ.net
สปสช.เขต ทั้ง 13 เขตในประเทศไทย ThumbMobile HealthServ.net

ข้อมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวม 13 เขต สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อด้วยตนเอง เช็คข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เบื้องต้น หรือเช็คข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานสปสช.แต่ละเขตได้

สปสช.เขต 13 เขต

สปสช.เขต ทั้ง 13 เขตในประเทศไทย HealthServ

สปสช. เขต 1 เชียงใหม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่ (National Health Security Office Region 1 Chiang Mai) ดูแลพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน 
 
 • อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ชั้น 2 เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์  053285355
 • โทรสาร  053-285364
 • ทุกวันเวลาราชการ 8.30 น. - 16.30 น.
 • สายด่วน ๑๓๓๐ ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 • แผนที่สำนักงาน google map
 • website
 • facebook

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
 • 1102/226 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 • โทร. 0-5637-1831-3
 • โทรสาร. 0-5637-1838 
 • แผนที่ google map
 • website
 • facebook

สปสช.เขต 4 สระบุรี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
 • เลขที่ 65/3 ซอย 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  18000
 • เบอร์โทรศัพท์ 036-213205 
 • โทรสาร  036-213263
 • แผนที่ google map
 • website
 • facebook

สปสช.เขต 5 ราชบุรี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
 • เลขที่ 2 อาคารไปรษณีย์ชั้น 3 ราชบุรี ถ.สมุทรศักดารักษ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
 • โทร. 032-332590-1 
 • โทรสาร. 032-332593
 • แผนที่ google map
 • website
 • facebook

สปสช.เขต 6 ระยอง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
 • 115 อาคารสตาร์พลาซ่า(ชั้น 2) ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
 • โทรศัพท์ 0-3886-4313
 • โทรสาร 0-3886-4320
 • แผนที่ google map
 • website
 • facebook

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
 • อาคาร ซีพี ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • โทร. 0-4336-5200
 • โทรสาร.  0-4336-5111
 • แผนที่ google map
 • website
 • facebook

สปสช.เขต 8 อุดรธานี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
 • เลขที่ 21/68 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 • โทรศัพท์ 042-325681
 • โทรสาร 042 -325674
 • แผนที่ google map
 • website
 • facebook

สปสช.เขต 9 นครราชสีมา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
 • 149 หมู่ 3 ซอย อุตสาหกรรมสุรนารี ตำบล หนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
 • โทร. 044248870
 • โทรสาร. 044248875
 • แผนที่ google map
 • website
 • facebook

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
 • 145 อาคารที่ทำการไปรษณีย์(ชั้น 3) ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
 • โทรศัพท์ 045-240-591
 • โทรสาร 045-255-393
 • แผนที่ google map
 • website
 • facebook

สปสช.เขต 11 สุราษฏร์ธานี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี
 • 91/1  หมู่ 1  อาคารพี.ซี.ทาวเวอร์  ชั้น 10  ถนนกาญจนวิถี  ตำบลบางกุ้ง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
 • โทรศัพท์  077 - 274811 - 3 
 • โทรสาร  077 - 274818
 • แผนที่ google map
 • website
 • facebook

สปสช.เขต 12 สงขลา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
 • อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 3 488/88 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 • โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5373, 5372 
 • แฟกซ์  074-235494            
 • แผนที่ google map
 • website
 • facebook

สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร) 120 ม. 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) โซนทิศใต้ ชั้น 5 (ฝั่งลานจอดรถ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
 • โทรศัพท์ เบอร์กลาง 02-142-1000 (เวลาราชการ)
 • โทรสาร 02-143-8772-3
 • แผนที่ google map
 • website
 • facebook
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด