ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม รับผู้ป่วยได้เพิ่มถึง 596 เตียง

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม รับผู้ป่วยได้เพิ่มถึง 596 เตียง HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รองรับผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรมได้ 596 เตียง ดูแลประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม รับผู้ป่วยได้เพิ่มถึง 596 เตียง ThumbMobile HealthServ.net
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม รับผู้ป่วยได้เพิ่มถึง 596 เตียง HealthServ
 
 
 
         9 กันยายน 2565 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงอาคารแห่งใหม่นี้ว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีศักยภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ มีบุคลากรเชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ และยังร่วมผลิตและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

          นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ดูแลรับส่งต่อผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง และเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง หลอดเลือดสมอง ทารกแรกเกิด ปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้มีผู้รับบริการจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลประชาชนทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง
 
 
            อาคาร 60 ปี อายุรกรรม เป็นอาคารพักฟื้นผู้ป่วย 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,766 ตารางเมตร รองรับได้ 596 เตียง ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ภายในประกอบด้วย หอผู้ป่วยสังเกตอาการ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน หอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและปลูกถ่ายไขกระดูก หอผู้ป่วยเคมีบำบัดและปลูกถ่ายอวัยวะ หอผู้ป่วยอุรเวชช์ หอผู้ป่วยพิเศษ งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก งานเภสัชกรรม ห้องเอกซเรย์ และงานสนับสนุนต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพบริการของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานอายุรกรรมที่ให้บริการได้หลากหลายสาขามากขึ้น ช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม รับผู้ป่วยได้เพิ่มถึง 596 เตียง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด