ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศแล้ว THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 สายสาธารณสุข 2 หมวด - โรงพยาบาลและองค์กรรัฐ

ประกาศแล้ว THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 สายสาธารณสุข 2 หมวด - โรงพยาบาลและองค์กรรัฐ Thumb HealthServ.net
ประกาศแล้ว THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 สายสาธารณสุข 2 หมวด - โรงพยาบาลและองค์กรรัฐ ThumbMobile HealthServ.net

ประกาศผลแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 ในสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพ คือ โรงพยาบาล และองค์กรรัฐ ผู้ที่ได้รางวัลได้แก่

ประกาศแล้ว THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 สายสาธารณสุข 2 หมวด - โรงพยาบาลและองค์กรรัฐ HealthServ

สำหรับรางวัล 2 หมวด ที่เกี่ยวข้องกับการสุขภาพสาธารณสุข ได้แก่ 1) สาขาโรงพยาบาล และ 2) องค์กรภาครัฐ


1. รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 ในกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Hospital ได้แก่
 
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล
  • โรงพยาบาลธนบุรี
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
  • โรงพยาบาลราชวิถี

โดย 3 หน่วยงาน เป็นโรงพยาบาลรัฐ และอีก 2 โรงพยาบาลเป็นเอกชน  ซึ่งบทบาทของแต่ละแห่ง เป็นที่ประจักษ์ตลอดช่วงเวลา 2 ปีของการระบาดของโควิดในประเทศไทย อันที่จริง ไม่ว่าหน่วยงานใดที่จะได้รางวัลชนะเลิศก็ตาม หน่วยงานอื่น ก็ย่อมนับได้ว่าเป็นผู้ชนะได้เช่นกัน
ประกาศแล้ว THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 สายสาธารณสุข 2 หมวด - โรงพยาบาลและองค์กรรัฐ HealthServ
 
หน่วยงานรัฐด้านสาธารณสุข

นอกจากหมวดโรงพยาบาลที่เป็นด้านสุขภาพโดยตรงแล้ว  ตรวจสอบกับหมวดอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับงานด้านสุขภาพแล้ว พบว่า ในหมวดขององค์กรภาครัฐ ปรากฏหน่วยงานด้านการสาธารณสุขของประเทศ 3 หน่วยงาน ได้เข้าชิง ในกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Government & State Enterprise  5 อันดับ ได้แก่ 
 
  • Amazing Thailand
  • กรมควบคุมโรค
  • กระทรวงการคลัง
  • กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล
  • สำนักงานประกันสังคม
 
กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค เป็น 2 หน่วยงานเสาหลักของประเทศในช่วงการระบาดโควิดตลอด 2 ปี เป็นหน่วยงานที่ระดมและทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดทั้งมวล ที่จะมี ทั้งทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สรรพความรู้วิทยาการ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  และการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมิได้หยุด เพื่อนำพาความปลอดภัยมาสู่ประชาชนไทย ให้ได้มากที่สุด  จึงไม่เป็นที่ประหลาดใจอย่างใดที่หน่วยงานทั้งสอง จะถูกกล่าวถึงและคัดเลือก

สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานดูแลสวัสดิภาพของผู้ประกันตนในระบบแรงงานของไทย และมีบทบาทอย่างมากอีกองค์กรหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการระบาดโควิด ทั้งการตรวจคัดกรอง การจัดบริการฉีดวัคซีน และในด้านมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ต่อผู้ประกันตนBest Brand Performance on Social Media by Pantip 

Highest Quality 
 
โรงพยาบาลรามคำแหง

"แบรนด์ที่แบ่งปันสาระความรู้ และตอบคำถามอย่างมีคุณค่าบน Pantip.com เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง"
 
 
ประกาศแล้ว THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 สายสาธารณสุข 2 หมวด - โรงพยาบาลและองค์กรรัฐ HealthServ
 

การประกาศรางวัล 


THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 กำหนดการประกาศ ผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE facebook.com/thailandzocialawards ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป
 
 
 
Thailand Zocial Awards คือ งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียที่นับวันจะยิ่งมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจมากขึ้นในยุคที่เราขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล เพื่อยกระดับบรรทัดฐานการใช้โซเชียลมีเดีย โดยการมอบรางวัลคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการโซเชียลมีเดีย รวมถึงการอัพเดทเทรนด์โซเชียลมีเดียแบบเจาะลึกของภาคธุรกิจโดยกูรูออนไลน์ตัวจริง ถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์หรือเอเจนซี่เพื่อเชิดชูผลงานที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2013 โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเซียลมีเดียอันดับหนึ่งของประเทศไทย


ปี 2022 เป็นการครบรอบปีที่ 10 กับงาน THAILAND ZOCIAL AWARDS งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนา ซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ร่วมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียล ด้วยการมอบรางวัลเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ โดยได้พัฒนา “WISESIGHT METRIC” เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวัดผล ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวงเพื่อความสมบูรณ์ของผลการตัดสิน

ปัจจัยการตัดสิน
BRAND METRIC ใช้วัดประสิทธิภาพของกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA พิจารณาความสามารถของแบรนด์ผ่านการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหลักของแบรนด์ (Official channel) รวมถึงพิจารณาผ่านการได้รับการกล่าวถึงจากสื่อและผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญในสองมุมมองหลักคือ 1) การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ (Quantity Performance) และ 2) การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ (Quality Performance) 
 
การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ (Quantity Performance) โดยพิจารณาจาก Follower จำนวนผู้ติดตาม และการเติบโตของผู้ติดตาม, Interaction จำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหาของแบรนด์ และ Social Mention จำนวนการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย
 
การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ (Quality Performance) โดยพิจารณาจาก Comment & Share Ratio สัดส่วนของการแสดงความคิดเห็น และการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์, Advocacy การสนับสนุนเนื้อหาของแบรนด์โดยการแนะนำให้กับบุคคลอื่น, Intention จำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจซื้อที่มีต่อแบรนด์, Sentiment กระแสตอบรับและความคิดเห็นลูกค้าต่อแบรนด์ และ Brand Love ความชื่นชอบในเนื้อหาของแบรนด์
 
 
ENTERTAINMENT METRIC ใช้สำหรับวัดความนิยมของนักแสดง นักร้อง ภาพยนตร์ ละคร ข่าว รายการโทรทัศน์ เพลง และพอดแคสท์ บนโซเชียลมีเดีย ทั้งการตอบรับจากแฟนคลับและการพูดถึงในวงกว้าง โดยมีปัจจัยในการวัดผล ดังนี้ Fan Base วัดปริมาณกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม, Interaction จำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหา, Share วัดระดับการกระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์บนโซเชียลมีเดีย, Social Voice วัดปริมาณการพูดถึงผลงานของดารา นักแสดง ศิลปิน ละคร ภาพยนตร์ต่างๆ จากการทำกิจกรรมการตลาดบนโซเชียลมีเดีย และในส่วนของกลุ่มรางวัลผู้ผลิตรายการออนไลน์ (Online Channel) จะใช้วิธีการวัดผลที่แตกต่างออกไป โดยพิจารณาจาก Fan ปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม, View จำนวนผู้เข้าชม และ Interaction ความสนใจที่มีต่อเนื้อหา
 
 
INFLUENCER METRIC ใช้วัดประสิทธิภาพของกลุ่มรางวัล BEST INFLUENCER PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA โดยวัดความสามารถของบล๊อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลในสาขาต่างๆ ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การวัดประสิทธิภาพของผู้จัดทำคอนเทนต์ 2) การวัดประสิทธิภาพของคอนเทนต์ โดยพิจารณาจาก  Advocacy การสนับสนุนการแชร์เนื้อหาจากแฟนที่ติดตาม, Intention ความสนใจในการซื้อที่เกิดขึ้นจากการผลิตเนื้อหา, Sentiment ความรู้สึกที่ตอบสนองต่ออินฟลูเอนเซอร์, Interaction ประสิทธิภาพ หรือความสนใจต่อเนื้อหา และ Fan ปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด