ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023)

งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023) Thumb HealthServ.net
งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023) ThumbMobile HealthServ.net

งานกัญชง-กัญชา 2023 กลับมาอีกครั้งในวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานปีที่ 2 จัดโดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA อีกครั้งที่รวมเอาผู้ผลิต ธุรกิจ ในอุตสาหกรรมกัญชงจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ งานกัญชงยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเซีย

งาน Asia International Hemp Forum 2023 เป็นเวทีชั้นนำระดับโลก ที่นำเสนอ และมีอัปเดตการพัฒนานวัตกรรม ผลการวิจัย ที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจกัญชงอุตสาหกรรมเวทีหนึ่ง ซึ่งเราดึงดูดทั้งนักวิชาการที่มีอิทธิพล มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จากทั้งวงการการศึกษา และวงการอุสาหกรรมจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เปี่ยมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะเริ่มบทสนทนาทำให้ผู้ร่วมการสนทนาทั้งสองเกิด แรงบันดาลใจในการพัฒนาทางองค์ความรู้ระหว่างผู้ร่วมทำธุรกิจ โดยเฉพาะกับเหล่าสตาร์ทอัพ
 

การแบ่งโซนในงาน Asia International Hemp Expo 2023

 
2 โซนในงาน ที่จะมาตอบโจทย์ธุรกิจกัญชงของคุณได้อย่างตรงจุด ตั้งแต่กระบวนการปลูก จะต้องใช้อะไรแบบไหนบ้าง ไปจนถึงกระบวนการผลิตว่าสามารถต่อยอด และสามารถทำสินค้าแบบไหนออกมาได้

โซนเพาะปลูก
 - สินค้าเกษตร และเทคโนโลยีการปลูกพืช
การปลูกในร่ม และกลางแจ้ง - เทคโนโลยีเรือนกระจก เมล็ดพันธุ์ พันธุศาสตร์,น้ำ
พลังงาน และที่ดินในการปลูก -  การเตรียมดิน และน้ํา การควบคุมวัชพืช ศัตรูพืช 
อุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว - เครื่องจักร ระบบสวนในการเพาะปลูก เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์
 
- เทคโนโลยีในการแปรรูป
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ -  สูตร กรรมวิธี 
การแปรรูป และการผลิต - โรงงาน GMP ฉลากสีขาว 
การอบแห้ง และการเก็บรักษา - การคายน้ำ
 
- ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การตลาด และการส่งเสริมการตลาด - บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก การเงินการธนาคาร และการประกันภัย
กฎหมาย และการให้คําปรึกษาด้านสัญญา
 
โซนการผลิต
- อาหาร และเครื่องดื่ม แฟชั่น เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- สปา และสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์ 
- เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์ 
- เชื้อเพลิงชีวภาพ และอาหารสัตว์
 
 
 
งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023) HealthServ

หัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจในปีนี้

 
หัวข้อทั่วไป
- เครื่องจักรอุตสาหกรรม การพัฒนา และอนาคต
- เทคโนโลยีการเพาะปลูก
- คาร์บอนเครดิตฟุตพริ้นท์
- กรณีศึกษา
- กฎระเบียบ / นโยบาย
- เคล็ดลับการตลาด และเทคนิค
 
หัวข้อแคนนาบินอยด์
- การสกัด / ส่วนผสม
- สัตว์เลี้ยง และสัตว์แพทย์
- ผลิตภัณฑ์ทันตกรรม
- กัญชาทางการแพทย์ / มะเร็ง
- กีฬากับแคนนาบินอยด์
- โรควิตกกังวล กับแคนนาบินอยด์
 
หัวข้อเส้นใย
- สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG)
- พลังงาน / แบตเตอรี่กราฟีน
- ไฟเบอร์/ การดูแลสุขภาพ/ การแพทย์
- วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์


???????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????? ????????????????    
     22-25 November 2023
     10:00 - 19:00 hrs.
     Queen Sirikit National Convention Center
งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023) HealthServ
งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023) HealthServ

งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2022

Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 งานกัญชง-กัญชา วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 เป็นงานครั้งแรก และเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกงานในประเทศไทยและระดับชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) ร่วมกับ NEO (N.C.C. Exhibition Organizer) 

      งาน Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชานานาชาติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและระดับเอเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โฉมใหม่  จะเป็นงานที่จะรวมทุกพันธมิตรในธุรกิจกัญชง-กัญชา ทั้งภาครัฐ เอกชน ทุกระดับและทุกสาขาในอุตสหกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับการผลิต แปรรูป จำหน่าย การตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรม การแพทย์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ ปลดล็อคทุกข้อจำกัดและเปิดโอกาสสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชง-กัญชาให้เติบโตระดับโลก
  

พื้นที่โซนจัดแสดง


ในงานจัดโซนน่าสนใจ ออกเป็น 2 โซนหลัก คือ Plantation Zone และ Production Zone
 
 
Plantation Zone 

จะครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการผลิต ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
จำแนกเป็น 
 
1) ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูกในโรงเรือน หรือกลางแจ้ง , เมล็ดพันธุ์และพันธุกรรมพืช, ระบบน้ำ พลังงาน, ระบบดินสำหรับเพาะปลูก, ต้นพันธุ์และระบบจัดการวัชพืช, การเก็บเกี่ยว ระบบเพาะปลูก เพาะพันธุ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ 
 
2) กระบวนการและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ การวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดสูตร กระบวนการผลิต ระบบมาตรฐาน GMP การตรวจสอบมาตรฐาน การอบแห้ง การจัดเก็บ และการขนส่ง
 
3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมในมิติอื่น ได้แก่ ด้านการสื่อสารการตลาดประชาสัมพันธ์  อุตสาหกรรมหีบห่อ  ธุรกิจการเงิน สินเชื่อ การประกัน รวมถึงที่ปรึกษาด้านกฏหมายและนิติกรรม 
 
 
Production Zone 

ความหลากหลายของอุตสาหกรรมปลายน้ำที่กัญชง-กัญชาสามารถพัฒนาหรือประยุกต์เข้าไปถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรู้เป็นอย่างดี เช่น ยา เวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ แฟชั่น อาหารเสริม อาหารสัตว์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อาจคาดไม่ถึง เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง พลังงานไบโอ เฟอร์นิเจอร์ สปาและการผ่อนคลายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
 
คาดว่าจะมีร่วมงานกว่า 300 ราย ต้อนรับผู้ค้านักธุรกิจนักลงทุนกว่า 10,000 รายจากทั่วโลก มาร่วมเจรจาโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในงานกว่า 1,500 ฟอรั่มภายในงาน
 

และในครั้งนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนาจากตัวจริงวงการกัญชง-กัญชาจากทั่วโลก "The 2nd International Hemp Environmental Forum" ซึ่งทางสมาคมได้รับการส่งไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจากทางประเทศญี่ปุ่น
 
 
งาน Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้ไทยขึ้นสู่การเป็นฮับกัญชงและกัญชาในภูมิภาค สร้างโอกาสการเจรจาทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ให้กับประเทศและภูมิภาค สอดคล้องไปกับนโยบาย BCG Model สู่เศรษฐกิจใหม่แห่งอนาคต

 
ติดตามข้อมูลได้ที่ Asia Hemp Expo  www.facebook.com/asiahempexpo/
 

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย - TIHTA LINK

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย - TIHTA งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023)
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย - TIHTA งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023)
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย - TIHTA จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ตามพรบ.สมาคมการค้า ตั้งแต่ 21 เมษายน 2564 ก่อตั้งขึ้นจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการกัญชาและกัญชง ทั้งในรูปแบบของเส้นใยไฟเบอร์ สารสกัดเพื่อการแพทย์และการพาณิชย์ Supplement, Food and Beverage, Skincare and Cosmetic ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และ สนับสนุนกลุ่มสมาชิก ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสมาชิกตลอดไปจนถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จนนำไปสู่ความมั่นคงของผู้ประกอบการกัญชงในประเทศไทย

QSNCC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) LINK

QSNCC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023)
QSNCC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) THE ULTIMATE INSPIRING World Class Event Platform for All - แลนด์มาร์กที่โดดเด่นใจกลางกรุงเทพฯ รองรับการจัดงานทุกประเภท ออกแบบด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต บนพื้นที่กว่า 280,000 ตารางเมตร มีพื้นที่จัดแสดงงานมากถึง 78,500 ตารางเมตร เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีระดับโลก ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ใกล้ชิดกับธรรมชาติแม้อยู่ภายในอาคาร รับแสงธรรมชาติชมวิวทะเลสาบและสวนป่าเบญจกิติ ผ่านทางหน้าต่างและระเบียง ผ่อนคลายด้วยการเดินเล่นในสวนป่าเบญจกิติ พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ล่าสุดของกรุงเทพฯ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด