ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 
446 ม.5 ถ.ดำรงสถิต ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
 
โรงพยาบาลกันทรารมย์ 
183 ม.12 ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  โทร.0 4565 1144
 
โรงพยาบาลขุขันธ์ 
106 ม.6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4567 1015
 
โรงพยาบาลขุนหาญ 
6 ม.6 ต.สิอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4567 9026
 
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง 
62 ม.5 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
โทร.0 4560 9055-7
 
โรงพยาบาลโนนคูณ
57 ม.12 ต.โนนคล้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ  โทร.0 4565 9044
 
โรงพยาบาลบึงบูรพ์
126 ม.7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4568 9043
 
โรงพยาบาลปรางค์กู่
84/2 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4569 7050
 
โรงพยาบาลพยุห์
 209 ม.2 ต.หนองหว้า อ.พยุห์จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4560 7112 
 
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
 58 ม.5 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรสีะเกษ โทร.08 8590 4049
 
โรงพยาบาลไพรบึง 
56 ม.20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4567 5067
 
โรงพยาบาลภูสิงห์
83/1 ม.11 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4560 8158
 
โรงพยาบาลเมืองจันทร์
77 ม.4 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4560 3051-3
 
โรงพยาบาลยางชุมน้อย 
303 ม.7 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4568 7262-3
 
โรงพยาบาลราษีไศล 
164 ม.14 ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4568 1107
 
โรงพยาบาลวังหิน
69 ม.19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4560 6088-9
 
โรงพยาบาลศิลาลาด 
108 ม.5 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4566 8117
 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ
182 ม.4 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4567 7140
 
โรงพยาบาลห้วยทับทัน 
66 ม.6 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4569 9128-9
 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
83 ม.7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4569 1516
 
โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
270 ม.7 ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4560 5392
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 2) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4561 3896
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 3) 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4561 6328
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 4) ชุมชนมารีหนองแคน
ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4561 7660
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 5) 
ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4 563 4130
 
ศูนย์บริการฯ หนองหญ้าลาด 
ม.2 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โทร.09 3535 5516
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด