ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

Nam Kliang Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
62 หมู่ 5 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

✅ รับบัตรทอง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

 วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

ตาราง คลินิกบริการ ประจำวัน
 
วันจันทร์
เวลา 08.30 น.- 12.00 น.
ผู้ป่วยนอก : ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกฝากครรภ็ / คลนิกสีขาว /วัด IQ เด็กอายุ 2-15 ปี
 
เวลา 13.00 น. -16.30 น.
ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกพบแพทย์คุณภาพ ultrasound ในหญิงตั้งครรภ์  / คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ
 
อังคาร
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ผู้ป่วยนอก : คลินิกโรคหัวใจ (อังคารที่ 1 ของ เดือน) / ตรวจโรคทั่วไป
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกเด็กวัยเรียน / คลินิกสุขภาพเด็กดี (WBC) / คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก / คลินิกสีขาว / คลินิกอดบุหรี่ สุรา (รายใหม่)
 
เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านในเขตรับผิดชอบ
 
วันพุธ
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ผู้ป่วยนอก : คลินิกความดันสูง / คลินิกอัมพฤกษ์ อัมพาต / ตรวจโรคทั่วไป
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกวางแผนครอบครัว / คลินิกสีขาว / คลินิกวัณโรค
#คลินิกโรคเรื้อน (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
 
เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกอารมณ์ดี / คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านในเขตรับผิดชอบ
 
พฤหัสบดี
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ผู้ป่วยนอก : คลินิกไตวายเรื้อรั้ง (พฤหัสบดี ที่ 1 ของเดือน) / คลินิกธัยรอยด์ (พฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือน) / คลินิกสุขภาพจิต (พฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือน) / ตรวจโรคทั่วไป
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกสุขภาพจิต / คลินิกสีขาว / คลินิกพลังใจ ( สัปดาห์ที่ 1,3 ของทุกเดือน) / คลินิกลมชัก (สัปดาห์ ที่ 4 ของทุกเดือน) 
 
เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั่วไป
ส่งเสริมสุขภาพ : พบแพทย์คุณภาพ (ultrasound ในหญิงตั้งครรภ์) / คลินิกสุขภาพจิตเด็ก / คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านในเขตรับผิดชอบ
 
ศุกร์
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ผู้ป่วยนอก : คลินิกเบาหวาน / ตรวจโรคทั่วไป
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิก DPAC / คลินิกสีขาว / คลินิกอดบุหรี่ สุรา (รายเก่า)
 
เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ผู้ป่วยนอก : ตรวจโรคทั้วไป
ส่งเสริมสุขภาพ : คลินิกสีขาว / ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนอกเขต

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-สาระ-บริการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง