ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[Infographic] ความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์ ผ่านสื่อรพ.ต่างๆ

โรคอัลไซเมอร์ เป็นภาวะสมองเสื่อมประเภทหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด เกิดจากความบกพร่องของสมรรถภาพของสมอง ทําให้ความสามารถทางการรับรู้และเข้าใจลดลง เกิดความบกพร่องทางด้านความจํา ภาษา สมาธิ มักพบในผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจําตัวต่างๆ

HealthServ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์จากสื่อรพ.ต่างๆ ได้จัดทำเพื่อนำเสนอเป็นความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องเพจและเว็บไซต์ของแต่ละรพ. เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องต่อไปได้ - Healthserv เป็นสื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มิได้เป็นผู้จัดทำและเจ้าของผลงานกราฟฟิคเหล่านั้น
 [Infographic] ความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์ ผ่านสื่อรพ.ต่างๆ
 [Infographic] ความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์ ผ่านสื่อรพ.ต่างๆ
โรคอัลไซเมอร์ คือ ภาวะสมองเสื่อมประเภทหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด เกิดจากความบกพร่องของสมรรถภาพของสมอง ทําให้ความสามารถทางการรับรู้และเข้าใจลดลง เกิดความบกพร่องทางด้านความจํา ภาษา สมาธิ มักพบในผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจําตัวต่างๆ ??
 
น้องมังคุดมีวิธีป้องกันอัลไซเมอร์ที่สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยให้อาการของผู้ป่วยทุเลาลงหรือประคับประคองไม่ให้อาการแย่ลง รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ 
 [Infographic] ความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์ ผ่านสื่อรพ.ต่างๆ
 [Infographic] ความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์ ผ่านสื่อรพ.ต่างๆ
โรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อม เป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยระยะหลังเราเริ่มพบอาการความจำเสื่อมในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง และผู้ป่วยหลายคนมาพบแพทย์ในช่วงที่มีอาการมากแล้ว ทั้งนี้เนื่องมาจากการแสดงอาการของโรคจะเป็นไปอย่างช้า ๆ เพราะมีระยะเวลาก่อโรคนานถึง 15 – 20 ปี จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถรับรู้และป้องกันภาวะโรคอัลไซเมอร์ก่อนที่จะสายเกินแก้
 
ด้วยสุดยอดนวัตกรรมอย่างเครื่อง PET Scan ที่สามารถยืนยันความผิดปกติของสมองผ่านกระบวนการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยสามารถรู้ตัวล่วงหน้าว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือไม่ เพื่อวางแผนปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่เนิ่น ๆ 
 
ศูนย์สมองและระบบประสาท 
Bangkok International Hospital
โทร. 02 310 3011 หรือ 1719
  • ติดตามข้อมูล/ข่าวสาร โรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อม เพจ Bangkok International Hospital 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด