ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การจองห้องพิเศษ ราคาค่าห้องและสิทธิค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี

การจองห้องพิเศษ ราคาค่าห้องและสิทธิค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี Thumb HealthServ.net
การจองห้องพิเศษ ราคาค่าห้องและสิทธิค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลชลบุรี อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่ประสงค์จะจองห้องพิเศษ สามารถจองออนไลน์ได้แล้ว ผ่านทางลิงค์หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด

การจองห้องพิเศษ ราคาค่าห้องและสิทธิค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี HealthServ
 
 

วิธีการจองห้องพิเศษ
 

- ต้องจองผ่านโปรแกรมการจองห้องพิเศษเท่านั้น โดยใช้ข้อมูล เลขประจำตัวคนไข้ (HN) หรือ เลขบัตรประชาชน แผนกที่เข้ารับบริการ ชื่อแพทย์(ถ้าทราบ) วันที่ต้องการห้องและราคาที่ต้องการ
 
- ผู้จัดการห้องพิเศษ (Admin) จะเป็นคนบริหารจัดการห้องพิเศษ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการห้องพิเศษโรงพยาบาลชลบุรีกำหนดไว้
 
- ผู้ป่วยที่เข้าห้องพักพิเศษ จะต้องมีญาติ/ผู้ดูแลเฝ้าผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง กรณีไม่มีคนเฝ้า ทางโรงพยาบาลมีสิทธิ์ยกเลิกการเข้าพักห้องพิเศษ เพื่อความปลอดภัย
 
- ผู้ป่วยที่เข้าพักห้องพิเศษ จะไม่มีการให้บริการด้านสังคมเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายส่วนอุปกรณ์หรือ การตรวจพิเศษที่เกินจากสิทธิ์การรักษาเดิมทุกกรณี (เช่น ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด ค่าเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ต้องชำระค่าส่วนเกิน เต็มจำนวน)
 
- หน่วยงานห้องพิเศษจะเก็บเงินค่าห้องพิเศษและค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์ทุก 3 วัน (ในวันและเวลาราชการ) และให้มัดจำค่ารักษาในกรณีการผ่าตัด/หัตถการที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลได้ เช่น เสริมสวย โดยหน่วยงานจะประสานกับแพทย์/ห้องผ่าตัด เพื่อกำหนดวงเงินที่ต้องมัดจำล่วงหน้า (มัดจำด้วยเงินสดเท่านั้น และเก็บใบเสร็จไว้สำหรับ) สรุปยอดส่วนเกิน/ขาด ในวันสิ้นสุดการรักษา


ลงทะเบียนจอง ได้ที่ลิงค์ 
การจองห้องพิเศษ ราคาค่าห้องและสิทธิค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี HealthServ
 

สิทธิเบิกค่าห้องพิเศษ

 
- ข้าราชการ/บุคคลในครอบครัว เบิกได้ 1000
- พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เบิกได้ 400
* ส่วนเกิน ลด 50% จทน.ลด 75 % ยกเว้น ห้องVIP ลด 50%
 
- บัตรทอง เบิกได้ 400
- ประกันสังคม ไม่มีลดส่วนเกิน เบิกได้ 400
- ครูเอกชน ไม่มีลดส่วนเกิน เบิกได้ 1000
* จนท. ฟรีค่าห้อง 30 วัน หลังจากนั้นลดค่าส่วนเกิน 75% เพิ่มเติมสอบถามแผนกการเงิน
* รพ. มีเกณฑ์การจัดผู้ป่วยเข้าห้องพิเศษอย่างเป็นธรรม 
การจองห้องพิเศษ ราคาค่าห้องและสิทธิค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี HealthServ

หอ้งพิเศษสงฆ์ Deluxe 1500 VIP 1800

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด