ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย 36 แห่ง

ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย 36 แห่ง Thumb HealthServ.net
ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย 36 แห่ง ThumbMobile HealthServ.net

สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” จะได้รับใบประกาศนียบัตร จาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย 36 แห่ง HealthServ
ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thainess Wellness Center) เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำจุดแข็งที่สำคัญของการแพทย์แผนไทย และศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรของประเทศมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแผนการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ และสร้างความมั่นคงในระบบสุขภาพ รวมถึงเป็นการปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาไม่ให้สูญหาย ผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

แผนขับเคลื่อนงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)


มีเป้าหมายสำคัญ คือ 
 
  1. ประชาชนเชื่อมั่น โดยมีการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วยด้วยยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นจาก 1.48% เป็น 15% 
  2. บริการเป็นเลิศ โดยเลือกใช้บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เมื่อเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจาก 4.58% เป็น 20%
  3. ภูมิปัญญาสร้างคุณค่า โดยมีการบริโภคสมุนไพรในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 90,000 ล้านบาท และเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี 2570   
 
 
การขับเคลื่อนนโยบาย ดำเนินการโดย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ใน 12 เขตสุขภาพ มุ่งเน้นไปยัง 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2. การบริหารจัดการโรงงาน GMP ในเขตสุขภาพ และ 3. ขับเคลื่อนศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thainess Wellness Center)
 
 
โดยแต่ละประเด็นมีความสำคัญ ดังนี้
1. การสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในกลุ่มอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง เรื้อนกวาง และการลดอันตรายจากยาเสพติด
 
2. การบริหารจัดการโรงงาน GMP ในเขตสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ผลิตยาสมุนไพรทั้งหมด 61 แห่ง ผ่านมาตรฐาน GMP แล้ว 45 แห่ง และอยู่ระหว่างพัฒนาให้ได้มาตรฐานอีก 7 แห่ง
 
3. ขับเคลื่อนศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thainess Wellness Center) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยล่าสุดมีสถานประกอบการขอรับรองเป็นศูนย์เวลเนส 570 แห่ง ได้การรับรองแล้ว 160 แห่ง
 
 
ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย 36 แห่ง HealthServ
 
เปิดตัวแบรนด์ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย
 
พิธีเปิดตัวแบรนด์ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบาย “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” (Health for Wealth) โดยกองการแพทย์ทางเลือก ดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ ปัจจุบันมี “ศูนย์เวลเนส” (Wellness Center) รวม 428 แห่ง และมี “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” (Thainess Wellness destination) ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ จำนวน 36 แห่ง ในงานนี้สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” จะได้รับ ใบประกาศนียบัตร จาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย 33 แห่งดิโอลด์เชียงคานบูติกโฮเทล The Old Chiangkhan Boutique Hotel
Mae Rim Nam Homestay
Nongnooch Tropical Garden Pattaya
Navela Hotel
Maikaew Damnoen Resort
Banhuailuknok farmstay
Phurua Sanctuary Resort & spa
Thanthamfarm Organic Loei
Lanchang Restaurant
ลีลาวดี ไทยสปา สปาในสวน
 
Jeevadee Thai Traditional Medical Clinic
Wangyao Riverside Resort
Yada Massage&spa Thai Traditional Healthy
Royal Hills
San Kamphaeng Hot Springs
Ruen Come In Chiang Mai
Ontai Farm
Lantana Massage 2
Lila Thai Massage
Baan Thapae Boutique Resort and Thai Relax Massage
 
The Gentle Massage & Spa
Panviman
RarinJinda Resort
Fah Lanna Spa - Old City
Spa Mantra by ITM
Zira Spa
donkaew community hospital healthy resort
Na Sook Wellness Resort
Aonang Princeville
Rawi Warin Resort & Spa
 
Wareerak Hot Spring & Wellness
Sukko Wellness & Spa Resort
Amataya Wellness

 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด