ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สังเกตอย่างไร ว่าเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

สังเกตอย่างไร ว่าเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง Thumb HealthServ.net
สังเกตอย่างไร ว่าเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ThumbMobile HealthServ.net

มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 11 หลัก ติดไว้ที่หน้าคลินิก ใช้แผ่นป้ายพื้นสีขาว และตัวอักษรในป้าย แสดงชื่อโดยใช้สีต่างๆ

ข้อสังเกตในการเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

คลินิกที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง สังเกตได้จาก
 1. มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 11 หลัก ติดไว้ที่หน้าคลินิก ใช้แผ่นป้ายพื้นสีขาว และตัวอักษรในป้าย แสดงชื่อโดยใช้สีต่าง ๆ ดังนี้

  คลินิกเวชกรรม XXXXX
  ใบอนุญาตเลขที่ xxxxxxxxxxx

  • คลินิกเวชกรรม (สีเขียว)
  • คลินิกทันตกรรม (สีม่วง)
  • คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรค์ (สีฟ้า)
  • คลินิกกายภาพบำบัด (สีชมพู)
  • คลินิกเทคนิคการแพทย์ (สีเลือดหมู)
  • คลินิกการแพทย์แผนไทย (สีน้ำเงิน)
  • คลินิกการประกอบโรคศิลปะ (สีน้ำตาล)
  • คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (สีเขียว)
  • คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม (สีม่วง)
  • คลินิกเฉพาะทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรค์ (สีฟ้า)
  • สหคลินิก (สีเขียวเข้ม)
    
 2. แสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
 3. แสดงใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
 4. แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน
 5. มีแผ่นป้ายสีน้ำเงิน แสดงรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ พร้อมชื่อ และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ติดไว้หน้าห้องตรวจ
 6. แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และสามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้
 7. แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
 

แหล่งอ้างอิง

อย่างไร จึงเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

คลินิกที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง จะต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ ใน 3 ด้าน ดังนี้
 1. ด้านอาคารสถานที่ อาทิ
  - อยู่ในทำเลที่ปลอดภัย อยู่ในอาคารที่มั่นคง แข็งแรง
  - อาคาร สนถานที่สะอาด
  - มีภาชนะ (ถังขยะ) ในการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างเหมาะสม เป็นต้น
 2. ด้านบุคลากรและการบริการ อาทิ
  - ผู้ให้การรักษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
  - มีการแสดงภาพถ่าย ชื่อ และเลขที่ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ/         ผู้ประกอบโรคศิลปะ ไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน
  - มีการแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการไว้ในที่เปิดเผย พร้อมป้ายแสดงอัตราค่าบริการ
  - มีข้อความแสดงวัน เวลา เปิด-ปิด บริการ ไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน  เป็นต้น
 3. ด้านเครื่องมือและเวชภัณฑ์ อาทิ
  - มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น มีปริมาณเพียงพอ ไม่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เป็นต้น
 
แหล่งอ้างอิง
คู่มือประชาชนงานคลินิก
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 


น่าสนใจเพิ่มเติม


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด